Personální složení

abecední členění

Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů


Děkanát Fakulty umění

Úsek děkana
Děkan
553 46 2901
Sekretariát děkana
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
553 46 2902
Tajemník
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Projektový manažer
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
Drozd Jan, Mgr., dr
proděkan pro vědu a rozvoj
553 46 3302
Referát pro vědu a rozvoj
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro vědu a rozvoj
553 46 4042
Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan
Maceček Petr, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
739 549 388
553 46 3331
Referát pro umění a vnější vztahy
Bočková Alexandra, M.A.
Erasmus+ koordinátor
553 46 2907
Krompolcová Kristýna, MgA., DiS.
referentka pro produkci a vnější vztahy
734 672 089
Ovesný Aleš, Mgr.
referent pro propagaci a vnější vztahy
 
Vachalová Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
553 46 3307
739 407 883
Voráčová Veronika
referentka pro vnější vztahy
553 46 2906
736 192 114
Úsek proděkana pro studium a sociální záležitosti
Proděkan
Farana Martina, MgA., Ph.D.
proděkanka pro studium a sociální záležitosti
737 458 137
553 46 3334
Studijní oddělení
Šolonková Mária
vedoucí referentka studijního oddělení
553 46 2903
Běnková Katarína, Ing.
studijní referentka
604 738 301
553 46 2980
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník – ekonom
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Personální úsek
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
553 46 2902
Sekretariáty kateder
Výtvarné umění
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Hudební umění
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311


Katedra teorie a dějin umění

Vedení katedry
728 160 347
553 46 3309
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Odborní asistenti
728 160 347
553 46 3309
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
553 46 3306
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
553 46 2937
Pedagogové doktorského studia
553 46 2527
553 46 2910
728 160 347
553 46 3309
Externisté


Katedra grafiky a kresby

Vedení katedry
553 46 3301
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
553 46 2961
731 194 194
Docenti
553 46 3301
Odborní asistenti
Asistenti
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
Docenti
Odborní asistenti
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Emeritní profesoři
Odborní asistenti
Asistenti
Serigrafická dílna
Tiskaři
553 46 2965


Katedra intermédií

Vedení katedry
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Ateliér koncept, objekt, instalace
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
553 46 2952
 
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce
553 46 2901
Odborní asistenti
553 46 2936
Ateliér animované tvorby
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Ateliér knižní design a Ateliér knižní design a animace
Vedoucí ateliéru
Asistenti
553 46 3302
Externí vyučující


Katedra malby

Vedení katedry
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Profesoři
Odborní asistenti
Pomocní asistenti
553 46 2970
 
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Pomocní asistenti
553 46 2970
 


Katedra sochařství

Vedení katedry
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
553 46 2973
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Členové katedry
Docenti
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
553 46 2973
Odborní asistenti


Katedra klávesových nástrojů

Vedení katedry
553 46 3325
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Členové katedry
Hostující profesoři
Docenti
Odborní asistenti
553 46 3325
Asistenti


Katedra sólového zpěvu

Vedení katedry
553 46 3323
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Členové katedry
Profesoři
Docenti
553 46 3323
Odborní asistenti
608 935 997
553 46 3324
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
Asistenti
553 46 2927
553 46 2927
Externisté
553 46 2927
553 46 2900
 
553 46 2900
 


Katedra dechových nástrojů

Vedení katedry
553 46 3336
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Členové katedry
Profesoři
553 46 3336
Odborní asistenti
737 458 137
553 46 3334
553 46 3337
Asistenti
553 46 3334
553 46 2900
Externisté
553 46 2900
723 257 097


Katedra strunných nástrojů

Vedení katedry
605 783 888
553 46 3330
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Členové katedry
Profesoři
Emeritní profesoři
553 46 2900
 
Docenti
739 549 388
553 46 3331
605 783 888
553 46 3330
Asistenti