Personální složení

abecední členění


Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů

Děkanát Fakulty umění

Úsek děkana
Děkan
Kowolowski František, doc. MgA.
děkan FU OU
e-mail:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Sekretariát děkana
Koudelná Hana
sekretářka děkana, personalistka FU OU
e-mail:
telefon: 553 46 2902
Tajemník
Mauryc Pavel, Ing.
tajemník fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 2904
Projektový manažer
Starostková Dana, Mgr.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4040
731 628 502
Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
Čurda Martin, Mgr., Ph.D.
proděkan pro studium, proděkan pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 2910
553 46 2980
728 160 347
Referát pro vědu a rozvoj
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 4042
Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan
Maceček Petr, Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2928
739 549 388
Referát pro umění a vnější vztahy
Bočková Alexandra, M.A.
referentka zahraničních a vnějších vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 2907
731 675 904
Weimann Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2931
Voráčová Veronika
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2906
553 46 4041
Úsek proděkana pro studium
Proděkan
Čurda Martin, Mgr., Ph.D.
proděkan pro studium, proděkan pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon: 553 46 2910
553 46 2980
728 160 347
Studijní oddělení
Šolonková Mária
studijní referentka
e-mail:
telefon: 553 46 2903
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník - ekonom
Mauryc Pavel, Ing.
tajemník fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 2904
Personální úsek
Koudelná Hana
sekretářka děkana, personalistka FU OU
e-mail:
telefon: 553 46 2902
Sekretariáty kateder
Výtvarné umění
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2976
Hudební umění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
553 46 2908

Katedra teorie a dějin umění

Vedení KTDU
Vedení katedry
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
e-mail:
telefon: 553 46 2910
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KTDU
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
553 46 2908
Členové katedry
Docenti
Šopák Pavel, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2541
Odborní asistenti
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
e-mail:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
553 46 2980
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Čurda Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2910
553 46 2980
728 160 347
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
e-mail:
telefon: 553 46 2937
Štroblová Kateřina, PhDr. Mgr. e-mail:
telefon:
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
e-mail:
telefon: 553 46 2910
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2937
Pedagogové doktorského studia
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
e-mail:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
553 46 2980
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
e-mail:
telefon: 553 46 2910

Katedra grafiky a kresby

Vedení katedry
Vedení KGK
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
e-mail:
telefon: 553 46 2905
Krupicová Iva, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2995
Sekretariát KGK
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2976
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
Janáček Zbyněk, prof. e-mail:
telefon: 553 46 2961
731 194 194
Emeritní profesoři
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř e-mail:
telefon:
Docenti
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
e-mail:
telefon: 553 46 2905
Odborní asistenti
Drozd Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Krupicová Iva, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2995
Mičolová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Asistenti
Moravcová Oľga, MgA. e-mail:
telefon:
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
 

  
Docenti
Szklarczyk-Lauer Justyna, dr hab. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Havlíček Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2966
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Daněk Josef, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2964
Emeritní profesoři
Halberštát Eduard, doc., akad. malíř e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Novotný Libor, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2964
Externí vyučující
Gajewski Dariusz Edward, Mgr. e-mail:
telefon:
Tobolewski Tomasz, Mgr. e-mail:
telefon:
Serigrafická dílna
Tiskaři
Dvořák Lubomír e-mail:
telefon: 553 46 2965

Katedra intermédií

Vedení katedry
Vedení KIM
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Sekretariát KIM
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2976
Ateliér koncept, objekt, instalace
Vedoucí ateliéru
Lysáček Petr, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Odborní asistenti
Egert Martin, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Surůvka Jiří, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2954
Odborní asistenti
Mikudová Barbora, MgA. e-mail:
telefon:
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Odborní asistenti
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2908
Veber Imrich, MgA. e-mail:
telefon:
Ateliér animované tvorby
Vedoucí ateliéru
Jánská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2955
Odborní asistenti
Jánská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2955
Mráz Vladimír, Mgr. e-mail:
telefon:
Najbrt Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. e-mail:
telefon:
Ateliér knižní design a Ateliér knižní design a animace
Vedoucí ateliéru
Čabalová Eliška, doc. PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2962
Odborní asistenti
Franz Marek, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2962
Jiroušková Petra, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2962
Externí vyučující
Henzl Lukáš, MgA. e-mail:
telefon:
Goršanová Alena, MgA. e-mail:
telefon:

Katedra malby

Vedení katedry
Vedení KMB
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
e-mail:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon:
Sekretariát KMB
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2976
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
e-mail:
telefon: 553 46 2970
Odborní asistenti
Sumec Ivo e-mail:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon:
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Kowolowski František, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Odborní asistenti
Kuděla Jiří, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2971

Katedra sochařství

Vedení katedry
Vedení KSO
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2973
Sekretariát KSO
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2976
Členové katedry
Docenti
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2973
Odborní asistenti
Mydlarčík Martin, MgA., Dr. e-mail:
telefon:

Katedra klávesových nástrojů

Vedení katedry
Vedení KKN
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
e-mail:
telefon: 553 46 2941
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KKN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
553 46 2908
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof. e-mail:
telefon:
Hostující profesoři
Klánský Ivan, prof. e-mail:
telefon:
Docenti
Kasík Martin, doc. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Novotná Eliška, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Bernovský Vojtěch, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
e-mail:
telefon: 553 46 2941
Vondráčková Jana, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2942
Externisté
Kožaná Manderla Izabela, MgA. e-mail:
telefon:

Katedra sólového zpěvu

Vedení katedry
Vedení KSZ
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KSZ
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
553 46 2908
Členové katedry
Profesoři
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof.
garant KSZ
e-mail:
telefon: 553 46 2923
Docenti
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Vovk Alexandr, doc., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Gurbaľ Martin, MgA. e-mail:
telefon:
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2522
731 467 002
Pančocha Martin, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Rovná Veronika, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2911
Teslya Tatiana e-mail:
telefon: 553 46 2927
Externisté
Bochenek - Osiecka Agnieszka e-mail:
telefon:
Čiernik Juraj, MgA. e-mail:
telefon:
Gábor Peter, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2927
Gatto Paolo e-mail:
telefon:
Mrázová Simona, MgA. e-mail:
telefon:
Nekvasil Jiří e-mail:
telefon: 553 46 2927
Pappová Alžběta e-mail:
telefon: 553 46 2900
Skeřilová Zdeňka, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Tomsová Jana, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Žídek Jakub, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900

Katedra dechových nástrojů

Vedení katedry
Vedení KDN
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
e-mail:
telefon: 553 46 2930
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KDN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
553 46 2908
Členové katedry
Docenti
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
e-mail:
telefon: 553 46 2930
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2938
Odborní asistenti
Debef Pavel, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Dohnal Karel, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Farana Adam, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Farana Martina, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Foltýnová Radana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Grigoriadis Nikolaos, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Kaleta Zbigniew, Mgr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Molinger Jindřich, MgA. e-mail:
telefon:
Ostrý Jan e-mail:
telefon: 553 46 2900
Petrák Martin, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Stavělová Anna e-mail:
telefon: 553 46 2900
Externisté
Masný Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
723 257 097

Katedra strunných nástrojů

Vedení katedry
Vedení KSN
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2921
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KSN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
553 46 2908
Členové katedry
Profesoři
Jelínek Miloslav, prof. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Emeritní profesoři
Gola Zdeněk, prof. Mgr. e-mail:
telefon:
Hališka Jan, prof. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Docenti
Cap Luděk, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Hanousek Jiří, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Vítek Pavel, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Odborní asistenti
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2921
Maceček Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2928
739 549 388
Starý Alexandr, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2900
Vodička Jiří, MgA. e-mail:
telefon: