Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bernovský Vojtěch, Mgr.
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 2900
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Kasík Martin, doc. MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 2900
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
činnost: hra na klavír,komorní hra
553 46 3325
Novotná Eliška, doc. MgA.
činnost: hra na klavír, komorní hra
553 46 3326
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Vondráčková Jana, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír, komorní hra
553 46 2942