Umělecké aktivity studentů

Michal Dziedzic, student sólového zpěvu ze třídy doc. Alexandra Vovka, se letos stal laureátem dvou mezinárodních pěveckých soutěží!

Ve dnech 13. – 15. července 2022 proběhla 2. mezinárodní pěvecká soutěž Moniky Swarowské-Walawské spojená s hudebním festivalem pořádaným spolkem "Sang over grenser". Do soutěže se přihlásilo přes 100 účastníků z různých zemí (Polsko, Izrael, Norsko, Německo, Kosovo, Bulharsko, Finsko, Čína, Ukrajina, Litva).

Studuje na Fakultě umění „mistr světa“ ve hře na klarinet?

Úžasná zpráva přišla nedávno ze Spojených států amerických. Rafał Kleszcz, polský student Fakulty umění Ostravské univerzity, se stal vítězem mezinárodní klarinetové soutěže, kterou uspořádal výrobce klarinetového příslušenství Silverstein Works z USA.

Mezinárodní úspěch studenta Katedry dechových nástrojů Fakulty umění OU

Jak se zdá, studenti z klarinetové třídy MgA. Karla Dohnala Ph.D. a docenta Igora Františáka se rozhodli prezentovat kvalitu výuky tohoto oboru na Fakultě umění Ostravské univerzity zcela průkazným způsobem.

Studentka Fakulty umění přijata do orchestrální akademie

Velmi častým tématem je na Ostravské univerzitě uplatnění jejích studentů či absolventů v praxi. Konkrétním příkladem naplňování tohoto požadavku je čerstvý úspěch polské studentky Fakulty umění Ostravské univerzity Kamily Dmytrykiw.

Student Fakulty umění zvítězil na konkurzu do Janáčkovy filharmonie Ostrava

Zdá se, že májové dny neskonale svědčí studentům Fakulty umění. Po „pražskojarním“ klarinetovém soutěžním ocenění se Katedra dechových nástrojů FU OU dočkala dalšího vynikajícího úspěchu.

Fantastický úspěch studentky Fakulty umění na mezinárodní soutěži Pražské jaro

Klarinetistka Anna Sysová získala druhou cenu a titul laureáta na prestižní mezinárodní soutěži Pražské jaro a potvrdila nebývale vysokou současnou úroveň klarinetové třídy na Fakultě umění.

Dvě zahraniční studentky Fakulty umění laureátkami soutěže

Na Katedře dechových nástrojů Fakulty umění studuje také několik studentů a studentek ze zahraničí. A jsme rádi, že jejich výsledky potvrzují dobrou volbu, když si ke studiu vybrali právě Ostravskou univerzitu.

Sólové pěvkyně spojené s Ostravskou uspěly na mezinárodní soutěži

Z letošního 55. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech se s velkým úspěchem a s vavříny „finalistek“ vrátily pěvkyně spojené s Katedrou sólového zpěvu Fakulty umění.

Úspěchy Daniela Poledňáka v oblasti komponování hudby

Student magisterského programu Daniel Poledňák, který v současné době studuje sólový zpěv u doc. Alexandra Vovka, ArtD., se kromě zpěvu věnuje i kompozici hudby. V minulých dnech získal již několik ocenění ve skladatelských soutěžích.

Absolventka Fakulty umění získala angažmá v Orchestrální akademii PKF

Flétnistka Žofie Součková před nedávnem úspěšně ukončila magisterská studia na Fakultě umění Ostravské univerzity ve flétnové třídě odborného asistenta Jana Ostrého.

Student Fakulty umění Dominik Bunc zvítězil v hobojové soutěži

„Jsem potěšen, že naši studenti ani pedagogové nejsou negativně ovlivněni neblahými událostmi v průběhu předchozího akademického roku, který, reálně vzato, lze považovat za ztracený, a nadále prokazují svoji vysokou kvalitu.“ konstatuje vedoucí Katedry dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity profesor Dušan Foltýn.

Konkurzní úspěchy studenta Pawla Karaśe z Katedry dechových nástrojů FU OU

Uplatnění studentů v profesionální praxi je jedním z hlavních cílů studia na Fakultě umění a průběžné vynikající výsledky v této oblasti potvrzují, že studenti či absolventi Katedry dechových nástrojů jsou konkurenceschopní a žádaní do orchestrů, v nichž se konají konkurzní řízení na uvolněná místa.

Student Michał Dziedzic finalistou mezinárodní pěvecké soutěže Moniky Swarowské -Walawské

Ve dnech 12.-20. července 2021 se v Krakově uskutečnil 1. mezinárodní pěvecký festival Moniky Swarowské -Walawské a soutěž s názvem „Zpěv bez hranic“.

Young Package: Obaly z Ostravské bodovaly

Gratulujeme Ivaně Kleinové, studentce Ostravské univerzity, která zabodovala v mezinárodní soutěži obalového designu Young Package. Z celkem 744 prací z 57 zemí světa se dostala mezi první čtyřicítku a získala tzv. Honourable Mention.

Dominika Škrabalová na online koncertu prokázala, že je jedním z nejvýraznějších pěveckých talentů

Recenze Milana Bátora pro Ostravan.cz.

Nejen interpretaci hudebních děl, ale také jejich komponování se věnuje student sólového zpěvu

Daniel Poledňák uspěl ve skladatelské soutěži.

Úspěšný konkurz do Moravské filharmonie Olomouc

Další úspěch studenta Fakulty umění v konkurzu do symfonického orchestru zaznamenala tentokráte Katedra strunných nástrojů.

Student Dominik Bunc vítězem konkurzu do Janáčkovy filharmonie Ostrava

V dnešní podivné a nejisté době určitě vnímáme daleko intenzívněji jakékoliv příznivé informace o úspěšných aktivitách našich studentů či pedagogů. A právě takovou aktuální povzbuzující zprávou může být například výsledek konkurzu na místo 1. hobojisty, který se uskutečnil dne 25. září 2020 v Janáčkově filharmonii Ostrava.

Mezinárodní ocenění klarinetistky Kamily Dmytrykiw

Polská studentka Fakulty umění Ostravské univerzity v oboru hra na klarinet ze třídy docenta Igora Františáka na sebe opět upozornila tím nejlepším možným způsobem. Navázala na svůj červnový mezinárodní soutěžní úspěch ze soutěže ve Švédsku dalším podobným oceněním.

Flétnová třída Fakulty umění Ostravské univerzity je špičkou v České republice

Flétnistky navazují na své úspěchy z předchozích let a v konkurzu do Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha postoupily do finálového druhého kola.

Další soutěžní triumf flétnistek z Fakulty umění

Sylvie Schelingerová a Anna Talácková z flétnové třídy Jana Ostrého i nadále potvrzují vrcholnou interpretační formu.

Úspěch studenta Katedry sólového zpěvu

Vítěz vokální soutěže Józefa Świdera.

Student Fakulty umění zvítězil v konkurzu Janáčkovy filharmonie Ostrava

Na prahu nového akademického roku dosáhla katedra dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity dalšího úspěchu. Na konkurzu do Janáčkovy filharmonie Ostrava zvítězil hobojista Dominik Bunc, student 2. ročníku bakalářského studia FU OU ze třídy prof. Dušana Foltýna

Jak proměnit mezinárodní soutěž v přebor Fakulty umění

Sylvie Schelingerová se stala absolutním vítězem 6. ročníku mezinárodní flétnové soutěže Flautiáda.

Historický úspěch studentky Ostravské univerzity na Pražském jaru

Flétnistka Anna Talácková z Fakulty umění Ostravské univerzity se dostala mezi finalisty Mezinárodní flétnové soutěže Pražského jara. Historický úspěch flétnové třídy Jana Ostrého z katedry dechových nástrojů podtrhla navíc trojice jejich spolužaček, které obstály v silné mezinárodní konkurenci.

Soutěžní úspěch polské studentky Fakulty umění

V letním semestru letošního akademického roku studuje v rámci programu „Erasmus“ ve třídě profesora Dušana Foltýna polská hobojistka Weronika Flisek.

1. místo na festivalu Stonavská Barborka

Studenti Katedry sólového zpěvu se zúčastnili interpretační soutěže v rámci festivalu Stonavská Barborka.

Úspěch mladého klavíristy v maďarském Vácu

III. ročník Mezinárodní klavírní soutěže Danubia Talents International Music Competition.

Flétnistky z Fakulty umění opět excelovaly

Zdá se, že studentky oboru flétna rozhodně nechtějí opouštět výsadní pozice, které si vybudovaly v posledních letech mezi svými vrstevníky v naší republice.