Fakulta umění - hudební část

„V hudbě život Čechů. V hudbě a výtvarném umění život Fakulty umění.“

upravený citát Bedřicha Smetany

Studium hudebního programu Fakulty umění připravuje osobnosti, které profesionálně zvládnou zvolený obor po stránce technické, interpretační a teoretické a které obstojí doma i v zahraničí. Komplexnost vzdělání spočívá primárně v kombinaci praktických a teoretických předmětů. Další vrstvou jsou odborné exkurze, besedy se zajímavými hosty, jednotlivé katedry pořádají různé workshopy a další podobné akce. Např. katedra klávesových nástrojů pořádá festival klavírní instruktivní literatury „Gradus ad Parnassum“ s možností koncertního vystoupení a live natáčení koncertu ve Studiu 1 Českého rozhlasu v Ostravě. Při katedře sólového zpěvu působí „Operní studio“, s nímž spolupracuje fakultní orchestr. Z oper a muzikálů realizovaných v minulých letech jmenujme např. Figarovu svatbu W. A. Mozarta, Příhody lišky Bystroušky L. Janáčka či méně známá díla B. Martinů Veselohra na mostě a Hlas lesa.

Standardní výuka bývá doplněna o pravidelné mezinárodní interpretační kurzy pod vedením významných lektorů a s účastí interních pedagogů Fakulty umění. Z mnoha jmen lektorů např. jen tato: Ph. Bernold a H. Schmeiser (flétna), O. Zoboli a D. Walter (hoboj), J. Montilla a F. Héau (klarinet), Ph. Portejoie (saxofon), I. Ženatý a J. Holloway (housle), M. Fukačová a J.-G. Queyras (violoncello), E. Indjic a I. Klánský (klavír), M. B. Willi (cembalo), C. Visca, S. Toczyska a D. Weeks (zpěv).

Studium přináší možnost otestovat si své schopnosti v podmínkách reálného profesionálního hudebního života. Studentům se otevírá např.:

  • příležitost zúčastnit se každoročního konkurzu na sólové vystoupení s orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava,
  • příležitost vystoupení v rámci koncertní sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava (univerzitní cyklus „U“), případně možnost orchestrální praxe v tomto profesionálním symfonickém orchestru.

Absolventi se uplatňují jako samostatní tvůrčí umělci, sólisté, členové uměleckých těles a souborů. Obecně se jim otevírá možnost působení v příbuzných pozicích (např. umělecko-pedagogický pracovník na školách poskytujících úplné střední a vyšší vzdělání, umělecký, umělecko-koncepční a produkční pracovník ve veřejných kulturních institucích, v médiích, v koncertních agenturách, v hudebních vydavatelstvích apod.). Samozřejmostí je, že bakaláři jsou připraveni pro studium magisterského typu a magistři pro studium v doktorském stupni.Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020