Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KKN
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
e-mail:
telefon: 553 46 2941
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KKN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
553 46 2908
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof.
činnost: hra na klavír, školitel doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace
e-mail:
telefon:
Hostující profesoři
Klánský Ivan, prof. e-mail:
telefon:
Docenti
Kasík Martin, doc. MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír,komorní hra
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Novotná Eliška, doc. MgA.
činnost: hra na klavír, komorní hra
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
činnost: klavírní korepetice
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Bernovský Vojtěch, Mgr.
činnost: hra na klavír,komorní hra
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
činnost: hra na klavír,komorní hra
e-mail:
telefon: 553 46 2941
Vondráčková Jana, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír, komorní hra
e-mail:
telefon: 553 46 2942
Externisté
Kožaná Manderla Izabela, MgA.
činnost: hra na cembalo, interpretace staré hudby
e-mail:
telefon: