Festival of Art and Independent Games

Festival umění a nezávislých her

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území. Aktivity projektu jsou rozděleny mezi vedoucí projektu - Slezské univerzity v Katovicích (Polsko), a oba partnery, Ostravská univerzita (Česká republika) a Univerzita sv. Cyrila a Metoděje Trnava (Slovensko). Rozdělení úkolů vyplývajících z návrhu festivalu, předpokládá se jejich rovnoměrné rozložení mezi partnery. Dvě aktivity (LAG Festival a LAG Music) jsou realizovány prostřednictvím vedoucího projektu z důvodu potřeby integrovat celé prostředí na jednom místě i čase, a také s ohledem na předchozí zkušenosti při vytváření aktivit tohoto typu.

Projekt předpokládá, že se uskuteční čtyři rotující cykly, každé události. Každá edice je věnována jinému tématu a technice umělecké činnosti, která umožní kulturní a kreativní rozvoj. Vše probíhá v neustálém kontaktu s mezinárodními umělci, kteří znají současný umělecký trh a umožní přístup ke stále novější technologii účastníkům projektových aktivit.

Přehled aktivit projektu

  1. Řízení projektu
  2. Konzultační schůzky
  3. Webové stránky projektu
  4. LAG Arena
  5. LAG Game Jam LAG Edu
  6. FAG Festival
  7. LAG Music
  8. Hodnocení ukončení akcí
  9. Publikace shrnující projekt


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2017