Aktuality

SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

Výstava prof. Zbyňka Janáčka a absolventů FU OU Miry Macíka a Andrey Uváčikové.

Houslové mistrovské kurzy

Josef Špaček, 6. - 7. října 2020

Studijní čísla studentů 1. ročníků v bakalářských studijních programech

Dokument jse ve formátu *.pdf. ikona pdf

Provoz Ostravské univerzity se od 8. září 2020 řídí Univerzitním semaforem

Podle rozhodnutí opatření rektora č. 111/2020 platí, že studenti a zaměstnanci OU mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov OU zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Klavírní ateliéry v Karviné 2020

Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity se letos prostřednictvím svých pedagogů velmi aktivním způsobem zúčastní již 11. ročníku metodického semináře pro pedagogy klavírní hry nazvaného Klavírní ateliéry v Karviné.

Studijní čísla studentů 1.ročníků v navazujících magisterských studijních programech

Dokument jse ve formátu *.pdf. ikona pdf

FÁZE ABRAZE

Autoři patřící k okruhu Ateliéru sochařství FU OU vystavují v DKMO

Diplomky 2020 / Bakalářky 2020

Fakulta umění Ostravské univerzity srdečně zve na výstavu Diplomky 2020 a tematickou výstavu bakalářských prací s názvem Nutkavá netečnost, které se letos trochu netradičně konají až v září.

Flétnová třída Fakulty umění Ostravské univerzity je špičkou v České republice

Flétnistky navazují na své úspěchy z předchozích let a v konkurzu do Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha postoupily do finálového druhého kola.

30 LET SPOLU. Fakulta umění oslaví výročí vzniku své hudební části i Ostravské univerzity

Příští rok čeká hudební část Fakulty umění OU třicetileté výročí. K té příležitosti vznikla řada celkem pěti koncertů, které fakulta věnuje jejím zakladatelům.

Otevřený dopis děkana Fakulty umění OU studentům a pedagogům

Vážené studentky, studenti, dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovil a přinesl pár důležitých informací, které se týkají momentální situace kolem pandemie Covid-19 a nouzového stavu, který vláda zavedla od 12. března 2020 do odvolání.

Poděkování studentům za šití roušek

V těžké chvíli, kdy v distribuci je stále velký nedostatek osobních ochranných pomůcek zejména pro nemocnice a pro sociální služby naši společnosti pomohli také studenti Ostravské univerzity, kteří šili a stále šijí látkové roušky. Jsme hrdi na to, že jsou mezi nimi také studenti Fakulty umění.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.

Úspěch studenta Katedry sólového zpěvu

Vítěz vokální soutěže Józefa Świdera.

Koncertní vystoupení dvou studentek klávesové katedry na vlnách Českého rozhlasu!

Plody Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum sklízíme i v červnu. Provedení skladeb Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové studentek magisterského stupně Kláry Faltusové a Anety Ševčíkové vyslechnou posluchači stanice Vltava Českého rozhlasu.

Naši studenti dobývají prkna, co znamenají svět

Studenti Fakulty umění již v březnu zazáří na prknech scény Divadla „12“. V rámci unikátního projektu připravili spolu s dlouholetými členy Národního divadla moravskoslezského inscenaci s názvem Čtyřnotová opera.

ANSemble Duettino - nový videoklip

Videoklip k písni z opery E. Humperdincka Perníková chaloupka (německy Hänsel und Gretel, tedy Jeníček a Mařenka) v podání ANSemble Duettino. Trio ANSemble Duettino vzniklo v roce 2015 v Ostravě a působí ve složení Nicola Proksch (1. soprán), Simona Mrázová (2. soprán) a Alexandr Starý (klavír).

Fakulta umění podporuje hudební aktivity krajanů ve Vídni

Před nedávnem světlo světa spatřila nová notová edice, na jejímž vzniku má výrazný podíl Fakulta umění OU. Konkrétně pak vedoucí Katedry teorie dějin a umění Dr. Viktor Velek.