Ze života katedry

Flétnistky z Fakulty umění opět excelovaly

Zdá se, že studentky oboru flétna rozhodně nechtějí opouštět výsadní pozice, které si vybudovaly v posledních letech mezi svými vrstevníky v naší republice.

Prestižní nabídka pro Jana Thuriho, absolventa Katedry dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity

Renomovaná pařížská hobojová firma „Marigaux“ nabídla absolventovi Katedry dechových nástrojů FU OU, aby se stal jejím oficiálním interpretem.

Mezinárodní hobojové kurzy 2011

Ve dnech 27.6. – 2.7.2011 se na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnil již 4. ročník Mezinárodních hobojových kurzů, které úspěšně organizuje vedoucí Katedry dechových nástrojů doc. Dušan Foltýn.

Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na klarinet a saxofon 2010

V posledním srpnovém týdnu se na Fakultě umění Ostravské univerzity konal již IX.ročník Mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klarinet a saxofon.