Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Viktor Velek

Viktor Velek

titul, jméno, příjmení:Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: F 111, budova F
funkce:vedoucí KTD
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
Děkanát Fakulty umění
telefon, mobil: 553 46 2910
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005 - 2008Dr. phil., Universität Wien, hudební věda
2000 - 2010Bc., Mgr., Ph.D., Masarykova univerzita, hudební věda
1996 - 2001Mgr., Jihočeská univerzita, německý jazyk a hudební výchova pro stupeň ZŠ

Kvalifikace

2010Ph.D.
2008Dr. phil.
2005Mgr.
2003Bc.
2001Mgr.

Další vzdělávání, kurzy

1995 - 1996Roční jazykový kurz ukončený základní státní jazykovou zkouškou z německého jazyka (Jazyková škola, Praha, V Úžlabině 23/320)

Zaměstnání, praxe

1988 - 2000Masarykova univerzita
2012 - dosudFakulta umění Ostravské univerzity (Ostrava)
2013 - 2014Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (Třebíč)
2011 - 2013Horácké noviny (Třebíč)
2008 - 2011Universität Wien
2004 - 2005Střední odborná škola obchodu a služeb, Třebíč
2002 - 2003ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec
2001 - 2002ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice

Odborné zaměření

Hudební věda
Historie
Hudební kultura menšin
Překladatelství a tlumočnictví (německý jazyk)

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 - doposudvedoucí Katedry teorie a dějin umění (FU OU)
2013 - 2014prorektor pro studium (Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen kuratoria SMI Regensburg
Člen redakční rady časopisu Musicalia. Časopis Českého muzea hudby

Působení v zahraničí

16. - 18. 9. 2015Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften (školení - Erasmus)
15. - 19. 9. 2014Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften (školení - Erasmus)
10. - 14. 9. 2013 University of Vienna, Faculty of Earth Sciences, Department of Geography and Regional Research (školení - Erasmus)
1. 3. 2008 - 31. 6. 2011Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Universität Wien (vědecký spolupracovník)

Jazykové znalosti

NěmčinaC1
AngličtinaB2


Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien 1
Viktor Velek
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries
Viktor Velek
Rok: 2017, Založba Univerze na Primorskem
kapitola v odborné knize

Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni = Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in Wien
Viktor Velek
Rok: 2016, Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni
odborná kniha

Romantikem proti své vůli aneb Včerejšek a dnešek hudební formy podle Václava Štěpána
Viktor Velek
Rok: 2016, Akropolis
kapitola v odborné knize

Vliv menšinové hudební kultury na dějiny velkého města
Viktor Velek
Rok: 2016, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

"Z tenorů největší rek"
Martin Kajzar, Viktor Velek
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien 1
Viktor Velek
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Když se řekne monografie aneb Jak na monografické texty v oblasti hudby
Viktor Velek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Musik um den hl. Wenzel: ein Thema voll von Rätseln
Viktor Velek
Rok: 2018, Verlag Ferdinand Schöningh (in Zusammenarbeit mit dem Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V)
kapitola v odborné knize

scénář a realizace hudebně-divadelní akademie Z monarchie do republiky
Viktor Velek
Rok: 2018
ostatní

Z Vídně do Československa aneb Za osudy českovídeňských hudebních reemigrantů 3/5
Viktor Velek
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě - revoluční rok 1848. Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World - The Revolution of 1848.
Viktor Velek
Rok: 2017, Musicalia. Časopis Českého muzea hudby. Journal of the Czech Museum of Music
článek v odborném periodiku

Svatováclavská hudební tradice za vlády Karla VI., Marie Terezie a Josefa II.
Viktor Velek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Školení (Chorvatská akademie věd a umění, Oddělení historie chorvatské hudby), 12. - 16. 6. 2017
Viktor Velek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries
Viktor Velek
Rok: 2017, Založba Univerze na Primorskem
kapitola v odborné knize

Aneta Krátká. Výstava soch a obrazů
Viktor Velek
Rok: 2016
úvodní slovo k výstavě

Druhý život Karla IV. v hudbě
Viktor Velek
Rok: 2016, Opus Musicum
článek v odborném periodiku

Füger Josef
Viktor Velek
Rok: 2016, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Fuchs Alois Antonín
Viktor Velek
Rok: 2016, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Gardelka Čeněk
Viktor Velek
Rok: 2016, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Jan Hus a husitství jako téma v hudbě německých skladatelů
Viktor Velek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Josef Kalousek a česká Vídeň na přelomu let 1864 a 1865
Viktor Velek
Rok: 2016, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni = Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in Wien
Viktor Velek
Rok: 2016, Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni
odborná kniha

Niedersorbische (Niederwendische) historische Aufnahmen / Dolnoserbske historiske nagraśa
Viktor Velek
Rok: 2016, Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
kapitola v odborné knize

Romantikem proti své vůli aneb Včerejšek a dnešek hudební formy podle Václava Štěpána
Viktor Velek
Rok: 2016, Akropolis
kapitola v odborné knize

Vliv menšinové hudební kultury na dějiny velkého města
Viktor Velek
Rok: 2016, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě v letech 1800-1848. The Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World from 1800 to 1848.
Viktor Velek
Rok: 2015, Musicalia. Časopis Českého muzea hudby. Journal of the Czech Museum of Music
článek v odborném periodiku

Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni = Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in Wien
Viktor Velek
Rok: 2015, Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni
odborná kniha

Školení (Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 16. - 18. 9. 2015
Viktor Velek
Rok: 2015
působení v zahraničí

The Saint Wenceslas tradition during the time of the swastika
Viktor Velek
Rok: 2015, Czech Music Quarterly
článek v odborném periodiku

Anfänge der Kooperation zwischen den Tschechen und Lausitzer Sorben in der Musik
Viktor Velek
Rok: 2014, Lukas Verlag
kapitola v odborné knize

Anfänge der Kooperation zwischen den Tschechen und Lausitzer Sorben in der Musik
Viktor Velek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Česká Vídeň pod tlakem cenzury, zákazů a obstrukcí z pohledu hudební historie
Viktor Velek
Rok: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
kapitola v odborné knize

Hudební kultura vídeňských Slovanů - minulost, přítomnost a budoucnost muzikologického výzkumu.
Viktor Velek
Rok: 2014, Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu. Journal of the Czech Musicological Society.
článek v odborném periodiku

Jaromír Doležal-Pojezdný ve službách československé diplomacie
Viktor Velek
Rok: 2014, Studia Trebicensia. Odborný časopis Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s.
článek v odborném periodiku

Školení (Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 15. - 19. 9. 2014
Viktor Velek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Zur Bedeutung von Heinrich Rietsch in der Musikkultur der böhmischen Länder
Viktor Velek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Českobratrská kultura v kontextu českých národních tradic
Viktor Velek
Rok: 2013, Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Die Rezeption der tschechischen Musik auf den Seiten der Periodika ?Die Zeit? und ?Österreichische Musik- und Theaterzeitung?
Viktor Velek
Rok: 2013, Österreichisches Theatermuseum - Masarykův ústav a archiv AV ČR
kapitola v odborné knize

Die Sternstunde der familia sancti Wenceslai - zur Rolle der St. Wenzelschen Musiktradition im Jahre 1848
Viktor Velek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Die Sternstunde der familia sancti Wenceslai. Zur Rolle der St. Wenzelschen Musiktradition im Jahre 1848
Viktor Velek
Rok: 2013, Hollitzer Wissenschaftsverlag
kapitola v odborné knize

Otakar Jeremiáš. Mystický realista a idealistický předválečný levičák
Viktor Velek
Rok: 2013, Dny české státnosti
kapitola v odborné knize

Přehled muzikologického výzkumu svatováclavského kultu
Viktor Velek
Rok: 2013, Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Sakralmusik und die Musikalische Wenzelstradition in den Jahren 1619-1740
Viktor Velek
Rok: 2013, Österreichische Akademie der Wissenschaften
kapitola v odborné knize

Stručný svatováclavský místopis okresu Třebíč
Viktor Velek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Where Is My Home?or The fates and paths of the Volánek family of musicians
Viktor Velek
Rok: 2013, Czech Music Quaterly
článek v odborném periodiku

Česká opera ve Vídni v kontextu doby (se zvláštním zřetelem k vídeňskému uvádění Blodkovy aktovky V studni)
Viktor Velek, Hubert Reitterer, Vlasta Reittererová
Rok: 2012, Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Poděbradský hudebník Robert Volánek
Viktor Velek
Rok: 2012, Vlastivědný zpravodaj Polabí
článek v odborném periodiku

Slowenische Musik als Bestandteil der Musikkultur der Wiener Slawen in den Jahren 1840-1870.
Viktor Velek
Rok: 2012, Muzikološki Zbornik/Musicological Annual
článek v odborném periodiku

Tanec ve společenském životě vídeňských Slovanů kolem roku 1848
Viktor Velek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jakub Bart-Ćišinski - integrující prvek české a lužickosrbské hudební scény.
Viktor Velek
Rok: 2011
stať ve sborníku

spoluřešitel rakouského grantu (FWF) Musikkultur der Wiener Tschechen 1840-1939
Theophil Antonicek, Viktor Velek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Wo ist mein Heim, mein Vaterland? Zur Frage der Identität in der Musikkultur der Wiener Tschechen im langen 19. Jahrhundert
Viktor Velek
Rok: 2011
stať ve sborníku

American Dream - American Dissillusion or the Careers of Czech Musicians Across the Atlantic.
Viktor Velek
Rok: 2010, Czech Music Quaterly
článek v odborném periodiku

Die tschechische Nationalhymne Kde domov můj? im tschechischen Wien
Viktor Velek
Rok: 2010, Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft
kapitola v odborné knize

Die tschechische Unterstützung der sorbischen/wendischen Kultur als Erbe der slawischen Wechselseitigkeit
Viktor Velek
Rok: 2010, Institute of History
kapitola v odborné knize

Fremd im Zuhause - Zuhause in der Fremde. Zum Musikleben der Wiener Tschechen 1918-1945
Viktor Velek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Heinrich Rietsch, Known and Unknown
Viktor Velek
Rok: 2010, Czech Music Quaterly
článek v odborném periodiku

K vídeňským létům (1903-1918) Josefa Bohuslava Foerstera
Viktor Velek, Vlasta Reittererová
Rok: 2010, Hudební věda
článek v odborném periodiku

Lužickosrbská rozhlasová vysílání v 1. polovině 20. století. II. část: Dodatek k I. části a pořady z roku 1930
Viktor Velek
Rok: 2010, Lětopis - Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur
článek v odborném periodiku

Rok 1848 a vídeňští Češi a Moravané na stránkách Ohéralova Týdenníku
Viktor Velek
Rok: 2010, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Svatováclavská tématika v tvorbě J. B. Foerstera
Viktor Velek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Svatováclavská tradice včera a dnes očima hudební vědy
Viktor Velek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Svatý Václav: první československý historický velkofilm
Viktor Velek
Rok: 2010, Úřad vlády České republiky
odborná kniha

Trać dyrbi Serbstwo, zawostać aneb k podobám české podpory lužickosrbské hudební kultury v 19. a 20. století
Viktor Velek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Wia si da Wenzl 'n Himmel vorstellt aneb k mýtům života vídeňských Čechů z pohledu muzikologie
Viktor Velek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Wia si da Wenzl´n Himmel vorstellt oder zu den Mythen über das Leben der Wiener Tschechen aus der Perspektive der Musikwissenschaft
Viktor Velek
Rok: 2010, Löcker
kapitola v odborné knize

Wien um 1900 und die Wiener Rezeption der Werke von Zdeněk Fibich
Viktor Velek
Rok: 2010, Acta universitatis palackianae. Musicologica olomucensia
článek v odborném periodiku

Czech Vienna. The music culture of the Czech minority in Vienna 1840-1914
Viktor Velek
Rok: 2009, Czech Music Quarterly
článek v odborném periodiku

Das böhmische und/oder das mährische Wien gegen 1848
Viktor Velek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K svatováclavské hudební a výtvarné tradici v Českém Krumlově
Viktor Velek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Svatováclavské hudební památky 20. století jako dokumenty politických, kulturních, náboženských a nacionálních střetů
Viktor Velek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Musik um den hl. Wenzel oder ein Thema voll von Rätseln
Viktor Velek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě
Viktor Velek
Rok: 2008, Psalterium - folia
článek v odborném periodiku

Saint Wenceslaus in the Musical Context of the Bohemian Reformation
Viktor Velek
Rok: 2008, Filosofický časopis/Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Sancte Wenceslae, ora pro nobis! The cult of St. Wenceslas in music
Viktor Velek
Rok: 2008, -
článek v odborném periodiku

Svatováclavská hudební tradice za 1. světové války
Viktor Velek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Svatý vévodo naší beznaděje aneb o současné podobě hudební tradice svatováclavské ve světle změn jejího paradigmatu v 19. století
Viktor Velek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tisíc let svatováclavské hudební tradice
Viktor Velek
Rok: 2008, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Die Musik der Lausitzer Sorben (Wenden) im Rundfunk
Viktor Velek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Listowanje Bjarnata Krawca s čěskimi přećelemi
Viktor Velek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Lužičtí Srbové. Historie, kultura, tradice
Viktor Velek
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ASIH1Teorie hudební interpretace 1
ASIH2Teorie hudební interpretace 2
BCDISBakalářský seminář
DASAnalýza skladeb 20. a 21. století
DESHKDějiny nonartificiální hudby
DHELMHudba v kontextu obecně estetickém
DIPSEDiplomový seminář
DMSV1Metodologie a systematika věd o umění 1
DMSV2Metodologie a systematika věd o umění 2
DPDP3Příprava disertační práce 3
DPDP4Připrava disertační práce 4
DPDP5Příprava disertační práce 5
DPDP6Příprava disertační práce 6
DVOHEVybrané otázky z hudební estetiky
DVOPEVybrané otázky z hudební pedagogiky
DVOPSVybrané otázky z hudební psychologie
ESTETEstetika
FYUMFyziologie a umění
HPAD1Hudební pedagogika 1
HPAD2Hudební pedagogika 2
HUMBAHudební myšlení 1600 - 1900
HUMSTHudební myšlení do 1600
HUPS1Hudební psychologie 1
HUPS2Hudební psychologie 2
KASEHDějiny evropské hudební kultury
KASCHDějiny české hudební kultury
KOMEAManagement v umění
KOM20Hudební myšlení po 1900
KREIMKreativní improvizace
LIPH1Hudební folkloristika
LIPH2Akustika a organologie
METVUMetodologické otázky umění
ODEXBOdborná exkurze
RECEAHudební kritika
RECEBZáklady dramaturgie
RHTH2Hudební teorie 2
UDAI2Úvod do autentické interpretace 2
UETU1Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
UETU2Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
UMVE1Umění a věda 1
UMVE2Umění a věda 2
1BKSHBakalářský diplomový seminář
1DEH1Dějiny hudby 1: do 1600
1DEH2Dějiny hudby 2: 1600-1900
1DNAHDějiny nonartificiální hudby
1DUK1Dějiny umělecké kultury 1
1HFLKHudební folkloristika
1KRIMKreativní improvizace
1OEXHOdborná exkurze hudební
1SHUHSeminář hudební historiografie
1SZZ1SZZ - Hudebně-teoretické disciplíny
2CEHUČeská hudební kultura 19. století
2DIPSMagisterský diplomový seminář
2HUPUHudební publicistika
2REPARepertoárová studia A
2REPBRepertoárová studia B
2SHUHSeminář hudební historiografie
2SZZTSZZ - Hudebně-teoretické disciplíny
3MSV1Metodologie a systematika věd o umění 1
3MSV2Metodologie a systematika věd o umění 2
3PDP3Příprava disertační práce 3
3PDP4Připrava disertační práce 4
3PDP5Příprava disertační práce 5
3PDP6Příprava disertační práce 6
3VOPEVybrané otázky z hudební pedagogiky
3VOPSVybrané otázky z hudební psychologie


AutorNázev práceTypRok
Bárta MichalSkladby pro sólový klavír Christiana Sindinga pohledem pedagogadisertační 2019 
Maceček PetrZdeněk Gola a jeho pedagogické mistrovstvídisertační 2017 
Kura TomášBlaník v hudbědiplomová 2019 
Haasová BarboraAntonín Barták (1886 - 1959) - hudební osobnost plzeňské scénydiplomová 2018 
Rejmontová MarkétaLze stvořit hudbu slovy?diplomová 2018 
Daňková KateřinaTV Šlágr - milovaný i zavrhovaný televizní kanáldiplomová 2016 
Hanousková AlenaKomorní, vokální a symfonická hudba v Opavě po roce 1990diplomová 2016 
Pospíšil VojtěchKlarinetista Dave Tarras (1897-1989) a klezmerská hudbadiplomová 2016 
Schichová LenkaGymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy - úpěšný pokus o přetvoření konceptu konzervatoře?diplomová 2016 
Tesaříková EvaŠkolský rozhlas a rozhlas pro děti a mládež v letech 1932 - 1945diplomová 2016 
Chlebková VeronikaBjarnat Krawc - most mezi českou a lužickosrbskou hudební kulturoudiplomová 2015 
Gradková MarkétaKoncert pro housle a orchestr Albana Bergadiplomová 2014 
Hujerová MartaSmyčcové kvartety Jana Grossmanna v kontextu jeho skladatelské činnostidiplomová 2014 
Kozáková MartaKlavírní díla v notovém archivu Českého rozhlasu Ostravadiplomová 2014 
Kubíčková VeronikaVývoj repertoáru pro klavírní duodiplomová 2014 
Grygar AdamErich Adler (1911 - 1982): život a dílobakalářská 2019 
Špelinová AnnaAlbert Bursík (1903-1967): Flétna, Kritická edice textu českého flétnového virtuosabakalářská 2019 
Konečný VojtěchRinaldo Oláh: Život a dílobakalářská 2018 
Kratochvíl JanHudební a pěvecké soubory v Litomyšli od roku 1800 do současnostibakalářská 2018 
Součková ŽofieSondy do flétnového repertoáru chorvatských skladatelů 20. stoletíbakalářská 2018 
Pejkofski EvaTamburašské soubory v České republice v roce 2015bakalářská 2017 
Bartošová LenkaBurkhard a Christoph Peschovi, život a dílo; Burkhard und Christoph Pesch, Leben und Werkbakalářská 2016 
Haasová Barbora(Ne)známý jihočeský skladatel židovského původu Rudolf Kende (1910-1958)bakalářská 2016 
Kovářová AndreaArtificiální hudba v rockové a metalové interpretaci s důrazem na mezinárodní scénubakalářská 2016 
Milt OndřejKlarinetové oddělení Pražské konzervatoře v letech 1811 až 1923bakalářská 2016 
Hercig MatějMonografie Karla Dospivy se zaměřením na jeho přínos dechové hudbě v letech 1961-2009bakalářská 2015 
Podroužek VojtěchJan Dismas Zelenka - Mešní tvorbabakalářská 2015 
Smitalová MarkétaHudební kultura terezínského ghetta z pohledu prezentace pedagogického charakterubakalářská 2015 
Škoda VlastimilZákladní jazzové postupy při aranžování vybraných písní se zaměřením na klavírní doprovodbakalářská 2015 
Štefková DominikaHistorie Operního studia Národního divadla moravskoslezskéhobakalářská 2015 
Vacíková AlenaAmerická opera a její vývoj v 18. a 19. století.bakalářská 2015 
Daňková KateřinaKlarinetová literatura v archivu Českého rozhlasu Ostravabakalářská 2014 


Dokončení výzkumu a finalizace dvou monografií (Richard Kubla. Lída Mašková-Kublová, Eva Hadrabová-Nedbalová)
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Příprava 2. dílu "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní" (Richard Kubla)
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období2/2019 - 12/2019
PoskytovatelNadace Český hudební fond
Stavřešený
Příprava 1. dílu "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní"
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelFakulta umění, Nadace Český hudební fond
Stavukončený
Příprava 3. dílu knihy ?Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní? (Lída Mašková-Kublová, Eva Hadrabová-Nedbalová)
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Příprava 2. dílu knihy "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní"
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Příprava vydání dvojjazyčné publikace "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní" a vydání dvojjazyčné publikace "Lumír 150"
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hudební umělci spjatí s Ostravou a hudební kulturou vídeňských Čechů
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub