Projekty a granty
Ostravská malba 2
Hlavní řešitelprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hito Steyerl / Ubožáci obrazovky
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Rozvoj infrastruktury a zázemí pro zkvalitnění výuky ve stávajících a nových studijních programech FU OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období3/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2023 ? ISSO 2023
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období2/2023 - 11/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
VIR Virtuální galerie VIR Virtual Gallery
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období10/2021 - 9/2023
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
Mezinárodní hobojové kurzy Fakulty umění Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2023 - 8/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
2. ročník studentské soutěže BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2023 - 8/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
2. ročník mezinárodní letní hudební akademie Ostrava 2023
Hlavní řešitelMgr. Petr Maceček, Ph.D.
Období1/2023 - 7/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
2. ročník studentské soutěže BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Univerzita PRO region - část FU
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2019 - 4/2023
PoskytovatelFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Klastr umění a designu
Hlavní řešitelMgA. Imrich Veber
Období6/2017 - 4/2023
PoskytovatelFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Operní představení: TANEC NEVDĚČNIC a DIDO A AENEAS
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Období1/2023 - 3/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený

Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.

Folk Summer School

Visegrad Grant No. 21910467.