Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení na Fakultě umění OU

Informace pro uchazeče o studium.

Admissions procedure for Chamber Music study programme

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,12 MB
The content and form of the talent test soubor pdf 0,10 MB

Dodatek č.1 k Podmínkám přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech pro AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,07 MB
Žádost o distanční formu přijímací zkoušky soubor pdf 0,17 MB

Opatření děkana - Komise pro přijímací řízení pro AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,05 MB

Opatření děkana - Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu pro AR 2022/2023 pro navazující magisterské studijní programy Intermediální umění, Grafika a kresba, Malba, Sochařství – volná tvorba, Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,04 MB

Opatření děkana – Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2022/2023 pro studijní program Chamber Music

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,04 MB

Podmínky přijetí ke studiu CŽV - Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,17 MB

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na FU OU

Informace pro uchazeče o studium. soubor pdf 0,16 MB
Obsah přijímací zkoušky soubor pdf 0,17 MB

Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Hudební umění

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB