Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 3325
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
 
Členové katedry
Hostující profesoři
Docenti
Kasík Martin, doc. MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 2900
Novotná Eliška, doc. MgA.
činnost: hra na klavír, komorní hra
553 46 3326
Odborní asistenti
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 3325
Vondráčková Jana, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír, komorní hra
553 46 2942
Asistenti
Bernovský Vojtěch, Mgr.
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 2900