OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Věda a tvůrčí činnost > Kontakty pro vědu a výzkum

Kontakty pro vědu a výzkum

Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
proděkan pro vědu a rozvoj
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Referát pro vědu a rozvoj
Bc. Leona Pavlíková
referentka pro uměleckou a projektovou činnost
email:
telefon: 553 46 4042
facebook
rss
social hub