Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění

Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů


Děkanát Fakulty umění

Abecední členění
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
553 46 2902
Běnková Katarína, Ing.
studijní referentka
604 738 301
553 46 2980
Bočková Alexandra, M.A.
Erasmus+ koordinátor
553 46 2907
553 46 1061
596 632 297
 
553 46 2950
 
Drozd Jan, Mgr., dr
proděkan pro vědu a rozvoj
553 46 3302
553 46 2900
Farana Martina, MgA., Ph.D.
proděkanka pro studium a sociální záležitosti
737 458 137
553 46 3334
553 46 2950
 
553 46 1061
 
553 46 2901
Krompolcová Kristýna, MgA., DiS.
referentka pro produkci a vnější vztahy
734 672 089
553 46 1060
553 46 1067
 
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Maceček Petr, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
739 549 388
553 46 3331
Ovesný Aleš, Mgr.
referent pro propagaci a vnější vztahy
 
 
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro vědu a rozvoj
553 46 4042
553 46 2950
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Šolonková Mária
vedoucí referentka studijního oddělení
553 46 2903
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
553 46 2900
Vachalová Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
553 46 3307
739 407 883
553 46 2936
Voráčová Veronika
referentka pro vnější vztahy
553 46 2906
736 192 114
553 46 2950
596 632 297
 


Katedra teorie a dějin umění

Abecední členění
553 46 2527
553 46 2910
728 160 347
553 46 3309
553 46 3302
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
553 46 3306
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
553 46 2937


Katedra grafiky a kresby

Abecední členění
553 46 2965
553 46 2961
731 194 194
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
553 46 3301
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936


Katedra intermédiíKatedra malby

Abecední členění
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
553 46 2970
 
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936


Katedra sochařství

Abecední členění
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
553 46 2973
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936


Katedra klávesových nástrojů

Abecední členění
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
553 46 3325
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311


Katedra sólového zpěvu

Abecední členění
608 935 997
553 46 3324
553 46 3323
553 46 2927
 
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
553 46 2927
553 46 2900
 
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
553 46 2927
553 46 2900
 
553 46 2900
 


Katedra dechových nástrojů

Abecední členění
608 935 997
553 46 3324
553 46 3334
737 458 137
553 46 3334
553 46 3336
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
553 46 2900
723 257 097
 
553 46 3337
553 46 2900
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311


Katedra strunných nástrojů

Abecední členění
608 935 997
553 46 3324
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
553 46 2900
 
739 549 388
553 46 3331
605 783 888
553 46 3330
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311