Přijímací řízení

Prodloužení lhůty pro podání přihlášky ke studiu – opatření děkana

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,04 MB

Organizace přijímacího řízení na Fakultě umění pro AR 2021/22

Informace pro uchazeče o studium.

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě umění OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,16 MB
Pro akademický rok 2021/2022 Fakulta umění neotevírá obor „Interpretace a teorie interpretace“ v doktorském typu studia.

Dodatek č. 1 k Podmínkám přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech – studijní program Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,13 MB

Admissions procedure for Chamber Music study programme 2021/22

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,11 MB
The content and form of the talent test ikona pdf 0,10 MB

Podmínky přijetí ke studiu ve SP CŽV - Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,27 MB