Přijímací řízení

Prodloužení lhůty pro podání přihlášky ke studiu – opatření děkana

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,04 MB

Organizace přijímacího řízení na Fakultě umění pro AR 2021/22

Informace pro uchazeče o studium.

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě umění OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,16 MB
Pro akademický rok 2021/2022 Fakulta umění neotevírá obor „Interpretace a teorie interpretace“ v doktorském typu studia.

Dodatek č. 1 k Podmínkám přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech – studijní program Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,13 MB

Admissions procedure for Chamber Music study programme 2021/22

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,11 MB
The content and form of the talent test ikona pdf 0,10 MB

Dodatek č. 2 k Podmínkám přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech – studijní program Chamber music v anglickém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,13 MB

Dodatek č. 3 k Podmínkám přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě umění OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,14 MB
Dodatkem č. 4 se ruší Dodatek č. 3.

Dodatek č. 4 k Podmínkám přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě umění

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,07 MB
Obsah talentových zkoušek ikona pdf 0,20 MB

Komise pro přijímací řízení – Opatření děkana

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,12 MB

Žádost o distanční formu přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.docx. ikona doc 0,17 MB

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.docx. ikona doc 0,17 MB