Erasmus+

Studuj a pracuj v zahraničí s programem Erasmus+

Studenti Fakulty umění mohou ve 2. ročníku Bc. stupně, 1. ročníku Mgr. stupně a při studiu Ph.D. programů vycestovat se stipendiem Erasmus+ po celé EU. Fakulta umění aktuálně spolupracuje s více než osmdesáti školami, na které je možné v programu Erasmus+ vyjet na studijní stáž.

Erasmus+ také podporuje pracovní stáže pro studenty v rámci EU.

Erasmus+ umožňuje studentům výjezd až na 12 měsíců za každý studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský) a to na studijní pobyt či praktickou (pracovní) stáž. Minimální délka pobytu v zahraničí u studijní stáže jsou 3 měsíce (resp. semestr), u praktické stáže 2 měsíce, maximum je 12 měsíců (studijní a pracovní pobyt u každého studijního cyklu se sčítají).

Výběrové řízení

Ve výběrovém řízení, které probíhá vždy v únoru předcházejícího akademického roku, si studenti žádají o grant na následující akademický rok a vybíráni jsou podle následujících pravidel:

  • Prospěch za dobu studia
  • Plnění studijních povinností za předchozí semestr
  • Schválení výjezdu vedoucím katedry a ateliéru
  • Znalost cizího jazyka

Studijní stáže

Na studijní stáž lze vyjet pouze do instituce, s níž má Fakulta umění Bilaterální smlouvu v programu Erasmus+. Ze studijní stáže student musí přivézt minimálně 20 ECTS.

Praktické stáže

Zájemci o praktickou stáž si organizaci hledají primárně sami a mohou si vybrat kteroukoliv organizaci v EU. Případné nabídky pracovních míst pro studenty uměleckých oborů v zahraničí jsou zveřejněny na nástěnce Erasmus+ v budově Fakulty umění na Podlahově ul. ve 3. poschodí vedle fakultní kanceláře Erasmus+.

Doporučuji

Další informace o programu Erasmus+

Oddělení zahraničních vztahů Fakulty umění

Studentské mobility:
e-mail:
telefon:
553 46 2907
731 675 904
 
Zaměstnanecké mobility:
e-mail:
telefon:
553 46 2907
736 192 114


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2023