Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění

Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů


Děkanát Fakulty umění

Abecední členění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
553 46 2902
Běnková Katarína, Ing.
studijní referentka
604 738 301
553 46 2980
Bočková Alexandra, M.A.
referentka zahraničních a vnějších vztahů
553 46 2907
731 675 904
553 46 1061
596 632 297
 
553 46 2950
 
Drozd Jan, Mgr.
proděkan pro vědu a rozvoj
 
553 46 2900
Farana Martina, MgA., Ph.D.
proděkanka pro studium a sociální záležitosti
553 46 2900
737 458 137
553 46 2950
553 46 1061
 
553 46 2901
553 46 1060
553 46 1067
 
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Maceček Petr, Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
553 46 2928
739 549 388
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro vědu a rozvoj
553 46 4042
553 46 2950
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
Šolonková Mária
vedoucí referentka studijního oddělení
553 46 2903
553 46 2900
Vachalová Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
553 46 2931
553 46 2936
Voráčová Veronika
referentka pro vnější vztahy
553 46 2906
736 192 114
553 46 2950
596 632 297
 


Katedra teorie a dějin umění

Abecední členění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
553 46 2527
553 46 2910
 
553 46 2910
728 160 347
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
731 467 002
553 46 4041
553 46 2527
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
553 46 2937
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936


Katedra grafiky a kresbyKatedra intermédiíKatedra malby

Abecední členění
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
 
553 46 2970
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936


Katedra sochařství

Abecední členění
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
553 46 2973
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936


Katedra klávesových nástrojů

Abecední členění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
553 46 2929
608 935 997
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
553 46 2941


Katedra sólového zpěvu

Abecední členění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
553 46 2929
608 935 997
553 46 2911
553 46 2927
 
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
731 467 002
553 46 4041
553 46 2527
553 46 2927
553 46 2900
 
553 46 2927
553 46 2900
 
553 46 2900
 


Katedra dechových nástrojů

Abecední členění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
553 46 2929
608 935 997
553 46 2900
553 46 2900
737 458 137
553 46 2930
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
553 46 2900
723 257 097
 
553 46 2900
553 46 2900
 


Katedra strunných nástrojů

Abecední členění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
553 46 2929
608 935 997
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
553 46 2900
 
553 46 2928
739 549 388
553 46 2921
605 783 888