Personální složení

po katedrách
hierarchické členění

Abecední členění - celá fakulta
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
553 46 2929
608 935 997
Bartonová Jana, Mgr.
sekretářka děkana, personalistka FU OU
553 46 2902
Běnková Katarína, Ing.
studijní referentka
604 738 301
553 46 2980
Bočková Alexandra, M.A.
referentka zahraničních a vnějších vztahů
553 46 2907
731 675 904
553 46 2527
553 46 2910
 
553 46 2910
728 160 347
553 46 1061
596 632 297
 
553 46 2950
 
Drozd Jan, Mgr.
proděkan pro vědu a rozvoj
 
553 46 2911
553 46 2965
553 46 2900
553 46 2952
553 46 2900
Farana Martina, MgA., Ph.D.
proděkanka pro studium a sociální záležitosti
553 46 2900
737 458 137
553 46 2930
553 46 2962
553 46 2927
 
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
553 46 2900
 
553 46 2950
553 46 2961
731 194 194
553 46 1061
 
731 467 002
553 46 4041
553 46 2527
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
děkan FU OU
pedagogický poradce
553 46 2901
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
553 46 2937
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
553 46 2973
553 46 1060
553 46 1067
 
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
Maceček Petr, Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
553 46 2928
739 549 388
553 46 2900
723 257 097
 
553 46 2921
605 783 888
553 46 2941
553 46 2927
553 46 2900
553 46 2900
 
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro vědu a rozvoj
553 46 4042
553 46 2950
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
 
553 46 2905
Starostková Dana, Mgr.
tajemnice fakulty, projektová manažerka
731 628 502
553 46 2904
553 46 2900
 
553 46 2970
Šolonková Mária
vedoucí referentka studijního oddělení
553 46 2903
553 46 2927
553 46 2900
 
553 46 2900
Vachalová Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
553 46 2931
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
vedoucí KIM
553 46 2936
Voráčová Veronika
referentka pro vnější vztahy
553 46 2906
736 192 114
553 46 2950
596 632 297
 
553 46 2900