Kontakty pro vědu a výzkum

Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
Mgr. Jan Drozd, dr
proděkan pro vědu a rozvoj
email:
telefon:
Referát pro vědu a rozvoj
Bc. Leona Pavlíková
referentka pro uměleckou a projektovou činnost
email:
telefon: 553 46 4042

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2021