Projekty a granty
City Campus - využití potenciálu nové budovy FU OU 1) Centrum digitálních technologií - zlepšení přístupu student* k novým technologiím a zkvalitnění zaškolení student* na tento provoz 2) Studijní program Produkce - rozvoj, zefektivnění výuky a prak
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2024
PoskytovatelRozvojová činnost
Stavřešený
?Sztuka ponad granicami- MOSTY? (Umění přes hranice- BRIDGES)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období2/2024 - 12/2024
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum - Fakulta umění Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období9/2023 - 3/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Ateliér hostujícího umělce - Fakulta umění OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období9/2023 - 2/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Podpora rozvoje hudebních a jazykových kompetencí - Fakulta umění OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období9/2023 - 2/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený

Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.

Folk Summer School

Visegrad Grant No. 21910467.