Studentka Anna Sysová převzala Cenu rektora Ostravské univerzity 2022

MgA. Anna Sysová převzala na Akademický den Ostravské univerzity 2022 Cenu rektora za významnou uměleckou činnost studentů Ostravské univerzity.

Anna je studentkou doktorského oboru Hudební umění z klarinetové třídy Karla Dohnala na Fakultě umění Ostravské univerzity. Již během magisterského studia dosáhla mnoha národních a mezinárodních úspěchů a ocenění. Mezi nejvýznamnější patří 2. místo na Mezinárodní klarinetové soutěži Festival Pražské jaro / Prague Spring Festival 2022, více v článku Fantastický úspěch studentky Fakulty umění na mezinárodní soutěži Pražské jaro.

Jako členka komorních souborů Slavic Trio a Kalabis Quintet i jako sólistka příkladně reprezentuje Fakultu umění Ostravské univerzity v rámci svých koncertních i nahrávacích aktivit nejen v České republice, ale i v zahraničí. Za excelentní uměleckou činnost a vzornou reprezentaci školy jí byla udělena také Cena děkana Fakulty umění Ostravské univerzity. Mimořádné umělecké kvality Anny Sysové potvrzují, že patří mezi nejvýznamnější české současné klarinetisty.

Gratulujeme!


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2022