Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 3325
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
 
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof.
činnost: hra na klavír, školitel doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace
 
 
Hostující profesoři
Docenti
Kasík Martin, doc. MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 2900
Novotná Eliška, doc. MgA.
činnost: hra na klavír, komorní hra
553 46 3326
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
činnost: klavírní korepetice
608 935 997
553 46 3324
Bernovský Vojtěch, Mgr.
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 2900
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 3325
Vondráčková Jana, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír, komorní hra
553 46 2942
Externisté
Kožaná Manderla Izabela, MgA.
činnost: hra na cembalo, interpretace staré hudby