Personální složení

abecední členění

Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů


Děkanát Fakulty umění

Úsek děkana
Děkan
553 46 2901
Sekretariát děkana
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
553 46 2902
Tajemník
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Projektový manažer
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
Drozd Jan, Mgr.
proděkan pro vědu a rozvoj
 
Referát pro vědu a rozvoj
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro vědu a rozvoj
553 46 4042
Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan
Maceček Petr, Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
553 46 2928
739 549 388
Referát pro umění a vnější vztahy
Bočková Alexandra, M.A.
referentka zahraničních a vnějších vztahů
553 46 2907
731 675 904
Vachalová Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
553 46 2931
Voráčová Veronika
referentka pro vnější vztahy
553 46 2906
736 192 114
Úsek proděkana pro studium a sociální záležitosti
Proděkan
Farana Martina, MgA., Ph.D.
proděkanka pro studium a sociální záležitosti
553 46 2900
737 458 137
Studijní oddělení
Šolonková Mária
vedoucí referentka studijního oddělení
553 46 2903
Běnková Katarína, Ing.
studijní referentka
604 738 301
553 46 2980
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník - ekonom
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Personální úsek
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
553 46 2902
Sekretariáty kateder
Výtvarné umění
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Hudební umění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909


Katedra teorie a dějin umění

Vedení katedry
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
Členové katedry
Docenti
Odborní asistenti
553 46 2910
728 160 347
731 467 002
553 46 4041
553 46 2527
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
553 46 2937
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
553 46 2937
Pedagogové doktorského studia
553 46 2527
553 46 2910
553 46 2910
728 160 347
Externisté


Katedra grafiky a kresby

Vedení katedry
553 46 2905
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
553 46 2961
731 194 194
Docenti
553 46 2905
Odborní asistenti
Asistenti
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
Docenti
Odborní asistenti
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Emeritní profesoři
Odborní asistenti
Asistenti
Serigrafická dílna
Tiskaři
553 46 2965


Katedra intermédií

Vedení katedry
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Ateliér koncept, objekt, instalace
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
553 46 2952
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce
553 46 2901
Odborní asistenti
553 46 2936
Ateliér animované tvorby
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Ateliér knižní design a Ateliér knižní design a animace
Vedoucí ateliéru
Asistenti
553 46 2962
Externí vyučující


Katedra malby

Vedení katedry
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
 
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
 
553 46 2970
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti


Katedra sochařství

Vedení katedry
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
553 46 2973
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Členové katedry
Docenti
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
553 46 2973
Odborní asistenti


Katedra klávesových nástrojů

Vedení katedry
553 46 2941
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
Členové katedry
Emeritní profesoři
Hostující profesoři
Docenti
Odborní asistenti
553 46 2929
608 935 997
553 46 2941
Externisté


Katedra sólového zpěvu

Vedení katedry
553 46 2911
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Docenti
553 46 2911
Odborní asistenti
553 46 2929
608 935 997
731 467 002
553 46 4041
553 46 2527
553 46 2927
553 46 2927
Externisté
553 46 2927
 
553 46 2900
 
553 46 2900
 
553 46 2900
 


Katedra dechových nástrojů

Vedení katedry
553 46 2930
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
Členové katedry
Docenti
553 46 2930
Odborní asistenti
553 46 2900
553 46 2900
737 458 137
553 46 2900
Externisté
553 46 2900
723 257 097
 


Katedra strunných nástrojů

Vedení katedry
553 46 2921
605 783 888
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Emeritní profesoři
553 46 2900
 
Docenti
Odborní asistenti
553 46 2928
739 549 388
553 46 2921
605 783 888