Dny otevřených dveří na Fakultě umění OU

Den otevřených dveří na Fakultě umění pro výtvarné obory

budova P - Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
28. ledna - 1. února 2019 (klauzury), 9.00 - 15.00 hod.

Harmonogram klauzur jednotlivých ateliérů bude zveřejněn začátkem ledna 2019.


Den otevřených dveří na Fakultě umění pro hudební obory

budova F - Sokolská tř. 17, 702 00 Moravská Ostrava
23. ledna 2019, 10.00 - 15.00 hod

Katedra strunných nástrojů:
10.00 – 12.00 hod - doc. MgA. Jiří Hanousek (dveře číslo 310)
10.00 – 13.00 hod - MgA. Alena Mazgajová, ArtD. (dveře číslo 309)
10.00 – 15.00 hod - Mgr. Petr Maceček, Ph.D. (dveře číslo 301)

Katedra sólového zpěvu:
12.00 - 14.00 hod – doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. (dveře číslo 210)

Katedra klávesových nástrojů:
10.00 – 14.00 hod – Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
10.00 – 13.00 hod – doc. MgA. Eliška Novotná
12.00 – 15.00 hod – MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.

Katedra dechových nástrojů:
Bude zveřejněno začátkem lednaZveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2018