Projekty a granty
VIR Virtuální galerie VIR Virtual Gallery
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období10/2021 - 9/2023
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
Univerzita PRO region - část FU
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2019 - 4/2023
PoskytovatelFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Ostravská malba
Hlavní řešitelprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fotograf Viktor Kolář st.
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Bártl, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti
Hlavní řešitelMgr. Jan Drozd
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Ideologie a virtuální velkoměsto
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2022 - 12/2022
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
TrikFilm 2022 - Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období5/2022 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zařazené zlomky. Pozůstatky starých sbírek záalpské gotické plastiky na Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí
Hlavní řešitelMgr. Hana Vorlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2022 - ISSO 2022
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období2/2022 - 11/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období1/2022 - 11/2022
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
50 LET OSTRAVSKÉ ANIMOVANÉ TVORBY
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období1/2022 - 11/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Umění za hranicemi/Sztuka ponad granicami
Hlavní řešitelMgr. Jan Drozd
Období9/2021 - 9/2022
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
Klastr umění a designu
Hlavní řešitelMgA. Imrich Veber
Období6/2017 - 9/2022
PoskytovatelFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Studentská soutěž BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2022 - 7/2022
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2022 - 6/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Mezinárodní letní akademie komorní hudby Ostrava 2022
Hlavní řešitelMgr. Petr Maceček, Ph.D.
Období1/2022 - 6/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Operní představení: Maurice Ravel - Dítě a kouzla
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Období1/2022 - 3/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený

12


Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.

Folk Summer School

Visegrad Grant No. 21910467.