Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu v nově akreditovaném bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Intermediální umění pro AR 2019/20 na Fakultě umění Ostravské univerzity

Informace pro uchažeče o studium na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Podmínky pro přijetí ke studiu v nově akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programech pro AR 2019/20 na Fakultě umění Ostravské univerzity

Informace pro uchažeče o studium na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Přihláška ke studiu

Informace pro uchažeče o studium na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Termíny přijímacích zkoušek

Informace pro uchažeče o studium na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Požadavky pro přijetí

Informace pro uchažeče o studium na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech Hudební umění a Výtvarná umění pro AR 2019/20 na Fakultě umění Ostravské univerzity

Informace pro uchažeče o studium na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Informace pro uchazeče o studium v doktorském studijním oboru Interpretace a teorie interpretace

Informace pro uchažeče o studium na Fakultě umění Ostravské univerzity.