OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Hana Vorlová

Hana Vorlová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: P 224, budova P
funkce:fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
obor činnosti:dějiny výtvarného umění
katedra / středisko (fakulta): Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 2937
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 - 2005Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění - interní doktorát
1996 - 2002Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění
1988 - 1992Gymnázium v Chebu

Kvalifikace

2010Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění

Další vzdělávání, kurzy

1993 - 1994Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Cestovní ruch a lázeňství (pobočka v Chebu)
1994Kurz průvodcovství cestovního ruchu

Zaměstnání, praxe

2006 - dosudOstravská univerzita, Fakulta umění (dříve IPUS), Katedra teorie a dějin umění
2005 - 2006Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Odborné zaměření

Dějiny umění

Jazykové znalosti

Němčinapokročilý
Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Vorlová, H. Kuru Japan. In: Hranice malby v postmediálním prostředí. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě. 2018.
Vorlová, H. [Kurátor výstavy]. Banality: výstava prací studentů FU. Ostrava. Galerie Podlaha, FU OU. 20.12. - 21.12.2017. 2017.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka 7: Pravidla hry. Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2017. 102 s. ISBN 978-80-7464-960-8.
Vorlová, H. [Kurátor výstavy]. Šárka Mikesková, Müslitel. Ostrava. Galerie Lauby. 5.6. - 7.7.2016. 2017.
Vorlová, H. [Kurátor výstavy]. Kurt Gebauer, Vyhnání z ráje III. Ostrava. Galerie Lauby. 14.7. - 28.8.2016. 2016.
Vorlová, H. [Kurátor výstavy]. Vývar: výstava prací studentů FU. Ostrava. Galerie Podlaha, FU OU. 21.12. - 22.12.2016. 2016.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka 6: Mezi banalitou a zázrakem. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7464-782-6.
Vorlová, H. Gotické sochy sv. Anny Samotřetí z východních Čech. In: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014. s. 118-123. ISBN 978-80-87686-05-8.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka IV. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění OU, 2014. 68 s. ISBN 978-80-7464-535-8.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka V: Nemísta a prázdné prostory. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění OU, 2014. 88 s. ISBN 978-80-7464-682-9.
Vorlová, H. Gotické skulptury ze sbírek Lichnovských na zámku Hradci nad Moravicí. HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy. 2012, roč. 3, s. 177-190. ISSN 1803-7550.
Vorlová, H. K počátkům svatoanenského kultu a zobrazování sv. Anny Samétřetí v českých zemích. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 233-245. ISBN 978-80-7464-108-4.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Vorlová, H. Několik poznámek k soše sv. Anny Samotřetí z Bukovce u Jablunkova. In: Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, 2012. s. 341-346. ISBN 978-80-86890-46-3.
Vorlová, H. K počátkům svatoanenského kultu a zobrazování sv. Anny Samétřetí v českých zemích. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka. Ateliér. 2011, roč. 24, č. 25-26, s. 5-5. ISSN 1210-5236.
Knoflíček, T., Vorlová, H. a Novotný, L. Kukačka: Intervence, instalace, infiltrace. Ostrava, Česká republika. 10.10. - 11.11.2011. 2011.
Vorlová, H. Robert Buček [Úvodní slovo]. Ostrava. galerie Kruh. 2011.
Vorlová, H. a Novotný, L. Dlouhé vedení: Výstava vedoucích ateliérů Fakulty umění v Ostravě. Galerie TRISIA, Třinec, Česká republika. 2010.
Knoflíček, T., Vorlová, H. a Novotný, L. KUkačKA: intervence, infiltrace, instalace. Ostrava, Česká republika. 1.11. - 28.11.2010. 2010.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Vorlová, H. Neuvěřitelný příběh Damiena Wolfa [Úvodní slovo]. Ostrava. Důl Michal. 2010.
Vorlová, H. Sbírky záalpské gotické plastiky na hradech a zámcích severní Moravy a Slezska (Bouzov, Šternberk, Hradec nad Moravicí). 2010.
Vorlová, H. Socha-chaos III - Výstava diplomových prací katedry sochařství FU [Úvodní slovo]. Hlučín. Galerie Červený kostel. 2010.
Vorlová, H. Sochaři na Michalu [Úvodní slovo]. Ostrava. Důl Michal. 2010.
Vorlová, H. ALIMENTIS POMODORO ROSSO [Úvodní slovo]. Ostrava. Důl Michal. 2009.
Vorlová, H. Archanděl Michael: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 154-157. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Die Grassersche Plastik in den Sammlungen von Burg Bouzov. Umění/Art. 2009, roč. 57, č. 2, s. 185-191. ISSN 0049-5123.
Vorlová, H. Dva fragmenty z pašijového oltáře - Bičování Krista a Korunování trním: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 146-147. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Dvojice andělů (postavy z pozadí dnes nedochovaného oltáře): Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 162-163. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Erasmus Grasser - dílna, Sv. papež: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 170-171. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Gotické skulptury ze sbírek Lichnovských na zámku Hradci nad Moravicí. In: Gotické umění Slezska. Krnov: Kostel sv. Ducha. 2009.
Vorlová, H. Grasserovská plastika ve sbírkách hradu Bouzova. In: Grasserovská plastika ve sbírkách hradu Bouzova. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2009. Univerzita Palackého, Olomouc, 2009. s. 187-199. ISBN 978-80-244-2430-9.
Vorlová, H. Hlava starce (sv. Jakuba Většího?): Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 198-199. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. a Novotný, L. MEZI MĚSTO: Výstava studenů a absolventů Fakulty umění. Galerie TRISIA, Třinec, Česká republika. 2.12. - 4.1.2010. 2009.
Vorlová, H. Osmý div světa: Výběrová výstava studentů Fakulty umění v Ostravě. Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, Česká republika. 20.4. - 27.4.2009. 2009.
Vorlová, H. Re-generace: č. 3, 2009, s. 5. ISSN: 1210-5236.. Ateliér - Čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2009, roč. 22, č. 3, s. 5-15. ISSN 1210-5236.
Vorlová, H. Sv. Barbora: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 150-153. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Sv. biskup: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 216-217. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Sv. Kateřina: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 148-149. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Sv. Martin (biskup z Tours): Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 192-195. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Sv. Maří Magdaléna: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 202-203. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Sv. Pavel (?): Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. In: Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách - From Far and Near. Medieval Imports in Moravian and Silesian Collections. Brno: Moravská galerie, 2009. s. 210-213. ISBN 978-80-7027-206-0.
Vorlová, H. Grasserovská plastika ve sbírkách hradu Bouzova. In: Historická Olomouc XVII - Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1516) - v širších souvislostech. Olomouc: Univerzita Palackého, Katedra dějin umění. 2008.
Vorlová, H. RE-GENERACE - Výstava 11 sochařů [Úvodní slovo]. Valašské Meziříčí. Galerie Sýpka. 2008.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. Síto. Městská knihovna, Ostrava, Česká republika. 21.4. - 5.5.2008. 2008.
Vorlová, H. Socha-chaos II - Výstava závěrečných prací katedry sochařství FU [Úvodní slovo]. Hlučín. Galerie Červený kostel. 2008.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. Výstava diplomantů Fakulty umění Ostravské univerzity. Galerie výtvarného umění v Ostravě, Česká republika. 2008.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. 18. MERZ - Výstava pedagogů FU. Ostrava, Česká republika. 2008.
Vorlová, H. Socha-chaos - Výstava závěrečných prací sochařského ateliéru FU [Úvodní slovo]. Hlučín. Galerie Červený kostel. 2007.
Vorlová, H. [Kurátor výstavy]. Výstava u příležitosti Akademického dne. Ostrava. Dům kultury města Ostravy. 2007.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. Výstava vybraných diplomových prací studentů IPUS. Galerie Sokolská, Ostrava, Česká republika. 14.6. - 6.7.2007. 2007.
Vorlová, H. Poznámka k importům gotické plastiky v severomoravských sbírkách. In: Historická Olomouc XV. Dějiny a kultura na Moravě. Olomouc: Univerzita Palackého, Katedra dějin umění. 2004.
Vorlová, H. Svatá Anna Samatřetí v gotické plastice na Moravě a ve Slezsku. In: Sborník ke konferenci Genologický výzkum Moravy. Studia Moravica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica - Moravica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. Univerzita Palackého, 2004. s. 217-231. ISSN 1801-7061.
Vorlová, H. Svatá Anna Samatřetí v gotické plastice (nejen) východních Čech. Pardubice: Východočeská galerie. 2004.
Vorlová, H. Svatá Anna Samatřetí v gotické plastice českých zemí. In: Současný stav bádání v dějinách umění. Olomouc: Univerzita Palackého, Katedra dějin umění. 2003.
Vorlová, H. Svatá Anna Samatřetí v gotické plastice na Moravě a ve Slezsku. In: Vědecká konference Genologický systém kultury na Moravě. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 2003.


AutorNázev práceTypRok
Šrámková ZuzanaJá včera někomu rozbila krygl o hlavudiplomová 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub