Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
553 46 2527
553 46 2910
728 160 347
553 46 3309
553 46 3302
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
553 46 3306
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Fakultu umění
činnost: dějiny výtvarného umění
553 46 2937