Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy

Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan pro umění a vnější vztahy
Mgr. Petr Maceček, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
553 46 2928
739 549 388
Referát pro umění a vnější vztahy
M.A. Alexandra Bočková
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
553 46 2907
731 675 904
Bc. Kristýna Krompolcová, DiS.
referentka pro propagaci a vnější vztahy
734 672 089
Ing. Martina Palicová
referentka pro produkci a vnější vztahy
739 407 954
Ing. Michaela Vachalová
referentka pro vnější vztahy
553 46 3307
739 407 883
Veronika Voráčová
referentka pro vnější vztahy
553 46 2906
553 46 4041


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2023