Dny otevřených dveří na Fakultě umění OU

Den otevřených dveří na Fakultě umění pro výtvarné obory

Ve dnech 28. ledna – 1. února 2019 proběhnou v budově P Fakulty umění v Ostravě-Mariánských Horách, ul. Podlahova 3, Dny otevřených dveří. Zájemci o studium výtvarných oborů mají jedinečnou příležitost zúčastnit se klauzur, obhajob semestrálních prací vytvořených v zimním semestru akademického roku, na řadě komorních výstav pak bezprostředně vstřebat atmosféru a duch fakulty, jež svým uměleckým zaměřením je unikátní v našem regionu. Mohou se  setkat s pedagogy jednotlivých ateliérů, seznámit se s budoucími kolegyněmi a kolegy, studenty Fakulty umění a konečně prohlédnout si ateliéry, dílny a prostory Fakulty umění či získat podrobné informace o talentových zkouškách, podmínkách studia atd.

Den otevřených dveří na Fakultě umění pro výtvarné obory
28. 01.09.00 – 16.00 hod.ateliér volné grafiky, ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí
29. 01.09.00 – 20.00 hod.ateliér malby I, ateliér malby II
30. 01.09.00 – 17.00 hod.ateliér intermediální tvorby, ateliér video - multimédia – performance
30. 01.09.00 – 16.00 hod.ateliér obalového a knižního designu
31. 01.10.00 – 17.00 hod.ateliér fotografie
31. 01.10.00 – 20.00 hod.ateliér kresby
31. 01.09.00 – 18.00 hod.ateliér grafického designu (místo konání – Galerie města Třinec)
01. 02.09.00 – 17.00 hod.ateliér sochařství
01. 02.10.00 – 17.00 hod.ateliér animace

Den otevřených dveří na Fakultě umění pro hudební obory

budova F - Sokolská tř. 17, 702 00 Moravská Ostrava
23. ledna 2019, 10.00 - 15.00 hod

Den otevřených dveří na Fakultě umění pro hudební obory
Katedra strunných nástrojů:
10.00 – 12.00 hod.doc. MgA. Jiří Hanousek (dveře číslo 310)
10.00 – 13.00 hod.MgA. Alena Mazgajová, ArtD. (dveře číslo 309)
10.00 – 15.00 hod.Mgr. Petr Maceček, Ph.D. (dveře číslo 301)
Katedra sólového zpěvu:
12.00 – 14.00 hod.doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. (dveře číslo 210)
Katedra klávesových nástrojů:
10.00 – 14.00 hod.Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
10.00 – 13.00 hod.doc. MgA. Eliška Novotná
12.00 – 15.00 hod.MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
Katedra dechových nástrojů:
10.00 - 15:00 hod.prof. Dušan FoltýnZveřejněno / aktualizováno: 21. 01. 2019