Přijímací řízení

Dodatečné přijímací řízení na Fakultě umění OU – hudební studijní programy

Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje dodatečné přijímací řízení do studijních programů (hudební zaměření) v prezenční formě studia na akademický rok 2020/21.

Dodatečné přijímací řízení na Fakultě umění OU – výtvarné studijní programy

Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje dodatečné přijímací řízení do studijních programů v prezenční formě studia na akademický rok 2020/21.

Změny v Podmínkách k přijetí ke studiu na Fakultu umění pro AR 2020/21

Dodatek ke Změnám v Podmínkách k přijetí ke studiu na Fakultu umění pro AR 2020/21 ze dne 26. března 2020
Informace pro uchazeče o studium.

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě umění pro AR 2020/21

Příloha - Obsah talentových zkoušek
Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Fakultě umění pro AR 2020/21

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Přihláška ke studiu na Fakultu umění OU

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny přijímacích zkoušek na Fakultě umění OU

Informace pro uchazeče o studium.