Přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení na Fakultě umění OU

Informace pro uchazeče o studium.

Opatření děkana – Komise pro přijímací řízení

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,05 MB

Podmínky k přijetí ke studiu CŽV - Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odb. výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odb. předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři a pro učitele jazykové školy

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na FU OU

Informace pro uchazeče o studium. soubor pdf 0,16 MB
Obsah přijímací zkoušky soubor pdf 0,38 MB

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na FU OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB