Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
 
Členové katedry
Docenti
Odborní asistenti
553 46 2910
728 160 347
731 467 002
553 46 4041
553 46 2527
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
553 46 2937
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
činnost: dějiny výtvarného umění
553 46 2937
Pedagogové doktorského studia
553 46 2527
553 46 2910
553 46 2910
728 160 347
Externisté