Personální složení

abecední členění


Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů

Děkanát Fakulty umění

Úsek děkana
Děkan
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
děkan FU OU
e-mail:
telefon: 553 46 2901
Sekretariát děkana
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
e-mail:
telefon: 553 46 2902
Tajemník
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
e-mail:
telefon: 731 628 502
553 46 2904
Projektový manažer
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
e-mail:
telefon: 731 628 502
553 46 2904
Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
Drozd Jan, Mgr.
proděkan pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon:
Referát pro vědu a rozvoj
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 4042
Odborní asistenti
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
odborný asistent
e-mail:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan
Maceček Petr, Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2928
739 549 388
Referát pro umění a vnější vztahy
Bočková Alexandra, M.A.
referentka zahraničních a vnějších vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 2907
731 675 904
Vachalová Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2931
Voráčová Veronika
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2906
736 192 114
Úsek proděkana pro studium a sociální záležitosti
Proděkan
Farana Martina, MgA., Ph.D.
proděkanka pro studium a sociální záležitosti
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Studijní oddělení
Šolonková Mária
vedoucí referentka studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2903
Běnková Katarína, Ing.
studijní referentka
e-mail:
telefon: 604 738 301
553 46 2980
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník - ekonom
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
e-mail:
telefon: 731 628 502
553 46 2904
Personální úsek
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
e-mail:
telefon: 553 46 2902
Sekretariáty kateder
Výtvarné umění
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Hudební umění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909

Katedra teorie a dějin umění

Vedení KTDU
Vedení katedry
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
e-mail:
telefon: 553 46 2910
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 777 094 111
553 46 2934
Sekretariát KTDU
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Docenti
Spurná Helena, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Šopák Pavel, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2541
Odborní asistenti
Čurda Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2910
728 160 347
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 731 467 002
553 46 4041
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
e-mail:
telefon: 553 46 2937
Štroblová Kateřina, PhDr. Mgr. e-mail:
telefon:
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
e-mail:
telefon: 553 46 2910
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2937
Pedagogové doktorského studia
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Čurda Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2910
728 160 347
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
e-mail:
telefon: 553 46 2910
Externisté
Pospíšil Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Skála Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vyskotová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626

Katedra grafiky a kresby

Vedení katedry
Vedení KGK
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
e-mail:
telefon: 553 46 2905
Uváčiková Andrea, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Sekretariát KGK
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
Janáček Zbyněk, prof. e-mail:
telefon: 553 46 2961
731 194 194
Emeritní profesoři
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř e-mail:
telefon:
Docenti
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
e-mail:
telefon: 553 46 2905
Odborní asistenti
Drozd Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Uváčiková Andrea, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Mičolová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Asistenti
Moravcová Oľga, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2995
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
Szklarczyk-Lauer Justyna, dr hab. e-mail:
telefon:
Docenti
Szklarczyk-Lauer Justyna, dr hab. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Havlíček Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2966
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Daněk Josef, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2964
Emeritní profesoři
Halberštát Eduard, doc., akad. malíř e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Novotný Libor, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2964
Asistenti
Černý Jakub, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2964
Serigrafická dílna
Tiskaři
Dvořák Lubomír e-mail:
telefon: 553 46 2965

Katedra intermédií

Vedení katedry
Vedení KIM
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2901
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Sekretariát KIM
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Ateliér koncept, objekt, instalace
Vedoucí ateliéru
Lysáček Petr, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Odborní asistenti
Egert Martin, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Surůvka Jiří, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2954
Odborní asistenti
Mikudová Barbora, MgA. e-mail:
telefon:
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2901
Odborní asistenti
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2936
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Ateliér animované tvorby
Vedoucí ateliéru
Jánská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2955
Odborní asistenti
Jánská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2955
Mráz Vladimír, Mgr. e-mail:
telefon:
Najbrt Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. e-mail:
telefon:
Ateliér knižní design a Ateliér knižní design a animace
Vedoucí ateliéru
Čabalová Eliška, doc. PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2962
Odborní asistenti
Kačerovská Julie, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Asistenti
Franz Marek, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2962
Jiroušková Petra, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2962
Krchňavá Lenka, BcA. e-mail:
telefon:
Externí vyučující
Goršanová Alena, MgA. e-mail:
telefon:

Katedra malby

Vedení katedry
Vedení KMB
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
e-mail:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon:
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Sekretariát KMB
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
e-mail:
telefon: 553 46 2970
Odborní asistenti
Sumec Ivo e-mail:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon:
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Kowolowski František, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2971
Odborní asistenti
Kuděla Jiří, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2971

Katedra sochařství

Vedení katedry
Vedení KSO
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2973
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Sekretariát KSO
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Členové katedry
Docenti
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2973
Odborní asistenti
Mydlarčík Martin, MgA., Dr. e-mail:
telefon:

Katedra klávesových nástrojů

Vedení katedry
Vedení KKN
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
e-mail:
telefon: 553 46 2941
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 777 094 111
553 46 2934
Sekretariát KKN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof. e-mail:
telefon:
Hostující profesoři
Klánský Ivan, prof. e-mail:
telefon:
Docenti
Kasík Martin, doc. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Novotná Eliška, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2929
608 935 997
Bernovský Vojtěch, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
e-mail:
telefon: 553 46 2941
Vondráčková Jana, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2942
Externisté
Kožaná Manderla Izabela, MgA. e-mail:
telefon:

Katedra sólového zpěvu

Vedení katedry
Vedení KSZ
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 777 094 111
553 46 2934
Sekretariát KSZ
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof.
garant KSZ
e-mail:
telefon: 553 46 2923
Docenti
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Vovk Alexandr, doc., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2929
608 935 997
Gurbaľ Martin, MgA. e-mail:
telefon:
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 731 467 002
553 46 4041
Nekvasil Jiří e-mail:
telefon: 553 46 2927
Pančocha Martin, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Rovná Veronika, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2911
Teslya Tatiana e-mail:
telefon: 553 46 2927
Externisté
Bochenek - Osiecka Agnieszka e-mail:
telefon:
Čiernik Juraj, MgA. e-mail:
telefon:
Gábor Peter, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2927
Gatto Paolo e-mail:
telefon:
Mrázová Simona, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Pappová Alžběta e-mail:
telefon: 553 46 2900
Skeřilová Zdeňka, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Tomsová Jana, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Žídek Jakub, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900

Katedra dechových nástrojů

Vedení katedry
Vedení KDN
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
e-mail:
telefon: 553 46 2930
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 777 094 111
553 46 2934
Sekretariát KDN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Docenti
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
e-mail:
telefon: 553 46 2930
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2938
Odborní asistenti
Debef Pavel, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Dohnal Karel, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Farana Adam, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Farana Martina, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Foltýnová Radana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Grigoriadis Nikolaos, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Kaleta Zbigniew, Mgr., Dr e-mail:
telefon: 553 46 2900
Molinger Jindřich, MgA. e-mail:
telefon:
Ostrý Jan e-mail:
telefon: 553 46 2900
Petrák Martin, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Stavělová Anna e-mail:
telefon: 553 46 2900
Externisté
Kolek Lukáš, Lic., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Masný Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
723 257 097

Katedra strunných nástrojů

Vedení katedry
Vedení KSN
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2921
605 783 888
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 777 094 111
553 46 2934
Sekretariát KSN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Jelínek Miloslav, prof. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Emeritní profesoři
Gola Zdeněk, prof. e-mail:
telefon:
Hališka Jan, prof. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Docenti
Cap Luděk, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Hanousek Jiří, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Vítek Pavel, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Odborní asistenti
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2921
605 783 888
Maceček Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2928
739 549 388
Starý Alexandr, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Vodička Jiří, MgA. e-mail:
telefon: