Přijímací řízení

Podmínky k přijetí v doktorském studijním programu Výtvarná umění

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,14 MB
Informace pro uchazeče

Dodatečné přijímací řízení

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,12 MB

Organizace přijímacího řízení na Fakultě umění OU

Informace pro uchazeče o studium.

Admissions procedure for Chamber Music study programme

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,11 MB
The content and form of the talent test soubor pdf 0,10 MB

Opatření děkana – Komise pro přijímací řízení

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,07 MB

Podmínky k přijetí ke studiu CŽV – Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na FU OU

Informace pro uchazeče o studium. soubor pdf 0,16 MB
Obsah přijímací zkoušky soubor pdf 0,17 MB

Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Hudební umění

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2023/24 v programu celoživotního vzdělávání Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,09 MB

Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2023/24 v programu celoživotního vzdělávání Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,12 MB