Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Nabízené akce CŽV - Fakulta umění

Herní vývojář
Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odb. výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odb. předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři a pro učitele jazykové školy