Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Teoretická část > Katedra teorie a dějin umění

Viktor Velek

Viktor Velek

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
CU 207, budova CU
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 3304
e-mail:

Vzdělání

2005 – 2008
Dr. phil., Universität Wien, hudební věda
2000 – 2010
Bc., Mgr., Ph.D., Masarykova univerzita, hudební věda
1996 – 2001
Mgr., Jihočeská univerzita, německý jazyk a hudební výchova pro  stupeň ZŠ
 

Kvalifikace

2010
Ph.D.
2008
Dr. phil.
2005
Mgr.
2003
Bc.
2001
Mgr.
 

Další vzdělávání, kurzy

1995 – 1996
Roční jazykový kurz ukončený základní státní jazykovou zkouškou z německého jazyka (Jazyková škola, Praha, V Úžlabině 23/320)
 

Zaměstnání, praxe

2013 – 2014
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (Třebíč)
2012 – dosud
Fakulta umění Ostravské univerzity (Ostrava)
2011 – 2013
Horácké noviny (Třebíč)
2008 – 2011
Universität Wien
2004 – 2005
Střední odborná škola obchodu a služeb, Třebíč
2002 – 2003
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno-Starý Lískovec
2001 – 2002
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice
1988 – 2000
Masarykova univerzita
 

Odborné zaměření

Hudební věda
Historie
Hudební kultura menšin
Překladatelství a tlumočnictví (německý jazyk)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – dosud
vedoucí Katedry teorie a dějin umění (FU OU)
2013 – 2014
prorektor pro studium (Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen kuratoria SMI Regensburg
Člen redakční rady časopisu Musicalia. Časopis Českého muzea hudby
 

Působení v zahraničí

16. 9. 2015 – 18. 9. 2015
Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften (školení - Erasmus)
15. 9. 2014 – 19. 9. 2014
Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Abteilung Musikwissenschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften (školení - Erasmus)
10. 9. 2013 – 14. 9. 2013
University of Vienna, Faculty of Earth Sciences, Department of Geography and Regional Research (školení - Erasmus)
1. 3. 2008 – 30. 6. 2011
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Universität Wien (vědecký spolupracovník)
 

Jazykové znalosti

Němčina
C1
Angličtina
B2
 


Rok: 2022, Böhlau Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2020, Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2017, Založba Univerze na Primorskem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni
odborná kniha
 
Rok: 2016, Akropolis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize
 

kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024, Key Publishing s. r. o.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Arti Musices
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Acta Iuridica Olomucensia. Vědecký časopis právnický / Journal for Legal Research
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Brepols
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Böhlau Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Jan Cebe, Alexandra Blodigová, Viktor Velek
Rok: 2022, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
odborná kniha
 
Rok: 2021, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2021, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko muzikološko društvo
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019, Lumen Harmonicum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2019, Lumen Harmonicum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019, Lumen Harmonicum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Sudetenland. Europäische Kulturzeitschrift. Vierteljahresschrift für Literatur und Kunst
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019, Lumen Harmonicum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
 
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Založba Univerze na Primorskem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2016, Opus Musicum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
 
Rok: 2016, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni
odborná kniha
 
Rok: 2016, Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Akropolis
kapitola v odborné knize
 
Viktor Velek, Pavel Helan, Martin Poláček
Rok: 2016
 
Rok: 2016
 
Rok: 2016
 
Rok: 2016
 
Rok: 2016, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Musicalia. Časopis Českého muzea hudby. Journal of the Czech Museum of Music
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Českoslovanský zpěvácký spolek "Lumír" ve Vídni
odborná kniha
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Czech Music Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Lukas Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu. Journal of the Czech Musicological Society.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Studia Trebicensia. Odborný časopis Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Österreichisches Theatermuseum - Masarykův ústav a archiv AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Hollitzer Wissenschaftsverlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Dny české státnosti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Österreichische Akademie der Wissenschaften
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Czech Music Quaterly
článek v odborném periodiku
 
Viktor Velek, Hubert Reitterer, Vlasta Reittererová
Rok: 2012, Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Vlastivědný zpravodaj Polabí
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Muzikološki Zbornik/Musicological Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Theophil Antonicek, Viktor Velek
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Czech Music Quaterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Institute of History
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Czech Music Quaterly
článek v odborném periodiku
 
Viktor Velek, Vlasta Reittererová
Rok: 2010, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Lětopis - Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Úřad vlády České republiky
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Löcker
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Acta universitatis palackianae. Musicologica olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Czech Music Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Psalterium - folia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Filosofický časopis/Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Czech Music Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Literatur. Časopis za rěč, stawizny i kulturu Lužiskich Serbow
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Pospíšil Vojtěch
Klezmerské klarinetové ornamenty na vybraných nahrávkách Belfova orchestru z roku 1912
disertační
2023
Garláthy Ján
Koncertní skladby pro tzv. hluboký lesní roh a specifika jejich interpretace
disertační
2022
Bárta Michal
Skladby pro sólový klavír Christiana Sindinga pohledem pedagoga
disertační
2019
Maceček Petr
Zdeněk Gola a jeho pedagogické mistrovství
disertační
2017
Blažková Eva
Poezie Jaroslava Seiferta v klasické hudbě se zaměřením na písňovou tvorbu
diplomová
2024
Hnízda Ondřej
Symfonická dechová hudba v repertoáru Hudby Hradní stráže a Policie ČR
diplomová
2024
Jírová Marie
Edice životopisných pamětí klavíristy Otakara Hollmanna (1894-1967) z roku 1960
diplomová
2024
Jermář Michael
Hudební prvky v Haškově románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
diplomová
2023
Kirchnerová Barbora
Dopady covidové pandemie na popularitu a provoz Divadla Mír
diplomová
2023
Ošmerová Lucie
Analýza činnosti divadelního spolku bazmek entertainment
diplomová
2023
Dąbrowská Kateřina
Jaromír Herle (1872-1945) a jeho písně pro sólový hlas s doprovodem klavíru
diplomová
2021
Součková Žofie
Péteris Vasks (*1946) a jeho skladby pro flétnu
diplomová
2021
Kura Tomáš
Blaník v hudbě
diplomová
2019
Brixi Markéta
Lze stvořit hudbu slovy?
diplomová
2018
Haasová Barbora
Antonín Barták (1886 - 1959) - hudební osobnost plzeňské scény
diplomová
2018
Daňková Kateřina
TV Šlágr - milovaný i zavrhovaný televizní kanál
diplomová
2016
Hanousková Alena
Komorní, vokální a symfonická hudba v Opavě po roce 1990
diplomová
2016
Pospíšil Vojtěch
Klarinetista Dave Tarras (1897-1989) a klezmerská hudba
diplomová
2016
Schichová Lenka
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy - úpěšný pokus o přetvoření konceptu konzervatoře?
diplomová
2016
Tesaříková Eva
Školský rozhlas a rozhlas pro děti a mládež v letech 1932 - 1945
diplomová
2016
Chlebková Veronika
Bjarnat Krawc - most mezi českou a lužickosrbskou hudební kulturou
diplomová
2015
Gradková Markéta
Koncert pro housle a orchestr Albana Berga
diplomová
2014
Hujerová Marta
Smyčcové kvartety Jana Grossmanna v kontextu jeho skladatelské činnosti
diplomová
2014
Kozáková Marta
Klavírní díla v notovém archivu Českého rozhlasu Ostrava
diplomová
2014
Kubíčková Veronika
Vývoj repertoáru pro klavírní duo
diplomová
2014
Knapová Kateřina
Texty Jaroslava Vrchlického v písňové tvorbě českých skladatelů
bakalářská
2024
Poulová Anna
Šakova filharmonie, fenomén mezi pražskými symfonickými orchestry
bakalářská
2024
Čermák Vojtěch
Inventarizace, zpracování a význam notového archivu Dechového orchestru Smetanova domu Litomyšl
bakalářská
2022
Blažková Eva
Čeští nevidomí skladatelé přelomu 19. a 20. století a jejich vokální tvorba
bakalářská
2021
Janča Ondřej
Klarinet v opeře Lady Macbeth Mcenského újezdu Dmitrije Šostakoviče: rozbor vybraných sól, jejich zasazení do kontextu díla a metodický návod k jejich nastudování
bakalářská
2021
Davidová Markéta
Rok 1863 a hudební kontext velehradské a brněnské slavnosti
bakalářská
2020
Hnízda Ondřej
Fenomén Glagolská mše v české hudbě
bakalářská
2020
Urválková Magdaléna
Valentin Šindler (1885 - 1957) - život a dílo
bakalářská
2020
Grygar Adam
Erich Adler (1911 - 1982): život a dílo
bakalářská
2019
Špelinová Anna
Albert Bursík (1903-1967): Flétna, Kritická edice textu českého flétnového virtuosa
bakalářská
2019
Konečný Vojtěch
Rinaldo Oláh: Život a dílo
bakalářská
2018
Kratochvíl Jan
Hudební a pěvecké soubory v Litomyšli od roku 1800 do současnosti
bakalářská
2018
Součková Žofie
Sondy do flétnového repertoáru chorvatských skladatelů 20. století
bakalářská
2018
Pejkofski Eva
Tamburašské soubory v České republice v roce 2015
bakalářská
2017
Bartošová Lenka
Burkhard a Christoph Peschovi, život a dílo; Burkhard und Christoph Pesch, Leben und Werk
bakalářská
2016
Haasová Barbora
(Ne)známý jihočeský skladatel židovského původu Rudolf Kende (1910-1958)
bakalářská
2016
Kovářová Andrea
Artificiální hudba v rockové a metalové interpretaci s důrazem na mezinárodní scénu
bakalářská
2016
Milt Ondřej
Klarinetové oddělení Pražské konzervatoře v letech 1811 až 1923
bakalářská
2016
Hercig Matěj
Monografie Karla Dospivy se zaměřením na jeho přínos dechové hudbě v letech 1961-2009
bakalářská
2015
Podroužek Vojtěch
Jan Dismas Zelenka - Mešní tvorba
bakalářská
2015
Smitalová Markéta
Hudební kultura terezínského ghetta z pohledu prezentace pedagogického charakteru
bakalářská
2015
Škoda Vlastimil
Základní jazzové postupy při aranžování vybraných písní se zaměřením na klavírní doprovod
bakalářská
2015
Štefková Dominika
Historie Operního studia Národního divadla moravskoslezského
bakalářská
2015
Vacíková Alena
Americká opera a její vývoj v 18. a 19. století.
bakalářská
2015
Daňková Kateřina
Klarinetová literatura v archivu Českého rozhlasu Ostrava
bakalářská
2014Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
4/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Nadace Český hudební fond
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
4/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Nadace Český hudební fond
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
2/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Nadace Český hudební fond
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Fakulta umění, Nadace Český hudební fond
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
1/2017 - 11/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
1/2016 - 11/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
rss
social hub