OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Jana Vondráčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: F 306, budova F
funkce:
obor činnosti:hra na klavír, komorní hra
katedra / středisko (fakulta): Katedra klávesových nástrojů (Fakulta umění)
telefon, mobil: 597 09 2942
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1988 – 1994konzervatoř Ostrava
1994 – 2000AMU Praha
2002 – 2005AMU Kraków (PL) – postgraduální studium
1993 – 2000pravidelná účast na mezinárodních interpretačních kurzech (Piešťany, Praha, České Budějovice)

Praxe:

1999 – 2002Hudební škola hl. města Prahy
1999 – 2002Gymnázium J. Nerudy Praha
2002 – dosudJKO – JKGO
2004 – 2006 ZUŠ Karviná
2003 – dosudOstravská univerzita v Ostravě

Odborné zaměření:

  • hra na klavír,
  • korepetice

Koncertní činnost:

  • Pravidelná sólová a komorní koncertní vystoupení v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, Španělsku.
  • Nahrávky na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi.
  • Sólové vystoupení s JFO v cyklu „Ti nejlepší“ na AMU Praze.
  • Reprezentace AMU Praha na Evropském klavírním pódiu v Berlíně.
  • Reprezentace AMU Kraków na „Turnieju pianistów v Antoninie“.
  • Korepetice na mezinárodních interpretačních kurzech a soutěžích.


Vybrané publikace

Vondráčková, J. Koncert z díla P. Ebena a I. Hurníka, I. Hurník: Variace na Pergolessiho téma. [Komorní hra]. Rozhlas Ostrava. KKN FU OU. 2018.
Vondráčková, J. Abonentní koncert, F Chopin: Balada g moll op. 23, Scherzo op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Církevní konzervatoře v Opavě. Církevní konzervatoř v Opavě. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní dílo A. Dvořáka. KKN FU OU: Fakulta Umění OU. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní koncert, L. v. Beethoven: Sonata f moll op. 57, F. Chopin: Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Konzervatoře a VOŠ J. Ježka. Konzervatoř a VOŠ J. Ježka v Praze. 2017.
Vondráčková, J. Koncert lektorů - F. Chopin: Sonata b moll op. 35, Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J., Divulitová, Ľ. a Švorcová, L. Koncert z komorní hudby A. Dvořáka, V národním tónu, Moravské dvojzpěvy - výběr. [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J. Magický klavír, workshop [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. Církevní konzervatoř Opava. Církevní konzervatoř Opava. 30.11. - 30.11.2017. 2017.
Vondráčková, J. 6. ročník Mezinárodních klavírních kurzů na KKN FU OU [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. KKN FU OU. KKN FU OU. 25.10. - 29.10.2017. 2017.
Vondráčková, J. Prezentace na téma Instruktivní klavírní literatura Luboše Sluky. In: Festival instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnasum. Ostravská Univerzita - FU - KKN: FU OU. 2016.

Všechny publikace

Vondráčková, J. Ivan Klánský´s Impulse Method. In: M. Dymon, J. Posluszna. Edukacyjne i wychowawcze aspekty ksztalcenia artystycznego. 1. vyd. Krakow: Wydawnictwo Aureus, 2018. Mistrz, mentor, wychowawca. Z problematyki tworczegowychowania i edukacji, n. 3. ISBN 978-83-65765-27-7.
Vondráčková, J. Koncert z díla P. Ebena a I. Hurníka, I. Hurník: Variace na Pergolessiho téma. [Komorní hra]. Rozhlas Ostrava. KKN FU OU. 2018.
Vondráčková, J. Abonentní koncert, F Chopin: Balada g moll op. 23, Scherzo op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Církevní konzervatoře v Opavě. Církevní konzervatoř v Opavě. 2017.
Vondráčková, J. Hlavní principy výuky hry polyfonie na jednotlivých stupních hudebního školství. In: Hlavní principy výuky hry polyfonie na jednotlivých stupních hudebního školství. KKN FU OU: KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní dílo A. Dvořáka. KKN FU OU: Fakulta Umění OU. 2017.
Vondráčková, J. Klavírní koncert, L. v. Beethoven: Sonata f moll op. 57, F. Chopin: Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Konzervatoře a VOŠ J. Ježka. Konzervatoř a VOŠ J. Ježka v Praze. 2017.
Vondráčková, J. Koncert lektorů - F. Chopin: Sonata b moll op. 35, Scherzo h moll op. 20. [Sólistický výkon]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J., Divulitová, Ľ. a Švorcová, L. Koncert z komorní hudby A. Dvořáka, V národním tónu, Moravské dvojzpěvy - výběr. [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál Sokolská. KKN FU OU. 2017.
Vondráčková, J. Magický klavír, workshop [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. Církevní konzervatoř Opava. Církevní konzervatoř Opava. 30.11. - 30.11.2017. 2017.
Vondráčková, J. 6. ročník Mezinárodních klavírních kurzů na KKN FU OU [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. KKN FU OU. KKN FU OU. 25.10. - 29.10.2017. 2017.
Vondráčková, J. Barva klavírního zvuku v kontextu interpretace skladeb různých stylových období. In: Barva klavírního zvuku v kontextu interpretace skladeb různých stylových období. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Prezentace na téma Instruktivní klavírní literatura Luboše Sluky. In: Festival instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnasum. Ostravská Univerzita - FU - KKN: FU OU. 2016.
Vondráčková, J. V. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: V. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Využití principů Impulsové metody v prvním stadiu práce na skladbě. In: Využití principů Impulsové metody v prvním stadiu práce na skladbě. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Základní fáze rozvíjení pianistických dovedností jednotlivých částí hracího aparátu v průběhu studia na ZUŠ. In: Základní fáze rozvíjení pianistických dovedností jednotlivých částí hracího aparátu v průběhu studia na ZUŠ. KKN FU OU: KKN FU OU. 2016.
Vondráčková, J. Hierarchie postupu práce klavíristy s časem a zvukem v pojetí prof. Ivana Klánského. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1084-1091. ISBN 978-80-87952-06-7.
Vondráčková, J. IV. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: IV. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Komplexní rozvoj klavírní techniky v průběhu studia na konzervatoři. In: Komplexní rozvoj klavírní techniky v průběhu studia na konzervatoři. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Problematika výuky dětí předškolního věku. In: Problematika výuky dětí předškolního věku. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Specifika výuky čtyřruční hry a hry na dva klavíry. In: Specifika výuky čtyřruční hry a hry na dva klavíry. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. Základní metody odstraňování blokací hracího aparátu při hře na klavír. In: Základní metody odstraňování blokací hracího aparátu při hře na klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2015.
Vondráčková, J. III. Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. In: III.Mezinárodní interpretační kurzy v oboru klavír. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. Psychologie výukového procesu a přípravy na pódiové vystupování žáků 1. stupně ZUŠ. In: Psychologie výukového procesu a přípravy na pódiové vystupování žáků 1. stupně ZUŠ. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. Rozvíjení harmonického cítění v kontextu interpretace jednotlivých stylových období. In: Rozvíjení harmonického cítění v kontextu interpretace jednotlivých stylových období. KKN FU OU: KKN FU OU. 2014.
Vondráčková, J. B. Martinů: Sonata č.3 pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. KMO. KMO. 2013.
Vondráčková, J. C.Franchi-Introdukce a Tarantela. [Komorní hra]. Komorní sál JFO. FU OU. 2013.
Vondráčková, J. F.Chopin: Scherzo h moll op.23, Etuda cis moll op.10 č.4. [Sólistický výkon]. Aula PdF OU. OU. 2013.
Vondráčková, J. Korepetice mistrovských kurzů ve hře na violoncello. [Klavírní spolupráce]. FU OU. FU OU. 2013.
Vondráčková, J. L. Janáček: Pohádka. [Komorní hra]. KOmorní sál JFO. FU OU. 2013.
Vondráčková, J. C. Franchi: Introdukce a tarantela, árie z oper W. A. Mozarta, G. Pucciniho, J. B. Faurého, G. Donizettiho. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ ve Frýdeku. FU OU. 2012.
Vondráčková, J. Dirigentské kurzy - klavírní spolupráce [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. JFO. JFO. 14.2. - 14.2.2012. 2012.
Vondráčková, J. Originální tvůrčí aktivity na Katedře klávesových nástrojů FU OU v letech 2010-2012. In: Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. Ostrava: PdF OU, 2012. PdF OU, 2012. s. 274-285. ISBN 978-80-7464-169-5.
Vondráčková, J. Přínos komplexního přístupu k výuce sólové hry na klavír a přidružených předmětů na vysokých uměleckých školách. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VII.. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 312-319. ISBN 978-80-7414-475-2.
Vondráčková, J. Specifika výuky Interpretačního semináře na KKN FU OU. In: Mezinárodní studentská konference KHV PdF OU. KHV PdF OU: KHV PdF OU. 2012.
Steinmetz, K., Kozel, D., Mazurek, J., BÁTOR, M., Lachmanová, P., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J. a Vondráčková, J. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 2012.
Vondráčková, J. D. Šostakovič: Sonata pro violoncello a klavír d moll. [Komorní hra]. Hudební sál domu kultury města Ostravy. FU OU. 2011.
Vondráčková, J. F. Chopin: Scherzo h moll op. 20, Etuda cis moll op. 10 č. 4. [Sólistický výkon]. Hudební sál domu kultury města Ostravy. Fakulta umění Ostravské univerzity. 2010.
Vondráčková, J. a VONDRÁČEK, J. K. Dittersdorf - Koncert pro kontrabas E dur, P. Hindemith - Sonáta pro kontrabas a Klavír, A. Míšek - Sonata e moll pro kontrabas a klavír. [Komorní hra]. ZUŠ B. Martinů Havířov. ZUŠ B. Martinů Havířov. 2010.
Vondráčková, J. D. Šostakovič - koncert pro housle a orchestr. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Havířov. ZUŠ Havířov. 2009.
Vondráčková, J. E. Elgar - Koncert pro violoncello a orchestr (1. a 2. věta). [Klavírní spolupráce]. JKGO. JKGO. 2009.
Vondráčková, J. G. Bottesini - Norma, J. Geisel - Koncertní kus. [Komorní hra]. Církevní konzervatoř Olomouc. Církevní konzervatoř Olomouc. 2009.
Vondráčková, J. G. Fauré - Sonata pro housle a klavír. [Komorní hra]. Knihovna města Ostravy. Knihovna města Ostravy. 2009.
Vondráčková, J. G. Fauré - Sonata pro housle a klavír (3. a 4. věta). [Komorní hra]. JKGO. JKGO. 2009.
Vondráčková, J. Operní árie a písně. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Brušperk. ZUŠ Brušperkl. 2009.
Vondráčková, J. Pěvecká soutěž "Stonavská Barborka" - svátek komorní hudby. Talent. 2009, č. 1, s. 28-28.
Vondráčková, J. Přínos Mezinárodní soutěže pěveckých ensemblů. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 574-579. ISSN 1802-6540.
Vondráčková, J. S. S. Prokofjev - Sonáta pro violoncello a klavír, M. Zenkl - Sonata Eroica pro violoncello a klavír, R. Schumann - Koncert pro violoncello a orchestr. [Komorní hra]. Knihovna města Ostravy. Knihovna města Ostravy. 2009.
Vondráčková, J. "V kolaji voda" - operní árie a písně. [Sólistický výkon]. Rehabilitační sanatorium, Lázně Darkov, Karviná. Rehabilitační sanatorium, Lázně Darkov, Karviná. 2009.
Vondráčková, J. V. Novák - Ukolébavky [Nahrávka]. V. Novák - Ukolébavky. Ostrava. 2009.
Vondráčková, J. W. A. Mozart - Koncert G dur pro housle a orchestr, C. Saint - Saëns - Koncert pro housle (1. věta). [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm. ZUŠFrenštát pod Radhoštěm. 2009.
Vondráčková, J. "W kregu muzyki Sľowiańskiej" - pěvecká soutěž. [Klavírní spolupráce]. Akademia muzyczna Katowice. Akademia muzyczna Katowice. 2009.
Vondráčková, J. E. H. Grieg - Sonata a moll pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. JKGO. JKGO. 2008.
Vondráčková, J. E. H. Grieg - Sonata pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. Státní zámek Přerov. 2008.
Vondráčková, J. F. Chopin - Scherzo h moll op. 20, Sonata b moll, D. Šostakovič - Sonáta pro violoncello a klavír d moll. [Sólistický výkon]. Vědecká knihovna Plzeň. 2008.
Vondráčková, J. J. Brahms - Sonata pro violoncello a klavír. [Komorní hra]. JKGO. JKGO. 2008.
Vondráčková, J. L. van Beethoven - Sonata A dur pro violoncello, J. Brahms. [Komorní hra]. Kulturní dům Valašské meziříčí. 2008.
Vondráčková, J. L. van Beethoven - Sonata G dur, G. Fauré - Sonáta pro housle a klavír, A. Chačaturjan - Koncert pro housle a orchestr. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Karolínka. ZUŠ Karolínka. 2008.
Vondráčková, J. Mezinárodní soutěž pěveckých ensemblů Stonavská Barborka. [Klavírní spolupráce]. Kulturní dům PZKO Stonava. Obec Stonava. 2008.
Vondráčková, J. Operní árie a duetta. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Brušperk. ZUŠ Brušperk. 2008.
Vondráčková, J. Operní árie a vánoční písně. [Klavírní spolupráce]. Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba. Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba. 2008.
Vondráčková, J. P. Helebrant - NgoAE. [Klavírní spolupráce]. NDM. NDM. 2008.
Vondráčková, J. Písně a operní árie - Brahms, Dvořák, Slavický. [Sólistický výkon]. Lázně Klimkovice. 2008.
Vondráčková, J. Slavné operní a operetní árie W. A. Mozarta, G. Verdiho, J. Offenbacha. [Klavírní spolupráce]. Galerie Maryška Bohumín. Galerie Maryška Bohumín. 2008.
Vondráčková, J. Výběr písní Ant. Dvořáka a S. Rachmaninova. [Klavírní spolupráce]. Galerie Sedlnice. Galerie Sedlnice. 2008.
Vondráčková, J. "Klavírní ateliéry - Krásná tradice města Karviná".


AutorNázev práceTypRok
Bambušek MartinVývoj interpretace balad F. Chopina od počátku 20. století po současnostdiplomová 2018 
Coufalová KarolínaKomplexní přístup k problematice klavírní techniky u dětí od 4 do 11 letbakalářská 2018 
Šaroun JakubSpecifika metodických postupů při studiu instruktivních skladeb ve výuce dětí předškolního věkubakalářská 2017 
Bambušek MartinŽivot Moniky Tugendliebové a její pedagogický přínosbakalářská 2016 
Vavříková MonikaKlavírní tvorba Vítězslavy Kaprálovébakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub