Aktuality

Přihláška k promoci

Fakulta umění OU, AR 2022/2023.

Mimořádný úspěch čtyř studentek Katedry klávesových nástrojů

V neděli 21. května 2023 se čtyři studentky Katedry klávesových nástrojů – Andrea Kazdová, Simona Lengyelová, Alena Březovská a Marie Jírová – zúčastnily 12. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou.

Výstava Diplomky 2023 nabídne dosud zřejmě nejautentičtější výpověď o současné umělecko / provozní praxi na Fakultě umění

1. – 30. června 2023, PLATO Bauhaus, Janáčkova 22.

Podpořte vydavatelskou aktivitu studentů

Studenti ateliéru Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity vydávají své vlastní autorské knihy či knihy svých spolužáků.

Výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty umění Ostravské univerzity

Výseldky voleb 2023.

BookVision 2023 – mezinárodní soutěž a přehlídka tvorby autorských knih studentů vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult

Součástí vernisáže 24. května bude slavnostní vyhlášení vítězných a oceněných prací.

Krátký film Jiřího Havlíčka byl vybrán do soutěžní sekce prestižního festivalu v Oberhausenu

Mezinárodní festival krátkých filmů Oberhausen je nejstarší festival krátkých filmů na světě. Festival je katalyzátorem a výkladní skříní aktuálního vývoje, fórem pro často kontroverzní diskuse, objevitelem nových trendů a talentů a v neposlední řadě jednou z nejvýznamnějších institucí krátkého filmu na světě.

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty umění OU

Volby proběhnou dle přiloženého harmonogramu.

Ocenění korepetitorů Katedry dechových nástrojů Fakulty umění

Na mezinárodní interpretační soutěži „Pro Bohemia“ byli oceňováni nejen soutěžící, ale za výjimečné výkony po zásluze také jejich korepetitoři.

Klavírní úterky v Kulturním domě Poklad

Vždy poslední úterý v měsíci v 11 hodin.

První prezident na Ostravské univerzitě. Petr Pavel navštívil City Campus

V úterý 28. března 2023, symbolicky na Den učitelů, dorazil na univerzitní půdu Ostravské univerzity prezident Petr Pavel. Pro naši univerzitu jde o obzvlášť významnou událost. Prezidentskou návštěvu jsme na Ostravské univerzitě hostili poprvé. Jsme rádi, že má toto prvenství právě Petr Pavel.

Mezinárodní letní akademie hudby Ostrava 2023

20. červen – 1. červenec 2023

Absolventské koncerty 2023

Koncerty jsou veřejnosti volně přístupné.

IX. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru hra na HOBOJ, ANGLICKÝ ROH

26. června – 1. července 2023 na Fakultě umění Ostravské univerzity.