Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Teoretická část > Katedra teorie a dějin umění

Viktor Velek

Viktor Velek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: F 111, budova F
funkce:vedoucí KTD
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
Děkanát Fakulty umění
telefon, mobil: 553 46 2910
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005 - 2008Dr. phil., Universität Wien, hudební věda
2000 - 2010Bc., Mgr., Ph.D., Masarykova univerzita, hudební věda
1996 - 2001Mgr., Jihočeská univerzita, německý jazyk a hudební výchova pro stupeň ZŠ

Kvalifikace

2010Ph.D.
2008Dr. phil.
2005Mgr.
2003Bc.
2001Mgr.

Další vzdělávání, kurzy

1995 - 1996Roční jazykový kurz ukončený základní státní jazykovou zkouškou z německého jazyka (Jazyková škola, Praha, V Úžlabině 23/320)

Zaměstnání, praxe

1988 - 2000Masarykova univerzita
2012 - dosudFakulta umění Ostravské univerzity (Ostrava)
2013 - 2014Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (Třebíč)
2011 - 2013Horácké noviny (Třebíč)
2008 - 2011Universität Wien
2004 - 2005Střední odborná škola obchodu a služeb, Třebíč
2002 - 2003ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec
2001 - 2002ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice

Odborné zaměření

Hudební věda
Historie
Hudební kultura menšin
Překladatelství a tlumočnictví (německý jazyk)

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 - doposudvedoucí Katedry teorie a dějin umění (FU OU)
2013 - 2014prorektor pro studium (Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen kuratoria SMI Regensburg
Člen redakční rady časopisu Musicalia. Časopis Českého muzea hudby

Působení v zahraničí

16. - 18. 9. 2015Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften (školení - Erasmus)
15. - 19. 9. 2014Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften (školení - Erasmus)
10. - 14. 9. 2013 University of Vienna, Faculty of Earth Sciences, Department of Geography and Regional Research (školení - Erasmus)
1. 3. 2008 - 31. 6. 2011Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Universität Wien (vědecký spolupracovník)

Jazykové znalosti

NěmčinaC1
AngličtinaB2


Vybrané publikace

Velek, V. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien 1. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. Musica Bohemica Viennensia (Tomus V. 224 s. ISBN 978-80-7422-659-5.
Velek, V. Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries. In: J. Weiss. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti / Musical migrations: crossroads of european musical diversity. 1. vyd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. s. 213-221. Studia musicologica Labacensia, 1. ISBN 978-961-6984-96-6.
Velek, V. Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni = Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in Wien: K 150. výročí založení spolku - Zum 150 jährigen Jubiläum der Gründung des Vereines. 2. vyd. Třebíč: Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni, 2016. Musica Bohemica Viennensia (Tomus I). 570 s. ISBN 978-80-7464-848-9.
Velek, V. Romantikem proti své vůli aneb Včerejšek a dnešek hudební formy podle Václava Štěpána. In: E. Gilk. Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2016. s. 78-97. ISBN 978-80-7470-083-5.
Velek, V. Vliv menšinové hudební kultury na dějiny velkého města. In: Jak psát dějiny velkých měst?. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 465-481. ISBN 978-80-7286-296-2.

Všechny publikace

Velek, V. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien 1. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. Musica Bohemica Viennensia (Tomus V. 224 s. ISBN 978-80-7422-659-5.
Velek, V. Když se řekne monografie aneb Jak na monografické texty v oblasti hudby. In: přednáška pro doktorandy PedF Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2018.
Velek, V. Musik um den hl. Wenzel: ein Thema voll von Rätseln. In: S. Samerski. Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultu. 1. vyd. Padeborn: Verlag Ferdinand Schöningh (in Zusammenarbeit mit dem Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V), 2018. s. 247-268. ISBN 978-3-506-78533-6.
Velek, V. scénář a realizace hudebně-divadelní akademie Z monarchie do republiky. 2018.
Velek, V. Z Vídně do Československa aneb Za osudy českovídeňských hudebních reemigrantů 3/5. Hudební migrace mezi Ostravou a Vídní spojená s rokem 1918. [Rozhlasová relace]. Český rozhlas V. 2018.
Velek, V. Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě - revoluční rok 1848. Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World - The Revolution of 1848.. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby. Journal of the Czech Museum of Music. 2017, roč. 9, s. 37-52. ISSN 1803-7828.
Velek, V. Svatováclavská hudební tradice za vlády Karla VI., Marie Terezie a Josefa II.. In: 6. bienále České společnosti pro výzkum 18. století k 300. výročí narození ?císařovny-královny? Marie Terezie: Osvícená panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnosti v českých zemích (1740-1780). Praha: Akademie věd ČR. 2017.
Velek, V. Školení (Chorvatská akademie věd a umění, Oddělení historie chorvatské hudby), 12. - 16. 6. 2017. 2017.
Velek, V. Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries. In: J. Weiss. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti / Musical migrations: crossroads of european musical diversity. 1. vyd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. s. 213-221. Studia musicologica Labacensia, 1. ISBN 978-961-6984-96-6.
Velek, V. Aneta Krátká. Výstava soch a obrazů [Úvodní slovo]. Třebíč. Národní dům (Městské kulturní středisko). 2016.
Velek, V. Druhý život Karla IV. v hudbě. Opus Musicum. 2016, roč. 48, s. 46-70. ISSN 0862-8505.
Velek, V. Füger Josef. In: Biografický slovník českých zemí. 19. sešit, Fu-Gn. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 478-479. 19. ISBN 978-80-200-2625-5.
Velek, V. Fuchs Alois Antonín. In: Biografický slovník českých zemí. 19. sešit, Fu-Gn. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 485-485. 19. ISBN 978-80-200-2625-5.
Velek, V. Gardelka Čeněk. In: Biografický slovník českých zemí. 19. sešit, Fu-Gn. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 567-568. 19. ISBN 978-80-200-2625-5.
Velek, V. Jan Hus a husitství jako téma v hudbě německých skladatelů. In: 9. Bohemicum Dresdense: Jan Hus (1370?1415) ? Erbe und Bedeutung 30.10.2015: Specimina Philologiae Slavicae. Band 191. Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte 2015 Dresden. Leipzig: Holger Kuße (TU Dresden), 2016. s. 203-212. ISBN 978-3-86688-407-6.
Velek, V. Josef Kalousek a česká Vídeň na přelomu let 1864 a 1865. In: Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016. s. 64-84. ISBN 978-80-87782-63-7.
Velek, V. Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni = Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in Wien: K 150. výročí založení spolku - Zum 150 jährigen Jubiläum der Gründung des Vereines. 2. vyd. Třebíč: Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni, 2016. Musica Bohemica Viennensia (Tomus I). 570 s. ISBN 978-80-7464-848-9.
Velek, V. Niedersorbische (Niederwendische) historische Aufnahmen / Dolnoserbske historiske nagraśa. In: Schlagwort Wendisch. Historische Tondokumente sorbischer/wendischer Kultur. 1. vyd. Cottbus: Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur, 2016. s. 17-49. ISBN 978-3-00-055551-0.
Velek, V. Romantikem proti své vůli aneb Včerejšek a dnešek hudební formy podle Václava Štěpána. In: E. Gilk. Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2016. s. 78-97. ISBN 978-80-7470-083-5.
Velek, V. Vliv menšinové hudební kultury na dějiny velkého města. In: Jak psát dějiny velkých měst?. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 465-481. ISBN 978-80-7286-296-2.
Velek, V. Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě v letech 1800-1848. The Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World from 1800 to 1848.. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby. Journal of the Czech Museum of Music. 2015, roč. 7, s. 119-149. ISSN 1803-7828.
Velek, V. Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni = Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in Wien: K 150. výročí založení spolku - Zum 150 jährigen Jubiläum der Gründung des Vereines. 1. vyd. Třebíč: Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni, 2015. Musica Bohemica Viennensia (Tomus I). 564 s. ISBN 978-80-904925-2-3.
Velek, V. Školení (Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 16. - 18. 9. 2015. 2015.
Velek, V. The Saint Wenceslas tradition during the time of the swastika. Czech Music Quarterly. 2015, s. 29-39. ISSN 1211-0264.
Velek, V. Anfänge der Kooperation zwischen den Tschechen und Lausitzer Sorben in der Musik. In: Die Nieder- und Oberlausitz - Konturen einer Integrationslandschaft. Band III: Frühes 19. Jahrhundert. Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte. Band 13 2013 Doberlug-Kirchhain. Berlin: Lukas Verlag, 2014. s. 219-226. ISBN 978-3-86732-162-4.
Velek, V. Anfänge der Kooperation zwischen den Tschechen und Lausitzer Sorben in der Musik. In: Die Nieder- und Oberlausitz - Konturen einer Integrationslandschaft. Band III: Frühes 19. Jahrhundert. Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte. Band 13. 1. vyd. Berlin: Lukas Verlag, 2014. s. 219-226. 3. ISBN 978-3-86732-162-4.
Velek, V. Česká Vídeň pod tlakem cenzury, zákazů a obstrukcí z pohledu hudební historie. In: Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2014. s. 26-38. ISBN 978-80-244-4389-8.
Velek, V. Hudební kultura vídeňských Slovanů - minulost, přítomnost a budoucnost muzikologického výzkumu.. Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu. Journal of the Czech Musicological Society.. 2014, roč. 3, s. 145-151. ISSN 1805-3866.
Velek, V. Jaromír Doležal-Pojezdný ve službách československé diplomacie. Studia Trebicensia. Odborný časopis Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s.. 2014, roč. 4, s. 27-33. ISSN 1804-8374.
Velek, V. Školení (Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 15. - 19. 9. 2014. 2014.
Velek, V. Zur Bedeutung von Heinrich Rietsch in der Musikkultur der böhmischen Länder. In: Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit: Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit 2011-05-03 Praha. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg (Träger: Bezirk Oberpfalz), 2014. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg (Träger: Bezirk Oberpfalz), 2014. s. 221-227. ISBN 978-80-87112-89-2.
Velek, V. Českobratrská kultura v kontextu českých národních tradic. In: Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 145-153. ISBN 978-80-7028-409-4.
Velek, V. Die Rezeption der tschechischen Musik auf den Seiten der Periodika ?Die Zeit? und ?Österreichische Musik- und Theaterzeitung?. In: Die Wiener Wochenzeitschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Modern. Studien - Dokumente. 1. vyd. Wien - Praha: Österreichisches Theatermuseum - Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2013. s. 152-180. ISBN 978-3-85497-200-6.
Velek, V. Die Sternstunde der familia sancti Wenceslai - zur Rolle der St. Wenzelschen Musiktradition im Jahre 1848. In: Musik und Revolution. Die Produktion von Identität udn Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49. Wien: Hollitzer, 2013. Hollitzer, 2013. s. 263-276. ISBN 978-3-99012-172-6.
Velek, V. Die Sternstunde der familia sancti Wenceslai. Zur Rolle der St. Wenzelschen Musiktradition im Jahre 1848. In: Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49. 1. vyd. Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2013. s. 263-276. ISBN 978-3-99012-129-0.
Velek, V. Otakar Jeremiáš. Mystický realista a idealistický předválečný levičák. In: Pozor vysíláme! Dvacet osobností českého rozhlasu a televize. Praha: Dny české státnosti, 2013. s. 33-47. ISBN 978-80-904980-2-0.
Velek, V. Přehled muzikologického výzkumu svatováclavského kultu. Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia. 2013, roč. 2013, č. 48, s. 125-137. ISSN 1212-1193.
Velek, V. Sakralmusik und die Musikalische Wenzelstradition in den Jahren 1619-1740. In: Sakralmusik im Habsburgerreich 1570-1770. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 277-284. Veröffentl. der Kommission für Musikforschung 29. ISBN 978-3-7001-6946-8.
Velek, V. Stručný svatováclavský místopis okresu Třebíč. In: Památník Vysočiny. Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. V, 2013.. Telč: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2013. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, 2013. s. 189-219. ISBN 978-80-904240-9-8.
Velek, V. Where Is My Home?or The fates and paths of the Volánek family of musicians. Czech Music Quaterly. 2013, roč. 2013, s. 32-42. ISSN 1211-0264.
Velek, V., Reitterer, H. a Reittererová, V. Česká opera ve Vídni v kontextu doby (se zvláštním zřetelem k vídeňskému uvádění Blodkovy aktovky V studni). Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia. 2012, roč. 2013, s. 71-122. ISSN 1212-1193.
Velek, V. Poděbradský hudebník Robert Volánek. Vlastivědný zpravodaj Polabí. 2012, roč. 43, s. 12-31. ISSN 0231-5769.
Velek, V. Slowenische Musik als Bestandteil der Musikkultur der Wiener Slawen in den Jahren 1840-1870.. Muzikološki Zbornik/Musicological Annual. 2012, roč. 48, s. 63-73. ISSN 0580-373X.
Velek, V. Tanec ve společenském životě vídeňských Slovanů kolem roku 1848. In: Ve víru tance. Sborník mezioborové konference konané ve dnech 14. - 16. listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2012. Východočeské muzeum v Pardubicích, 2012. s. 19-32. ISBN 978-80-87151-15-0.
Velek, V. Jakub Bart-Ćišinski - integrující prvek české a lužickosrbské hudební scény.. In: Jakub Bart-Ćišinski (1856-1909). Erneuerer der sorbischen Literatur/Wobnowjer serbskeje literatury. Bautzen: Domowina- Verlag, 2011. Domowina- Verlag, 2011. s. 291-300. ISBN 978-3-7420-2194-6.
Antonicek, T. a Velek, V. spoluřešitel rakouského grantu (FWF) Musikkultur der Wiener Tschechen 1840-1939: Die Musikkultur der Wiener Tschechen 1840-1939. 2011.
Velek, V. Wo ist mein Heim, mein Vaterland? Zur Frage der Identität in der Musikkultur der Wiener Tschechen im langen 19. Jahrhundert. In: Musik - Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 3. Musik in Leipzig, Wien und anderen Städten im 19. und 20. Jahrhundert: Verlage - Konservatorien - Salons - Vereine - Konzerte.. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011. Gudrun Schröder Verlag, 2011. s. 248-260. ISBN 978-3-926196-60-6.
Velek, V. American Dream - American Dissillusion or the Careers of Czech Musicians Across the Atlantic.. Czech Music Quaterly. 2010, roč. 2010, č. 3, s. 26-31. ISSN 1211-0264.
Velek, V. Die tschechische Nationalhymne Kde domov můj? im tschechischen Wien. In: Music und Identität - Beiträge zur Musikgeschichte Zentraleuropas. Vídeň: Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft, 2010. s. 119-143. ISBN 978-3-7069-0617-3.
Velek, V. Die tschechische Unterstützung der sorbischen/wendischen Kultur als Erbe der slawischen Wechselseitigkeit. In: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. 1. vyd. Praha: Institute of History, 2010. s. 268-277. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, 31. ISBN 978-80-7286-163-7.
Velek, V. Fremd im Zuhause - Zuhause in der Fremde. Zum Musikleben der Wiener Tschechen 1918-1945. In: Internationales Musikwissenschaftliches Symposion österreichisch-tschechische Musikbeziehungen seit 1918. Universität Wien: Universität Wien. 2010.
Velek, V. Heinrich Rietsch, Known and Unknown. Czech Music Quaterly. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 10-14. ISSN 1211-0264.
Velek, V. a Reittererová, V. K vídeňským létům (1903-1918) Josefa Bohuslava Foerstera. Hudební věda. 2010, roč. 47, s. 167-230. ISSN 0018-7003.
Velek, V. Lužickosrbská rozhlasová vysílání v 1. polovině 20. století. II. část: Dodatek k I. části a pořady z roku 1930. Lětopis - Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur. 2010, roč. 57, č. 1, s. 50-64. ISSN 0943-2787.
Velek, V. Rok 1848 a vídeňští Češi a Moravané na stránkách Ohéralova Týdenníku. Časopis Matice moravské. 2010, roč. 2010, č. 124, s. 55-61. ISSN 0323-052X.
Velek, V. Svatováclavská tématika v tvorbě J. B. Foerstera. In: Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století. Sborník z mezinárodní konference/Josef Bohuslav Foerster on the Threshold of the 21st Century. Proceedings of the International Symposium. Společnost Josefa Bohuslava Foerstra, 2010. s. 19-25. ISBN 978-80-254-7487-7.
Velek, V. Svatováclavská tradice včera a dnes očima hudební vědy. In: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. s. 137-144. ISBN 978-80-7325-218-2.
Velek, V. Svatý Václav: první československý historický velkofilm. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. 60 s. ISBN 978-80-7440-031-5.
Velek, V. Trać dyrbi Serbstwo, zawostać aneb k podobám české podpory lužickosrbské hudební kultury v 19. a 20. století. In: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč - Ištvan. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, 2010. Česká společnost pro hudební vědu, Etnologický ústav AV ČR, 2010. s. 117-123. ISBN 978-80-87112-35-9.
Velek, V. Wia si da Wenzl 'n Himmel vorstellt aneb k mýtům života vídeňských Čechů z pohledu muzikologie. In: Evropské město: identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print, 2010. Zing Print, 2010. s. 199-207. ISBN 978-80-88997-44-3.
Velek, V. Wia si da Wenzl´n Himmel vorstellt oder zu den Mythen über das Leben der Wiener Tschechen aus der Perspektive der Musikwissenschaft. In: Tschechen in Wien : zwischen nationaler Selbstbehauptung und Assimilation. Wien: Löcker, 2010. s. 113-128. ISBN 978-3-85409-485-2.
Velek, V. Wien um 1900 und die Wiener Rezeption der Werke von Zdeněk Fibich. Acta universitatis palackianae. Musicologica olomucensia. 2010, roč. 2010, s. 17-62. ISSN 1212-1193.
Velek, V. Czech Vienna. The music culture of the Czech minority in Vienna 1840-1914. Czech Music Quarterly. 2009, roč. 2009, s. 31-50. ISSN 1211-0264.
Velek, V. Das böhmische und/oder das mährische Wien gegen 1848. In: Mezinárodní muzikologické kolokvium Brno: Hudební země Morava. Brno: Masarykova univerzita. 2009.
Velek, V. K svatováclavské hudební a výtvarné tradici v Českém Krumlově. In: Český Krumlov. Od rezidečního města k památce světového kulturního dědictví. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2009. s. 639-644. ISBN 978-80-85033-26-7.
Velek, V. Svatováclavské hudební památky 20. století jako dokumenty politických, kulturních, náboženských a nacionálních střetů. In: Bohemica Olomucensia 2 - Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. Univerzita Palackého, 2009. s. 41-48. ISSN 0231-634X.
Velek, V. Musik um den hl. Wenzel oder ein Thema voll von Rätseln. In: Wenzel als zentraler Topos der Erinnerungskultur in den Böhmischen Ländern. Leipzig: Universität Leipzig. 2008.
Velek, V. Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě. Psalterium - folia. 2008, roč. 2, s. 1-12. ISSN 1802-2774.
Velek, V. Saint Wenceslaus in the Musical Context of the Bohemian Reformation. Filosofický časopis/Journal of Philosophy. 2008, č. 8, s. 190-197. ISSN 0015-1831.
Velek, V. Sancte Wenceslae, ora pro nobis! The cult of St. Wenceslas in music. -. 2008, č. 4, s. 34-47. ISSN 1211-0264.
Velek, V. Svatováclavská hudební tradice za 1. světové války. In: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis. Praha: Carolinum, 2008. Carolinum, 2008. s. 413-426. ISSN 1802-9159.
Velek, V. Svatý vévodo naší beznaděje aneb o současné podobě hudební tradice svatováclavské ve světle změn jejího paradigmatu v 19. století. In: 19. století v nás.. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. Historický ústav AV ČR, 2008. s. 116-129. ISBN 978-80-7286-139-2.
Velek, V. Tisíc let svatováclavské hudební tradice. In: Svatý Václav: ochránce České země. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 44-49. ISBN 978-80-7106-446-6.
Velek, V. Die Musik der Lausitzer Sorben (Wenden) im Rundfunk. In: Music and Broadcasting: Colloquium Musicologicum Brunense 39 2004 Music and Broadcasting 2004 Brno. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2007. s. 74-85. ISBN 978-80-86791-48-7.
Velek, V. Listowanje Bjarnata Krawca s čěskimi přećelemi. In: Lětopis - časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 54. s. 3-4. ISBN 3-9807388-0-9.
Velek, V. Lužičtí Srbové. Historie, kultura, tradice [Úvodní slovo]. Brno. Moravské zemské muzeum. 2007.


ZkratkaNázev předmětu
ASIH1Teorie hudební interpretace 1
ASIH2Teorie hudební interpretace 2
BCDISBakalářský seminář
DASAnalýza skladeb 20. a 21. století
DESHKDějiny nonartificiální hudby
DHELMHudba v kontextu obecně estetickém
DIPSEDiplomový seminář
DMSV1Metodologie a systematika věd o umění 1
DMSV2Metodologie a systematika věd o umění 2
DPDP3Příprava disertační práce 3
DPDP4Připrava disertační práce 4
DPDP5Příprava disertační práce 5
DPDP6Příprava disertační práce 6
DVOHEVybrané otázky z hudební estetiky
DVOPEVybrané otázky z hudební pedagogiky
DVOPSVybrané otázky z hudební psychologie
ESTETEstetika
FYUMFyziologie a umění
HPAD1Hudební pedagogika 1
HPAD2Hudební pedagogika 2
HUMBAHudební myšlení 1600 - 1900
HUMSTHudební myšlení do 1600
HUPS1Hudební psychologie 1
HUPS2Hudební psychologie 2
KASEHDějiny evropské hudební kultury
KASCHDějiny české hudební kultury
KOMEAManagement v umění
KOM20Hudební myšlení po 1900
KREIMKreativní improvizace
LIPH1Hudební folkloristika
LIPH2Akustika a organologie
METVUMetodologické otázky umění
ODEXBOdborná exkurze
RECEAHudební kritika
RECEBZáklady dramaturgie
RHTH2Hudební teorie 2
UDAI2Úvod do autentické interpretace 2
UETU1Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 1
UETU2Úvod do estetiky a zákl. teorie umění 2
UMVE1Umění a věda 1
UMVE2Umění a věda 2
1BKSHBakalářský diplomový seminář
1DEH1Dějiny hudby 1: do 1600
1DEH2Dějiny hudby 2: 1600-1900
1DNAHDějiny nonartificiální hudby
1DUK1Dějiny umělecké kultury 1
1HFLKHudební folkloristika
1KRIMKreativní improvizace
1OEXHOdborná exkurze hudební
1SHUHSeminář hudební historiografie
1SZZ1SZZ - Hudebně-teoretické disciplíny
2CEHUČeská hudební kultura 19. století
2DIPSMagisterský diplomový seminář
2HUPUHudební publicistika
2REPARepertoárová studia A
2REPBRepertoárová studia B
2SHUHSeminář hudební historiografie
2SZZTSZZ - Hudebně-teoretické disciplíny
3MSV1Metodologie a systematika věd o umění 1
3MSV2Metodologie a systematika věd o umění 2
3PDP3Příprava disertační práce 3
3PDP4Připrava disertační práce 4
3PDP5Příprava disertační práce 5
3PDP6Příprava disertační práce 6
3VOPEVybrané otázky z hudební pedagogiky
3VOPSVybrané otázky z hudební psychologie


AutorNázev práceTypRok
Bárta MichalSkladby pro sólový klavír Christiana Sindinga pohledem pedagogadisertační 2019 
Maceček PetrZdeněk Gola a jeho pedagogické mistrovstvídisertační 2017 
Kura TomášBlaník v hudbědiplomová 2019 
Haasová BarboraAntonín Barták (1886 - 1959) - hudební osobnost plzeňské scénydiplomová 2018 
Rejmontová MarkétaLze stvořit hudbu slovy?diplomová 2018 
Daňková KateřinaTV Šlágr - milovaný i zavrhovaný televizní kanáldiplomová 2016 
Hanousková AlenaKomorní, vokální a symfonická hudba v Opavě po roce 1990diplomová 2016 
Pospíšil VojtěchKlarinetista Dave Tarras (1897-1989) a klezmerská hudbadiplomová 2016 
Schichová LenkaGymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy - úpěšný pokus o přetvoření konceptu konzervatoře?diplomová 2016 
Tesaříková EvaŠkolský rozhlas a rozhlas pro děti a mládež v letech 1932 - 1945diplomová 2016 
Chlebková VeronikaBjarnat Krawc - most mezi českou a lužickosrbskou hudební kulturoudiplomová 2015 
Gradková MarkétaKoncert pro housle a orchestr Albana Bergadiplomová 2014 
Hujerová MartaSmyčcové kvartety Jana Grossmanna v kontextu jeho skladatelské činnostidiplomová 2014 
Kozáková MartaKlavírní díla v notovém archivu Českého rozhlasu Ostravadiplomová 2014 
Kubíčková VeronikaVývoj repertoáru pro klavírní duodiplomová 2014 
Grygar AdamErich Adler (1911 - 1982): život a dílobakalářská 2019 
Špelinová AnnaAlbert Bursík (1903-1967): Flétna, Kritická edice textu českého flétnového virtuosabakalářská 2019 
Konečný VojtěchRinaldo Oláh: Život a dílobakalářská 2018 
Kratochvíl JanHudební a pěvecké soubory v Litomyšli od roku 1800 do současnostibakalářská 2018 
Součková ŽofieSondy do flétnového repertoáru chorvatských skladatelů 20. stoletíbakalářská 2018 
Pejkofski EvaTamburašské soubory v České republice v roce 2015bakalářská 2017 
Bartošová LenkaBurkhard a Christoph Peschovi, život a dílo; Burkhard und Christoph Pesch, Leben und Werkbakalářská 2016 
Haasová Barbora(Ne)známý jihočeský skladatel židovského původu Rudolf Kende (1910-1958)bakalářská 2016 
Kovářová AndreaArtificiální hudba v rockové a metalové interpretaci s důrazem na mezinárodní scénubakalářská 2016 
Milt OndřejKlarinetové oddělení Pražské konzervatoře v letech 1811 až 1923bakalářská 2016 
Hercig MatějMonografie Karla Dospivy se zaměřením na jeho přínos dechové hudbě v letech 1961-2009bakalářská 2015 
Podroužek VojtěchJan Dismas Zelenka - Mešní tvorbabakalářská 2015 
Smitalová MarkétaHudební kultura terezínského ghetta z pohledu prezentace pedagogického charakterubakalářská 2015 
Škoda VlastimilZákladní jazzové postupy při aranžování vybraných písní se zaměřením na klavírní doprovodbakalářská 2015 
Štefková DominikaHistorie Operního studia Národního divadla moravskoslezskéhobakalářská 2015 
Vacíková AlenaAmerická opera a její vývoj v 18. a 19. století.bakalářská 2015 
Daňková KateřinaKlarinetová literatura v archivu Českého rozhlasu Ostravabakalářská 2014 


Dokončení výzkumu a finalizace dvou monografií (Richard Kubla. Lída Mašková-Kublová, Eva Hadrabová-Nedbalová)
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Příprava 2. dílu "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní" (Richard Kubla)
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období2/2019 - 12/2019
PoskytovatelNadace Český hudební fond
Stavřešený
Příprava 1. dílu "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní"
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelFakulta umění, Nadace Český hudební fond
Stavukončený
Příprava 3. dílu knihy ?Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní? (Lída Mašková-Kublová, Eva Hadrabová-Nedbalová)
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Příprava 2. dílu knihy "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní"
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Příprava vydání dvojjazyčné publikace "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní" a vydání dvojjazyčné publikace "Lumír 150"
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hudební umělci spjatí s Ostravou a hudební kulturou vídeňských Čechů
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub