Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Studium pedagogiky pro učitele odborných uměleckých předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři
Cílem studia je doplnění pedagogické aprobace podle § 10 odst. 1 písm. a), g), h), i) a § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro učitele ZUŠ. Studijní plán obsahuje kombinaci pedagogických, didaktických a praktických předmětů souvisejících přímo s výukou v ZUŠ i konzervatoři. Kromě získané pedagogické aprobace student získá nejnovější metodické poznatky ve své oborové specializaci.