Projekty a granty
Univerzita PRO region - část FU
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Klastr umění a designu
Hlavní řešitelIng. Pavel Mauryc
Období6/2017 - 9/2022
PoskytovatelFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
ANO, ANO! NE, NE!
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Opery Leoše Janáčka v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 4 - Příprava a vydání pamětí operního pěvce Richarda Kubly
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.

Folk Summer School

Visegrad Grant No. 21910467.