OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění

Lukáš Michel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
místnost, podlaží, budova: F 310, budova F
funkce:vedoucí KKN
obor činnosti:hra na klavír,komorní hra
katedra / středisko (fakulta): Katedra klávesových nástrojů (Fakulta umění)
telefon, mobil: 597 09 2941
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

1990 – 1996konzervatoř Ostrava
1996– 2000Umělecko-pedagogická katedra Ped. fakulty Ostravské univerzity
od r. 2000Doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě

praxe:

1997 – 2003Základní umělecká škola v Karviné-Mizerově
2000 – 2006Janáčkova konzervatoř Ostrava
2000 – dosudOstravská univerzita v Ostravě

Odborné zaměření:

 • hra na klavír,
 • klavírní korepetice,
 • dějiny a literatura klavíru

Koncertní činnost:

 • pravidelná sólová a komorní,
 • člen Colour Bass Dua (basklarinet + klavír) – koncerty v ČR
 • jako korepetitor i sólista mládežnického sboru Permoník při ZUŠ Karviná na koncertech v ČR, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku,USA, Japonsku a v Číně
 • koncerty v lázeňských městech Jeseník, Karlova Studánka, Karviná
 • nepravidelná koncertní činnost v ČR i v zahraničí

Nahrávací činnost:

 • CD ze skladeb Klementa Slavického (Trialog – I. Františák - klarinet, J. Černohorský - housle, E. Dřízgová – soprán)
 • 26x (CD se sopranistkou Věrou Žílovou-Srnkovou)
 • CD ze skladeb Aleše Pavlorka (2. klarinetová sonáta,Střemhlav dolů, Jazzová skica č. 2)
 • Nahrávky CD s mládežnickým sborem Permoník (Báchorek, skladby 20. století aj.
 • Live nahrávky z mezinárodních klarinetových kurzů v Ostravě.


Vybrané publikace

Michel, L. CD Zamyšlení nad životem (K.Slavický : Tři skladby pro klavír, Sonáta "Zamyšlení nad životem", Ej, srdenko moje, Trialog pro housle, klarinet a klavír) [Nahrávka]. Skladby Klementa Slavického : Tři skladby pro klavír, Sonáta pro klavír "Zamyšlení nad životem", vokální cyklus Ej,srdenko moje, Trialog pro housle, klarinet a klavír. Ostrava. Stylton Ostrava. 2017.
Michel, L. Klavír můj život. [Sólistický výkon]. Dům kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie Ostrava. 2017.
Michel, L. Komorní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín: Koncert Colour Bass Dua. [Komorní hra]. Kongresové centrum Zlín. Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 2017.
Michel, L. Koncert Karla Dohnala a Lukáše Michela (M.I.Glinka:Allegro pro klarinet a klavír,L.Janáček:Sonáta pro klarinet a klavír,P. D´Rivera:Tři kusy pro klarinet a klavír,J.Horowitz:Sonatina pro klarinet a klavír). [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál Zespolu szkol muzycznych Bielsko-Biala (Polsko). Zespol szkol muzycznych Bielsko-Biala (Polsko). 2017.
Michel, L. Beethoven Lichnowským. Interpretace - CD/DVD/rozhlasová/audio-vizuální nahrávka. Výsledný kód: BMZ. RUV ID: 28213. 22.12.2016 - Hudební vydavatelství Pro Records, Česká republika, Ostrava, 22.12.2016 - 22.12.2016.
Michel, L. 70 FBM - CD k 70. výročí založení zlínské filharmonie (Aleš Pavlorek : Double concerto for bass clarinet, piano, strings orchestra and percussions): CD k 70. výročí založení Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín [Nahrávka]. Aleš Pavlorek : Double concerto for Bass Clarinet, Piano, Strings and Percussions. Zlín. Radioservis, a.s., Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 2015.
Michel, L. Janáčkův máj : "Ostrava a její skladatelé",E.Schulhoff:Hot-Sonata pro alt saxofon a klavír,E.Driga:Sonáta pro klarinet a klavír,J.Vogel:Sonatina pro klarinet a klavír. [Sólistický výkon]. Vítkovický zámeček Ostrava-Vítkovice. Janáčkův máj Ostrava. 2014.
Michel, L. Koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,Colour Bass Duo,Aleš Pavlorek: Double concerto pro basklarinet, klavír a orchestr,FBM Zlín,dirigent Stanislav Vavřínek. [Sólistický výkon]. Kongresové centrum Zlín. Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 2014.
Michel, L. Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, premiéra Double concerta pro basklarinet, klavír a orchestr Aleše Pavlorka. [Sólistický výkon]. Dům kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie Ostrava. 2013.

Všechny publikace

Michel, L. CD Zamyšlení nad životem (K.Slavický : Tři skladby pro klavír, Sonáta "Zamyšlení nad životem", Ej, srdenko moje, Trialog pro housle, klarinet a klavír) [Nahrávka]. Skladby Klementa Slavického : Tři skladby pro klavír, Sonáta pro klavír "Zamyšlení nad životem", vokální cyklus Ej,srdenko moje, Trialog pro housle, klarinet a klavír. Ostrava. Stylton Ostrava. 2017.
Michel, L. Gradus ad Parnassum - II. ročník - Závěrečný koncert: Závěrečný koncert II.ročníku Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum. [Sólistický výkon]. Studio 1 Českého rozhlasu v Ostravě. Ostravská univerzita v Ostravě a Český rozhlas. 2017.
Michel, L. I.Mezinárodní klavírní konference na Akademii muzyczne im. I.J.Paderewskiego v Poznani "Současná interpretace hudebního díla". 2017.
Michel, L. Klavír můj život. [Sólistický výkon]. Dům kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie Ostrava. 2017.
Michel, L. Komorní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín: Koncert Colour Bass Dua. [Komorní hra]. Kongresové centrum Zlín. Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 2017.
Michel, L. Koncert Karla Dohnala a Lukáše Michela (M.I.Glinka:Allegro pro klarinet a klavír,L.Janáček:Sonáta pro klarinet a klavír,P. D´Rivera:Tři kusy pro klarinet a klavír,J.Horowitz:Sonatina pro klarinet a klavír). [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál Zespolu szkol muzycznych Bielsko-Biala (Polsko). Zespol szkol muzycznych Bielsko-Biala (Polsko). 2017.
Novotná, E., Michel, L., Hejnešová, L. a Novotný, L. Koncert lektorů kurzu: Dvořák, A.: Dumky op. 90 pro klavírní trio (výběr); Slovanské tance op. 72 (výběr). [Komorní hra]. Ostrava, Ostravská univerzita, Sál Sokolská. Ostravská univerzita, KKN. 2017.
Michel, L. Koncert učitelů ZUŠ Bedřicha Smetany Karviná, Antonín Tučapský : Toccata a Canzona pro klavír a varhany. [Komorní hra]. Koncertní sál ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově. Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné. 2017.
Novotná, E., Maceček, P. a Michel, L. Listopadový koncert: Dvořák, A.: Romantické kusy op. 75; Dvořák, A.: Slovanské tance op. 72 (výběr). [Komorní hra]. Studio 1, Českého rozhlasu Ostrava. Ostravská univerzita, Český rozhlas Ostrava. 2017.
Novotná, E. a Michel, L. Magický klavír v proměnách času, VI. ročník Mezinárodního opavského klavírního festivalu: Matiné Elišky a Lukáše. [Komorní hra]. Sál Církevní konzervatoře Opava. Církevní konzervatoř Opava. 2017.
Michel, L. Slavnostní koncert k životnímu jubileu prof. Rudolfa Bernatíka (M.Widor:Introdukce a Allegro pro klarinet a klavír, K.Atterberg: Suita pro housle,violu a klavír). [Komorní hra]. Janáčkův sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Ostravská univerzita v Ostravě. 2017.
Michel, L. Výukový pobyt Erasmus+ na Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini Udine (Itálie). 2017.
Michel, L. Výukový pobyt Erasmus+ na Akademii muzyczne im. I.J.Paderewskiego v Poznani (Polsko). 2016.
Michel, L. Výukový pobyt Erasmus+ na Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini Udine (Itálie). 2016.
Michel, L. Erasmus+ výukový pobyt na Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini Udine (Itálie). 2015.
Michel, L. Výukový pobyt Erasmus+ na Akademii muzyczne im. I.J.Paderewskiego v Poznani. 2015.
Michel, L. 70 FBM - CD k 70. výročí založení zlínské filharmonie (Aleš Pavlorek : Double concerto for bass clarinet, piano, strings orchestra and percussions): CD k 70. výročí založení Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín [Nahrávka]. Aleš Pavlorek : Double concerto for Bass Clarinet, Piano, Strings and Percussions. Zlín. Radioservis, a.s., Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 2015.
Michel, L. Adventní koncert Velvyslanectví České republiky v Paříži,G.Carissimi:Cosi volete,cosi sara,C.Debussy:Nuit d´Etoiles,P.Martinček:Ave Maria,E.Wolf-Ferrari:Rispetto I,Rispetto III,G.Caccini:Ave Maria. [Klavírní spolupráce]. Invalidovna Paříž (Francie). Velvyslanectví České republiky v Paříži. 2014.
Michel, L. Erasmus+ - výukový pobyt na Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini. 2014.
Michel, L. G.F.Händel:Oh! Had I Jubal´s lyre,G.Tartini/F.Kreisler:Variace na Corelliho téma,A.Vivaldi:Domine deus,A.Vivaldi:Koncert pro housle a moll,J.D.Zelenka:Árie anděla,W.A.Mozart:Sonáta e moll K.304 pro housle a klavír,W.A.Mozart:Alleluja,J.Suk:Houslové sólo. [Klavírní spolupráce]. Kostel Povýšení sv. Kříže v Rybí. Římskokatolická farnost Rybí. 2014.
Michel, L. Hudební současnost Ostrava,1.koncert-Struny,Aleš Pavlorek:Sonatina Mattinata pro klarinet a klavír. [Klavírní spolupráce]. Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Tvůrčí centrum Ostrava. 2014.
Michel, L. Hudební současnost Ostrava,2.koncert-Hlas,Michal Jánošík: Studánky pro housle a klavír. [Klavírní spolupráce]. Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Tvůrčí centrum Ostrava. 2014.
Michel, L. I.klarinetový kongres Ostrava,Recital II.,Ch.Widor:Introduction a Rondo,op.72,J.Francaix:Téma a variace pro klarinet a klavír. [Klavírní spolupráce]. Český rozhlas Ostrava, studio 1. Česká klarinetová asociace. 2014.
Michel, L. I.klarinetový kongres Ostrava,Recital III.,F.Poulenc:Sonáta pro klarinet a klavír,C.Debussy:Premiere Rhapsodie,A.Messager:Solo de Concours pro klarinet a klavír,G.Bizet:Carmen fantasy,S.Prokofjev:Sonáta D dur,S.Tanějev:Canzona pro klarinet a klavír. [Sólistický výkon]. Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Česká klarinetová asociace. 2014.
Michel, L. I.klarinetový kongres Ostrava,Recital I.,R.Schumann:Soireestücke op.73,M.Lindberg:acequia Madre,C.Debussy:Premiere Rhapsodie,M.Weinberg:Sonáta op.28,R.Schumann:Sonáta a moll op.105,J.V.Kalliwoda:Morceau de Salon. [Klavírní spolupráce]. Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Česká klarinetová asociace. 2014.
Michel, L. Janáčkův máj : "Ostrava a její skladatelé",E.Schulhoff:Hot-Sonata pro alt saxofon a klavír,E.Driga:Sonáta pro klarinet a klavír,J.Vogel:Sonatina pro klarinet a klavír. [Sólistický výkon]. Vítkovický zámeček Ostrava-Vítkovice. Janáčkův máj Ostrava. 2014.
Michel, L. Jarní koncert komorních souborů,O.Flosman:Michelangelův kámen,Dirk Brossé:La Soledad. [Klavírní spolupráce]. Obřadní síň zlínské radnice. Společnost B.Martinů Zlín a magistrát města Zlín. 2014.
Michel, L. Klarinetový recitál,C.Saint-Saens:Sonáta Es dur op.167 pro klarinet a klavír,C.Debussy:Premiere rhapsody,B.Kovács:Shalom Aleichem,A.Messager:Solo de Concours pro klarinet a klavír,Ch.Marie Widor:Introdukce a rondo op.72,F.Poulenc:Sonáta pro klarinet a kl. [Sólistický výkon]. Český rozhlas Ostrava, studio 1. Umělecká agentura Presto. 2014.
Michel, L. Klarinetový recitál,J.Horowitz:Sonatina pro klarinet a klavír,P.de Sarasate:Carmen Fantaisie,C.Debussy:Premiere rhapsody,J.Francaix:Téma a variace pro klarinet a klavír. [Klavírní spolupráce]. Radnice Krásné Pole. Radnice Krásné Pole. 2014.
Michel, L. Koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, A. Pavlorek : Double concerto pro basklarinet, klavír a orchestr. [Sólistický výkon]. Kongresové centrum Zlín. Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 2014.
Michel, L. Koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín,Colour Bass Duo,Aleš Pavlorek: Double concerto pro basklarinet, klavír a orchestr,FBM Zlín,dirigent Stanislav Vavřínek. [Sólistický výkon]. Kongresové centrum Zlín. Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 2014.
Michel, L. koncert učitelů Slovácké ZUŠ Uherské Hradiště, Aleš Pavlorek: Vivace pro basklarinet a klavír. [Komorní hra]. Reduta Uherské Hradiště. Slovácká ZUŠ Uherské Hradiště. 2014.
Michel, L. Koncertní vystoupení laureátů Interpretační soutěže Stonavská Barborka 2014,C.Saint-Saens:Viens! Une flute invisible,J.S.Bach:Seele deine Spezereine,L.Delibes: Le Rossignol. [Komorní hra]. Zámek Fryštát, Karviná-Fryštát. Magistrát města Karviná a Stonavská Barborka. 2014.
Michel, L. Květnové komorní koncerty Centra kultury a vzdělávání Ostrava,A.Dvořák:Měsíčku na nebi hlubokém,Cigánské melodie op.55, Biblické písně op.99 (č.2,3,4,5,6),Čury mury fuk,L.Delibes: Květinový duet,G.B.Pergolesi:Stabat mater Dolorosa,J.S.Bach:Erbarmedich. [Klavírní spolupráce]. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. 2014.
Michel, L. Mám velký sen ...,Koncert k 50.výročí založení Městského domu kultury v Karviné,F.Chopin:polonéza As dur op.53,A.Pavlorek:Scherzo pro basklarinet a klavír,J.Haydn:Duet Adama a Evy z oratoria Stvoření,W.A.Mozart:Duet ,G.B.Pergolesi,W.A.Mozart:Alleluja. [Sólistický výkon]. Městský dům kultury Karviná. Městský dům kultury Karviná. 2014.
Michel, L. Mezinárodní koncert k 75.výročí ZUŠ ve Frýdku-Místku,A.Messager:Solo de Concours. [Klavírní spolupráce]. Velký sál Národního domu Frýdek-Místek. Základní umělecká škola Frýdek-Místek. 2014.
Michel, L. Novorční koncert učitelů ZUŠ B.Smetany v Karviné,A.Dvořák:V národním tónu,William Bolcom:Waiting,William Bolcom:George. [Klavírní spolupráce]. Základní umělecká škola B.Smetany v Karviné. ZUŠ B.Smetany Karviná. 2014.
Michel, L. Ostrava a její skladatelé,Janáčkův máj 2014,J.Vogel:Sonatina pro klarinet a klavír,E.Driga:Sonáta pro klarinet a klavír,E.Schulhoff:Hot-sonáta pro saxofon a klavír. [Klavírní spolupráce]. Vítkovický zámeček Ostrava-Vítkovice. Janáčkův máj Ostrava. 2014.
Michel, L. Beethoven Lichnowským, L. van Beethoven : Sonáta As dur, op. 26. [Sólistický výkon]. Dvorana Zámku Hradec nad Moravicí. Statutární město Opava. 2013.
Michel, L. Brosmannův festival Duchovní hudby Bílá Voda,H.Purcell:Sweet than Roses,G.F.Händel:Seraphim,Sonáta D dur pro housle a klavír,J.D.Zelenka:Anděl,A.Brossmann:Benedictus,Christe eleisonG.P.Telemann:Koncert G dur,G.Caccini:Ave Maria,G.F.Händel:Rejoice greatly. [Komorní hra]. Kostel Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě. Obecní úřad Bílá Voda. 2013.
Františák, I., Dřízgová, E., Černohorský, J., Michel, L. a Bárta, M. Česká hudba pro klarinet [Nahrávka]. B. Martinů: Sonatina, K. Slavický: Trialog, M. Ištvan: Sonáta, A. Pavlorek: Sonáta, J. Novák: Magicus. Ostrava. PRO Records 105. 2013.
Michel, L. Dechové návraty,koncert k 60.výročí založení ostravské konzervatoře,L.Bernstein:Sonatina pro klarinet a klavír,. [Klavírní spolupráce]. Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. 2013.
Michel, L. Erasmus - výukový pobyt na Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini Udine. 2013.
Michel, L. Jarní koncert komorních souborů, Leoš Janáček:Adagio a Allegro pro basklarinet a klavír,D.Šostakovič:Tři tance pro basklarinet, violu a klavír. [Komorní hra]. Obřadní síň zlínské radnice. Společnost Bohuslava Martinů a magistrát ve Zlíně. 2013.
Michel, L. Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, premiéra Double concerta pro basklarinet, klavír a orchestr Aleše Pavlorka. [Sólistický výkon]. Dům kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie Ostrava. 2013.
Michel, L. Koncert k životnímu jubileu Petra Bohuše,C.M.von Weber:Concertino,B.Kovács:Pozdrav z Balkánu,S.Nichifor:Klezmer dance. [Klavírní spolupráce]. Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. 2013.
Michel, L. Koncert lektorů Mezinárodních klarinetových kurzů,F.Mendelssohn:Konzertstück č.2,C.Pascal:Sonatina,J.Horovitz:Sonatine. [Klavírní spolupráce]. Studio 1 Českého rozhlasu Ostrava. Umělecká agentura Presto. 2013.
Michel, L. Koncert učitelů ZUŠ Frýdek-Místek, F.Poulenc : Sonáta pro klarinet a klavír, 2. a 3.věta. [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál ZUŠ Frýdek-Místek. Základní umělecká škola Frýdek-Místek. 2013.
Františák, I., Adamski, A. a Michel, L. Mendelssohn - Bartholdy: Koncertní kus č. 2, op. 114 [Nahrávka]. F. Mendelssohn - Bartholdy: Koncertní kus č. 2 op. 114 pro klarinet, basetový roh a klavír. Ostrava. Český rozhlas Ostrava. 2013.
Michel, L. Mikulášský koncert Stonavské Barborky,L.Juřica:Hornické písničky, G.Mascagni:Ave Maria. [Klavírní spolupráce]. Dům PZKO Stonava. Obecní úřad Stonava. 2013.
Michel, L. Novoroční koncert učitelů ZUŠ B.Smetany v Karviné, G.B.Pergolessi:Stizzoso, mio stizzoso, G.b.Pergolesi:A Serpina penserete, H.Purcell:Sweeter than Roses,A.Vivaldi:Agitata da due venti. [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál ZUŠ B.Smetany v Karviné-Mizerově. Základní umělecká škola B.Smetany Karviná. 2013.
Michel, L. Smyčcové dialogy,R.Boehm:Vize ve španělských zahradách,D.Šostakovič:Tři tance,A.Piazolla:Le Grand tango,S.Nichifor:Klezmer dance. [Komorní hra]. Městský dům kultury Petra Bezruče Opava. Základní umělecká škola Václava Kálika Opava. 2013.
Michel, L. Vánoční koncert Akademie muzyczne v Poznani,B.Martinů:Sonatina,B.Smetana:Na břehu mořském,M.Ištvan:Sonáta,R.Schumann:Fantazijní kusy,C.M.von Weber:Grand duo concertant pro klavír a klarinet. [Sólistický výkon]. Akademia muzyczna im.I.J.Paderewskiego v Poznani. Akademia muzyczna im.I.J.Paderewskiego v Poznani. 2013.
Michel, L. Vánoční koncert pro klienty Domova seniorů Pohoda v Bruntále,J.J.Ryba:Spi,spi,neviňátko,Slavíček,A.Dvořák:Biblická píseň č.3,My cizinou jsme bloudili,G.F.Händel:Alleluja-Amen,G.Bizet:Agnus dei. [Klavírní spolupráce]. Domov seniorů Pohoda Bruntál. Domov seniorů Pohoda Bruntál. 2013.
Michel, L. Vánoční koncert,H.Eccles:Sonáta,R.Boehm:Nocturno,B.Smetana:Na břehu mořském,H.Bok:winho do Porto,A.Pavlorek:Scherzo,D.Šostakovič:Tance,D.Brossé:Elegie,A.Piazolla:Le grand tango,S.Nichifor:Klezmer,A.Pavlorek:Vánoční koledy. [Komorní hra]. Regionální knihovna Karviná-Mizerov. Regionální knihovna Karviná-Mizerov. 2013.
Michel, L. Velikonoční koncert, ,G.P.Telemann:koncert G dur pro violu a klavír A.Vivaldi:Agitata,W.A.Mozart:Sonáta e moll pro klavír a housle,B.Martinů:Tři české tance,E.Whitacre:Pět židovských písní o lásce,C.Saint-Saens:Labuť,K.Atterberg:Suita pro trio. [Klavírní spolupráce]. Literární salon Regionální knihovny Karviná-Mize. Regionální knihovna Karviná-Mizerov. 2013.
Michel, L. Zahajovací koncert 20.ročníku Mezinárodní soutěže komorního souborů ve Vidnavě,C.Ditters von Dittersdorf:Sonáta Es dur pro violu a klavír,B.Smetana:Na břehu mořském,W.A.Mozart:Sonáta e moll pro klavír a housle,K.Atterberg:Suita pro housle,violu a klavír. [Komorní hra]. Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava. Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava. 2013.
Michel, L. A.Messager: Solo de concours. [Klavírní spolupráce]. Hudební sál Janáčkovy filharmonie Ostrava. Janáčkova filharmonie Ostrava a Fakulta umění OU. 2012.
Michel, L. A.Messager:Solo de concours,J.Brahms:Sonáta Es dur pro klarinet a klavír,B.Martinů:Sonatina pro klarinet a klavír,J.Horowitz:Sonatina pro klarinet a klavír,F.Poulenc:Sonáta pro klarinet a klavír. [Klavírní spolupráce]. sál ZUŠ Polanka nad Odrou. ZUŠ Polanka nad Odrou. 2012.
Michel, L. B.Martinů:Sonatina pro klarinet a klavír, P.Itturalde:Řecká suita pro klarinet a klavír,B.Kovács:Benátský karneval. [Klavírní spolupráce]. Studio 1 Českého rozhlasu Ostrava. Fakulta umění Ostravské univerzity. 2012.
Michel, L. C.M.von Weber:Grand duo concertant, C.Debussy:Premiere rhapsody, A.Messager:Solo de concours, A.Copland:Koncert pro klarinet a klavír. [Klavírní spolupráce]. Divadlo K.H.Máchy Litoměřice. Divadlo K.H.Máchy Litoměřice. 2012.
Michel, L. G.F.Händel:Áire Kleopatry,k.Szymanowski:Jestem i placze,V.Bellini:Árie Elvíry,W.A.Mozart:Áire Figara,Duettino Zerliny a Dona Giovanniho,R.Kókai:Čtyři maďarské tance pro klarinet a klavír,B.Martinů:Potkal jsem jeseň,,A.Piazolla:Le Grand Tango,A.Dvořák. [Klavírní spolupráce]. Obřadní síň Zámku Karviná-Fryštát. Zámek Karviná-Fryštát. 2012.
Michel, L. Jan Vičar : Přeludya - výběr. [Sólistický výkon]. sál ZUŠ český Těšín. ZUŠ český Těšín. 2012.
Michel, L. Jarní koncert komorních souborů,J.Novák:Scherzi pastorali, A.Piazolla:Le Grand Tango. [Klavírní spolupráce]. Obřadní síň zlínské radnice. Společnost Bohuslava Martinů Ulín a Magistrát Zlín. 2012.
Michel, L. Joseph Horowitz : Sonáta pro klarinet a klavír, 2. a 3.věta. [Klavírní spolupráce]. sál ZUŠ Frýdek-Místek. ZUŠ Frýdek-Místek. 2012.
Michel, L. J.S.Bach:Italský koncert (1.věta), F.Chopin : Polonéza As dur op.53. [Sólistický výkon]. sál ZUŠ B.Smetany Karviná-Mizerov. ZUŠ B.Smetany Karviná. 2012.
Michel, L. Klarinetový recitál, klavírní spolupráce, A.Messager:Solo de concours,J.Brahms:Sonáta Es dur pro klar. a kl.,C.Debussy:Premiere rhapsody,C.M.von Weber:Grand duo concertant pro klavír a klarinet. [Klavírní spolupráce]. Třebovický altán Ostrava-Třebovice. Třebovický altán Ostrava-Třebovice. 2012.
Michel, L. Klarinetový recitál, klavírní spolupráce, A.Messager:Solo de concours,J.Brahms:Sonáta Es dur pro klar. a kl.,C.Debussy:Premiere rhapsody,C.M.von Weber:Grand duo concertant pro klavír a klarinet.. [Klavírní spolupráce]. Atrium sanatoria Klimkovice. Lázně Klimkovice. 2012.
Michel, L. Koncert komorní řady U Janáčkovy filharmonie Ostrava, P.Iturralde:Řecká suita pro saxofon a klavír. [Klavírní spolupráce]. Hudební sál Janáčkovy filharmonie Ostrava. Fakulta umění OU a Janáčkova filharmonie Ostrava. 2012.
Michel, L. Koncert souboru Triostrava,D.Milhaud:Suita pro housle,klarinet a klavír,L.Juřica:Trio,F.Poulenc:Sonáta pro klarinet a klavír,J.Massenet:Meditace,. [Komorní hra]. Obřadní síň Městského úřadu Vítkov. Městský úřad Vítkov. 2012.
Michel, L. M.Báchorek:Tři věty pro saxofon a klavír,J.Brahms:Sonáta Es dur pro klarinet a klavír,M.Ištvan:Sonáta pro klarinet a klavír,M.Constant:Musique de Concert,O.Kukal:Clarinettino,E.Mahle:Sonatina ,A.Piazolla:La Muerte del Angel pro es klarinet a klavír. [Klavírní spolupráce]. Studio 1 Českého rozhlasu Ostrava. Umělecká agentura Presto. 2012.
Michel, L. Natáčení Fejetonů Leoše Janáčka pro Český rozhlas, L.Janáček:Fejetony [Nahrávka]. 2012.
Michel, L. Natáčení CD, klarinetový recitál Igora Františáka, klavírní spolupráce-B.Martinů:Sonatina pro klarinet a klavír,M.Ištvan:Sonáta pro klarinet a klavír [Nahrávka]. 2012.
Michel, L. Purcell:Sweeter,Pergolesi:Stizzoso,Kókai:Čtyři maďarské tance,Whitacre:5 hebre love songs,Dvořák:Romantický kus,Scarlatti:4 árie pro soprán a trubku,Massenet:Meditation,Vivaldi:Agitata,Mozart:Parto,parto. [Klavírní spolupráce]. Zámek Karviná-Fryštát. Martina Juríková. 2012.
Michel, L. R.Bernatík:Jdou cesty světem,D.Milhaud:Suita pro housle,klarinet a klavír,L.Fišer:Ruce,F.Poulenc:Sonáta pro klarinet a kl.,A.Chačaturjan:Trio pro klarinet,housle a klavír. [Komorní hra]. Společenský sál Domu kultury města Ostravy. Janáčkova filharmonie Ostrava. 2012.
Michel, L. Absolventský koncert FU OU (C.M.von Weber:grand duo concertant,J.Brahms:Sonáta f moll,F.Poulenc:Sonáta,J.Francaix:Téma s variacemi,F.Mendelssohn:Dvojkoncert f moll pro klarinet a basetový roh). [Klavírní spolupráce]. Aula Ostravské univerzity. Fakulta umění Ostravské univerzity. 2011.
Michel, L. Flétnový polorecitál (J.S.Bach:Sonáta e moll, A.Taktakišvili : Koncert pro flétnu a klavír). [Klavírní spolupráce]. Aula Ostravské univerzity. Ostravská univerzita, Fakulta umění. 2011.
Michel, L. Hudební současnost Ostrava 2011 (A.Pavlorek:Sonáta č.3 pro klarinet a klavír,L.Juřica:Trio pro housle,klavír a klarinet,R.Bernatík:Jdou cesty světem pro housle,klavír a klarinet). [Sólistický výkon]. Janáčkův sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Tvůrčí centrum Ostrava. 2011.
Michel, L. Hudební současnost Ostrava 2011 (Jan Vičar:Preludia pro sólový klavír (výběr), Milan Báchorek:Sonáta pro saxofon a klavír). [Sólistický výkon]. Janáčkův sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Tvůrčí centrum Ostrava. 2011.
Michel, L. Klarinetový recitál Adama Malíka (C.M.von Weber:Grand duo concertant pro klavír a klarinet,l.Bernstein:Sonata pro klar.a klavír,D.Milahud:Scaramouche pro klarinet a klavír. [Sólistický výkon]. Třebovický altán Ostrava-Třebovice. Třebovický altán Ostrava-Třebovice. 2011.
Michel, L. Koncert Colour bass Dua (CBD)-basklarinet a klavír,H.Eccles:Sonata g moll,B.Smetana:Na břehu mořském,A.Pavlorek:Koncert pro basklarinet a klavír-2.věta,M.Stědroň:Valachica,O.Flosman:Zbojnická sonatina. [Sólistický výkon]. Státní zámek Vizovice. Klub přátel hudby Vizovice. 2011.
Michel, L. Koncert Colour bass Dua (CBD)-basklarinet a klavír,H.Eccles:Sonata g moll,B.Smetana:Na břehu mořském,A.Pavlorek:Koncert pro basklarinet a klavír-2.věta,M.Stědroň:Valachica,O.Flosman:Zbojnická sonatina. [Sólistický výkon]. Kinosál města Nejdek, Klub přátel hudby. Klub přátel hudby Nejdek. 2011.
Michel, L. Koncert Colour bass Dua (CBD)-basklarinet a klavír,H.Eccles:Sonata g moll,B.Smetana:Na břehu mořském,A.Pavlorek:Koncert pro basklarinet a klavír-2.věta,M.Stědroň:Valachica,O.Flosman:Zbojnická sonatina. [Sólistický výkon]. Studio 1 českého rozhlasu Ostrava. Agentura Presto Ostrava. 2011.
Michel, L. Koncert Lukáše Michla a Igora Františáka, B.Martinů:Sonatina pro klarinet a klavír, M.Ištvan:Sonáta pro klarinet a klavír, B.Martinů: Tři české tance, A.Pavlorek : Sonáta č.3 pro klarinet a klavír, O.Flosmann : Zbojnická sonatina,. [Sólistický výkon]. Conservatorio di musica J.Tomadini Udine (Itálie. Conservatorio di musica J.Tomadini Udine (Itálie). 2011.
Michel, L. Koncert pedagogů FU Lukáše Michela a Jana Hališky (J.Suk:Serenáda,B.Martinů:Variace na slovenskou lid.píseň,B.Martinů:Tři české tance,L.Janáček:V mlhách,D,Popper:Fantasie na uherské téma,A.Dvořák:Rondo pro violoncello a klavír). [Sólistický výkon]. Koncertní sál Conservatorio Superior La Coruňa. Concervatorio Superior di Música La Coruňa. 2011.
Michel, L. Koncert řady U Janáčkovy filharmonie Ostrava (C.M.von Weber:Grand duo concertant pro klavír a klarinet). [Klavírní spolupráce]. Komorní sál JFO, Dům kultury města Ostravy. Fakulta umění OU a Janáčkova filharmonie Ostrava. 2011.
Michel, L. Koncert Triostravy-A.Chačaturjan Trio pro housle, klarinet a klavír,B.Smetana:"Na břehu mořském" pro klavír sólo,D.Milhaud:Trio,A.Messager:Solo de concours,G.Tartini:Variace pro housle klavír. [Sólistický výkon]. Třebovický altán Ostrava-Třebovice. Třebovický altán Ostrava-Třebovice. 2011.
Michel, L. Koncert Triostravy-A.Chačaturjan Trio pro housle, klarinet a klavír,B.Smetana:"Na břehu mořském" pro klavír sólo,D.Milhaud:Trio,A.Messager:Solo de concours,G.Tartini:Variace pro housle klavír, L.Fišer:Ruce pro housle a klavír. [Sólistický výkon]. Obřadní síň Zámku v Karviné-Fryštátě. Lukáš Michel. 2011.
Michel, L. Koncert Triostravy-A.Chačaturjan Trio pro housle, klarinet a klavír,B.Smetana:"Na břehu mořském" pro klavír sólo,D.Milhaud:Trio,H.Rabaud:Solo de concours,G.Tartini:Variace,R.Bernatík:Jdou cesty světem). [Sólistický výkon]. Obřadní síň Slezskoostravské radnice, Ostrava. Městský obvod Slezská Ostrava, Ostrava. 2011.
Michel, L. Koncert Triostravy-A.Chačaturjan Trio pro housle, klarinet a klavír,B.Smetana:Na břehu mořském,D.Milhaud:Trio,G.Tartini:Variace,A.Messager:Solo de concours pro klarinet a klavír). [Sólistický výkon]. Koncertní sál Hudebního oddělení Knihovny města. Knihovna města Ostravy, hudební oddělení. 2011.
Michel, L. Koncert učitelů ZUŠ B.Smetany Karviná-Mizerov (G.Puccini, A.Dvořák, G.F.Handel, A.Vivaldi. [Klavírní spolupráce]. Koncertní sál ZUŠ B.Smetany v Karviné-Mizerově. ZUŠ B.Smetany v Karviné-Mizerově. 2011.
Michel, L. Koncert-polorecitál z děl Davida Poppera (Sonatina, Fantasie na uherské téma, Dvě preludia, Polonéza). [Klavírní spolupráce]. Aula Ostravské univerzity. Fakulta umění Ostravské univerzity. 2011.
Michel, L. Pocta českým mistrům (B.Smetana:Na břehu mořském,L.Janáček:V mlhách,B.Martinů:Tři české tance,K.Slavický:Sonáta pro klavír "Zamyšlení nad životem". [Sólistický výkon]. Státní zámek Mikulov. Mezinárodní int. kurzy ve hře na klavír v Mikulově. 2011.
Michel, L. Saxofonový polorecitál (Glazunov:Koncert pro saxofon a klavír,P.Holcombe:Concerto for saxophone and piano). [Klavírní spolupráce]. ZUŠ Bystřice nad Olší, pobočka ZUŠ Třinec. ZUŠ Třinec. 2011.
Michel, L. Setkávání nové hudby, Most Ostrava-Brno (Premiéra skladby Aleše Pavlorka:Sonáta č.3 pro klarinet a klavír,Milan Báchorek:Sonáta pro saxofon a klavír). [Sólistický výkon]. Aula Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Janáčkova akademie múzických umění Brno. 2011.
Michel, L. Sólové vystoupení s dechovým orchestrem Májovák, G.Gershwin : Rhapsody in blue pro klavír a orchestr. [Sólistický výkon]. La Croix Valmer (Francie). La Croix Valmer (Franncie). 2011.
Michel, L. Hudební současnost Ostrava 2010, Ostravští skladatelé, premiéra Leon Juřica:Týden pro klavír sólo, M.Báchorek:Concerto piccolo pro violoncello a klavír. [Sólistický výkon]. Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Tvůrčí centrum Ostrava. 2010.
Michel, L. Jarní koncert, program : R.Broschi, J.Hayn, J.Schreiber, F.Maklakiewicz, F.Doppler, W.A.Mozart, F.Schubert, C.Debussy, P.Eben, L.Bernstein. [Klavírní spolupráce]. Obřadní síň Zámku v Karviné-Fryštátě. Zámek Karviná-Fryštát. 2010.
Michel, L. Jarní koncert v Třebovickém altánu, program:A.Messager, R.Schumann, P.de Sarasate. [Klavírní spolupráce]. Altán Ostrava-Třebovice. Třebovický altán. 2010.
Michel, L. Klarinetový a houslový recitál, program: S.Mercadante, C.Debussy, C.M.von Weber. [Klavírní spolupráce]. Hudební sál Hudebního oddělení KMO. Knihovna města Ostravy - hudební oddělení. 2010.
Michel, L. Koncert Kulturního domu Kopřivnice, program: C.M.von Weber, C.Debussy, W.A.Mozart. [Klavírní spolupráce]. Kulturní dům Kopřivnice. Kulturní dům a Kino Puls Kopřivnice. 2010.
Michel, L. Koncert lektorů Mezinárodních klarinetových kurzů, program: T.Yoshimatsu, J.Brahms, C.Guastavino, S.Prokofjev. [Klavírní spolupráce]. Studio 1 Českého rozhlasu Ostrava. Fakulta umění OU. 2010.
Michel, L. Koncert lektorů Mezinárodních klarinetových kurzů v Ostravě, program : N.Bacri, S.Prokofjev, R.Bariller, J.Balogh:Zoopark and Black dogs. [Klavírní spolupráce]. Studio 1 českého rozhlasu Ostrava. Fakulta umění OU. 2010.
Michel, L. Koncert pedagogů Fakulty umění OU v Monópoli (Itálie), program: J.Suk, B.Smetana, B.Martinů, K.Salvický, M.Báchorek, A.Dvořák. [Sólistický výkon]. Conservatorio di musica Nino Rota Monópoli. Conservatorio di musica Nino Rota Monópoli, Itálie. 2010.
Michel, L. Koncert souboru Ad libitum, program : H.Purcell:Sound the trumpet, Let the Bright Seraphim, O´lovely peace, Rejoice,rejoice --- g.B.Pergolesi : Stabat Mater, J.Haydn : Sonáta c moll, 3.věta Allegro, K.B.Kopřiva: Salve Regina, K.Slavický-výběr. [Sólistický výkon]. Kulturní dům Kopřivnice. Kulturní dům Kopřivnice. 2010.
Michel, L. Koncert účastníků Mezinárodních klarinetových kurzů, program : C.Debussy, A.Berg, Niel W.Gade, F.Poulenc, H.Thomasi, G.Salicrú, F.Poulenc. [Klavírní spolupráce]. Studio 1 Českého rozhlasu Ostrava. Fakulta umění OU. 2010.
Michel, L. Koncert učitelů Moravskoslezského kraje, Opava, program: M.Dupré:Variace na dvě témata op.35, F.Poulenc : Sonáta pro klarinet a klavír, 2.a 3.věta. [Komorní hra]. Městský dům kultury Petra Bezruče Opava. Sdružení ZUŠ MSK, MUZA. 2010.
Michel, L. Koncert univerzitního cyklu skupiny U. [Komorní hra]. Komorní sál Janáčkovy filharmonie Ostrava. Janáčkova filharmonie Ostrava, Fakulta umění OU. 2010.
Michel, L. Koncert v Lázních Klimkovice, program : A.Messager, R.Schumann, P.de Sarasate. [Klavírní spolupráce]. Sanatoria Klimkovice,. Sanatoria Klimkovice. 2010.
Michel, L. Koncert v modrém, program: G.Gershwin:Rhapsody in blue, Dechový orchestr Májovák, dri. Marek Prášil. [Sólistický výkon]. Náměstí T.G.Masaryka v Karviné-Fryštátě. Statutární město Karviná a Městský dům Karviná. 2010.
Michel, L. Koncert ZUŠ Český Těšín, program : B.Smetana:Na břehu mořském, B.Martinů:Tři české tance, F.Chopin: Vals Des dur op.64 č.2. [Sólistický výkon]. Koncertní sál ZUŠ Český Těšín. ZUŠ Český Těšín. 2010.
Michel, L. Koncert životnímu jubileu doc. Valtra Vítka, program : F.V.Kramář, E.Bozza, A.Pavlorek, F.Poulenc. [Klavírní spolupráce]. Aula Ostravské univerzity. Fakulta umění OU. 2010.
Michel, L. Novoroční koncert učitelů. [Klavírní spolupráce]. ZUŠ B.Smetany Karviná.Mizerov. ZUŠ B.Smetany Karviná - Mizerov. 2010.
Michel, L. Pěvecký koncert Martiny Juríkové, Aula Ostravské univerzity, Program : J.S.Bach, J.D.Zelenka, G.F.Händel, J.Haydn, W.A.Mozart, C.M.von Weber, N.Rimskij-Korsakov, P.I.Čajkovskij, G.Rossini, E.Dřízga. [Klavírní spolupráce]. Aula Ostravské univerzity, Ostrava. Fakulta umění OU. 2010.
Michel, L. Pěvecký koncert Martiny Juríkové, Společenský dům Lázní Darkov Karviná, Program : C.M.von Weber, N.R.Korsakov, P.I.Čajkovskij, G.Rossini, E.Dřízga, G.F.Händel, J.S.Bach, J.D.Zelenka, J.Haydn, W.A.Mozart. [Klavírní spolupráce]. Společenský dům Lázní Darkov Karviná, Karviná. Lázně Darkov Karviná. 2010.
Michel, L. Vánoční koncert, program: N.Rota, G.F.Händel, G.Giordani, J.aydn, R.Wagner, L.Juřica, A.Dvořák, J.J.Ryba, F.Laštůvka. [Sólistický výkon]. Obřadní síň Zámku v Karviné-Fryštátě. Zámek Karviná-Fryštát. 2010.
Michel, L. F.Chopin, L.Janáček, B.Smetana, B.Martinů, F.Lehár, G.Gerschwin. [Sólistický výkon]. Zrcadlový sál Lázní Jeseník. Lázně Jeseník. 2008.
Michel, L. Koncert ostravských skladatelů v Praze, premiéra Leon Juřica - Písně rozvodové. [Komorní hra]. Koncertní sál Konzervatoře v Praze. Sdružení českých skladatelů. 2008.
Michel, L. Pocta Eugenu Suchoňovi. [Klavírní spolupráce]. Ostrava Aula OU. Fakulta umění OU v Ostravě. 2008.
Hališka, J. a Michel, L. Skladby J. Suka, L. Janáčka a B. Martinů - Mgr. Lukáš Michel klavír. [Sólistický výkon]. Litva. Klaipéda Litva Klaipedos universiteto. 2008.
Michel, L. Tříkrálový koncert na Soláni, S.Tedesco, F.Chopin, L.van Beethoven, J.S.Bach, W.A.Mozart, G.Caccini, J.J.Ryba. [Sólistický výkon]. Soláň. Sdružení pro rozvoj Soláně. 2008.
Michel, L. Aleš Pavlorek - Jazzová skica č.2 [Nahrávka]. zatím nevydáno. 2007.
Michel, L. Aleš Pavlorek:Střemhlav dolů [Nahrávka]. zatím nevydáno. 2007.
Michel, L. D.Brossé, M .Štědroň. [Klavírní spolupráce]. Napajedla. Koncertní síň klášterní kaple Napajedla. 2007.
Michel, L. Dny vokální hudby Katowice - Koncert hudby 20.století. [Klavírní spolupráce]. Akademie múzických umění Katowice. Akademie múzických umění Katowice. 2007.
Michel, L. Hudební současnost Ostrava, Na hraně žánrů, A.Pavlorek. [Komorní hra]. Janáčkova konzervatoř Ostrava. Sdružení ostravských skladatelů. 2007.
Michel, L. Klavírní recitál, Akademie múzických umění v Katowicích (Polsko). [Sólistický výkon]. Akademie múzických umění Katowice. Akademie múzických umění Katowice. 2007.
Michel, L. Klavírní spolupráce na mezinárodních klarinetových kurzech v Ostravě [Mezinárodní mistrovský interpretační kurz]. Ostravská univerzita Ostrava. Ostravská univerzita Ostrava. 10.7. - 15.7.2007. 2007.
Michel, L. Klement Slavický - Trialog pro housle, klarinet a klavír [Nahrávka]. zatím nevydáno. 2007.
Michel, L. Koncert Color Bass Dua, D.Brossé, M.Štědroň, A.PAvlorek, L.Janáček, O.Flossmann. [Sólistický výkon]. Semily. Husitský kostel K.Farského Semily. 2007.
Michel, L. Koncert ke 100.výročí založení ZUŠ Ostrava 1, G.Bizet, L.Janáček, L.Bernstein. [Klavírní spolupráce]. Základní umělecká škola Ostrava 1. Základní umělecká škola Ostrava 1. 2007.
Michel, L. Koncert lektorů mezinárodních klarinetových kurzů č. 2, C.Guastavino, M.Herrerias, S. McAlister. [Klavírní spolupráce]. Český rozhlas Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2007.
Michel, L. Koncert lektorů mezinárodních klarinetových kurzů č.1, J.Francaix, K.Slavický. [Klavírní spolupráce]. Ostrava. Ostravská univerzita. 2007.
Michel, L. Koncert na zámku - vánoční koncert, W.A:Mozart, G.Verdi, C.Debussy, J.Brahms, G.Caccini, C.M.von Weber. [Sólistický výkon]. Zámek Karviná-Fryštát. Zámek Karviná-Fryštát. 2007.
Michel, L. Koncert studentů IPUS a Mgr. Klemense Slowioczka. [Klavírní spolupráce]. Orlová. Klub přátel hudby v Orlové. 2007.
Michel, L. Koncert účastníků mezinárodních klarinetových kurzů. [Klavírní spolupráce]. Aula Ostravské univerzity. Ostravská univerzita v Ostravě. 2007.
Michel, L. Koncert učitelů Základní umělecké školy B.Smetany Karviná. [Sólistický výkon]. Základní umělecká škola B.Smetany v Karviné. Základní umělecká škola B.Smetany v Karviné. 2007.
Františák, I. a Michel, L. L. Michel - klavír, J. Černohorský - housle (K. Slavický - Trialog) [Nahrávka]. 2007.
Michel, L. Májový koncert, L.Janáček, W.A.Mozart, P.Eben, J.Brahms, G.Verdi, A.Dvořák. [Sólistický výkon]. Karviná. Zámek Karviná-Fryštát. 2007.
Michel, L. Novoroční koncert, C.Debussy, B.Martinů, C.Orff, S.Moniuszko, F.Chopin, R.Wagner, W.A.Mozart, L.van Beethoven, B.Smetana. [Sólistický výkon]. Karviná. Základní umělecká škola B.Smetany Karviná. 2007.
Michel, L. Slavnostní koncert k životnímu jubileu prof.Rudolfa Bernatíka, C.Debussy, M.P.Musorgskij, L.Juřica, L.Bernstein. [Sólistický výkon]. Aula Ostravské univerzity. Institut pro umělecká studia OU. 2007.
Michel, L. Varhanní koncert Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, F. Peeters. [Sólistický výkon]. Janáčkova konzervatoř Ostrava. 2007. 2007.
Michel, L. C. Debussy: Obrazy - 2. sešit, B. Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír. [Sólistický výkon]. Opava. Společnost přátel hudby Opava. 2005.
Michel, L. C.Debussy - skladby pro klarinet a klavír. [Komorní hra]. Hradec nad Moravicí. 2005.
Michel, L. L. Janáček: V mlhách, A. Dvořák: Biblické písně - výběr. [Sólistický výkon]. Karviná. ZUŠ B. Smetany Karviná. 2005.
Michel, L. L. Janáček: V mlhách, F. Chopin: Polonéza As dur op. 53. [Sólistický výkon]. Karviná. ZUŠ Karviná. 2005.
Michel, L. L. Janáček: V mlhách, J. Haydn: Sonáta c moll, M. Ravel: Hebrejské písně, J. Massenet: Tvoje modré oči, S. Moniuszko: Halka aj.. [Sólistický výkon]. Praha, Foersterova síň. společnost J. B. Foerstera Praha. 2005.
Michel, L. L. Janáček: V mlhách, P. Hindemith: Sonáta pro klarinet a klavír, C. Debussy: První rapsodie pro klarinet a klavír. [Sólistický výkon]. Háj ve Slezsku. ZUŠ Háj ve Slezsku. 2005.
Michel, L. L.Janáček - V mlhách, F.Chopin - Polonéza Asdur. [Sólistický výkon]. Karviná. 2005.
Michel, L. M. Ravel: Řecké lidové písně, A. Dvořák: Cikánské melodie - výběr, G. F. Handel: árie, O. Mácha: Jezero Ukereve, I. Stravinskij: Árie, G. Puccini: Árie. [Komorní hra]. Karlovy Vary. Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech. 2005.
Michel, L. novoroční koncert. [Sólistický výkon]. Karviná. 2005.
Michel, L. Podvečer s písní a klavírem. [Sólistický výkon]. Praha. Společnost J.B.Foerstera. 2005.
Michel, L. Premiéra Sonatiny pro klarinet a klavír V. Svatoše, Obnovená premiéra Sonáty pro klarinet a klavír Michala Zenkla. [Komorní hra]. Ostrava. JKO. 2005.
Michel, L. skladby W. A. Mozarta, C. M. von Webera, C. Debussyho, T. Madsena aj.. [Komorní hra]. Ostrava. IpUS. 2005.
Michel, L. B.Martinů - Sextet pro dechové nástroje a klavír. [Komorní hra]. Ostrava. Agentura Presto. 2004.
Michel, L. K.Slavický - Sonáta pro klavír "Zamyšlení nad životem". [Sólistický výkon]. Katovice, Polsko. Akademia Muzyczna Katovice. 2004.
Michel, L. L.Janáček - Po zarostlém chodníčku II.řada. [Sólistický výkon]. Frýdek-Místek. Zámek Frýdek. 2004.
Michel, L. L.Janáček - Po zarostlém chodníčku II.řada, Písně, K.Slavický - Sonáta pro klavír "Zamyšlení nad životem", F.Chopin - Písně. [Sólistický výkon]. Šumperk. Muzeum Šumperk. 2004.
Michel, L. L.Janáček - Po zarostlém chodníčku II.řada, W.A.Mozart - výběr árií z opery Figarova svatba, C.Debussy - Preludia, A.Vivaldi - Koncert a moll pro fagot a klavír, F.Schubert - Ave Maria. [Sólistický výkon]. Karviná. 2004.
Michel, L. Vltava live. hudba pro sbor a klavír [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Michel, L. 26x [Nahrávka]. R.Schumann, F.Chopin, L.Janáček, B.Martinů. Ostrava. Stylton Ostrava. 2004.
Michel, L. a Dřevjaný, J. E.Driga - Scherzo pro fagot a klavír. [Komorní hra]. Ostrava. Janáčkova konzervatoř Ostrava. 2003.
Michel, L. E.Suchoň - Malá suita. [Sólistický výkon]. Karviná. ZUŠ B.Smetany Karviná. 2003.
Michel, L. F.Hába - Směs vánočních koled, K.B.Kopřiva - Salve Regina, pásmo mezinárodních koled. [Klavírní spolupráce]. Varšava, Polsko. Národní opera Varšava. 2003.
Michel, L. F.Hába - Směs vánočních koled, K.B.Kopřiva - Salve Regina, pásmo mezinárodních koled, B.Britten - Slavnosti koled, A.Dvořák - Largo ze symfonie Z Nového světa, G.F.Händel - Aleluja. [Klavírní spolupráce]. Karviná, Petrovice u Karviné, Píšť u Hlučína. 2003.
Michel, L. F.Chopin - Písně, R.Schumann - Gedichte Maria Stuart, F.Schubert - Písně, L.Janáček - Moravská lidová poezie, J.Haydn - Sonáta c moll pro klavír. [Klavírní spolupráce]. Brežice, Slovinsko. 2003.
Michel, L. J.Haydn - Sonáta c moll, E.Suchoň - Malá suita, C.M.von Weber - Grand duo concertant, K.Slavický - Sonáta Zamyšlení nad životem. [Sólistický výkon]. Ostrava. Janáčkova konzervatoř Ostrava. 2003.
Michel, L. J.Haydn - Sonáta c moll, L.van Beethoven - Sonáta Es dur Op.81a, E.Suchoň - Malá suita, K.Slavický - Sonáta Zamyšlení nad životem. [Sólistický výkon]. Kroměříž. Konzervatoř Kroměříž. 2003.
Michel, L. J.Haydn - Sonáta c moll, L.van Beethoven - Sonáta Es dur Op.81a, E.Suchoň - Malá suita, K.Slavický - Sonáta Zamyšlení nad životem. [Sólistický výkon]. Bratislava, Slovensko. VŠMU Bratislava. 2003.
Michel, L. K.Slavický - Sonáta Zamyšlení nad životem pro klavír. [Sólistický výkon]. Ostrava. Janáčkova konzervatoř. 2003.
Michel, L. a Sejpal, P. Rachmaninov, Dvořák, Ravel, Smetana, Mozart, Borodin. [Komorní hra]. Otrokovice. Otrokovická beseda. 2003.
Michel, L. E.Suchoň - Malá suita. J.Haydn - Sonáta c moll. [Sólistický výkon]. Košice, Humenné, Slovenská republika, Alzenau, Erfstadt -Lechemich, SRN. Svaz česko-slovenského přátelství, Českoněmecký spolek Euskirchen. 2002.
Michel, L. J.Haydn - Sonáta c moll, K.Slavický - Sonáta Zamyšlení nad životem,. [Sólistický výkon]. Kostnice, SRN. Musikschule Konstanz. 2002.
Michel, L. a Permoník, K. S. L.van Beethoven - Fantazie c moll pro klavír a sbor, B.Britten - Ceremony of carols, K.B.Kopřiva - Salve Regina. [Klavírní spolupráce]. Košice, Humenné, Slovenská republika, Alzenau, Erfstadt - Lechenich, SRN. Svaz česko-slovenského přátelství, Česko-německý spolek Euskirchen. 2002.
Michel, L. a Permoník, K. S. Permoník zpívá Milana Báchorka [Nahrávka]. skladby Milana Báchorka. Ostrava. Stylton. 2002.
Michel, L., Juríková, M. a Chrobáková, N. Mozaika tónů [Nahrávka]. Beethoven, Händel, Mozart, Dvořák, Slavický. Ostrava. Stylton. 1999.


ZkratkaNázev předmětu
DPRA1Doprovázečská praxe 1
DPRA2Doprovázečská praxe 2
DPRA3Doprovázečská praxe 3
DPRA4Doprovázečská praxe 4
DPRA5Doprovázečská praxe 5
DPRA6Doprovázečská praxe 6
DPRXADoprovázečská praxe A
DPRXBDoprovázečská praxe B
DPRXCDoprovázečská praxe C
DPRXDDoprovázečská praxe D
ISKLAInterpretační seminář A
ISKLBInterpretační seminář B
ISKLCInterpretační seminář C
ISKLDInterpretační seminář D
ISKL1Interpretační seminář 1
ISKL2Interpretační seminář 2
ISKL3Interpretační seminář 3
ISKL4Interpretační seminář 4
ISKL5Interpretační seminář 5
ISKL6Interpretační seminář 6
KLAVAHra na klavír A
KLAVBHra na klavír B
KLAVCHra na klavír C
KLAVDHra na klavír D
KLAV1Hra na klavír 1
KLAV2Hra na klavír 2
KLAV3Hra na klavír 3
KLAV4Hra na klavír 4
KLAV5Hra na klavír 5
KLAV6Hra na klavír 6
KLIMAKlavírní improvizace a hra z listu A
KLIMBKlavírní improvizace a hra z listu B
KLIMCKlavírní improvizace a hra z listu C
KLIM1Klavírní improvizace a hra z listu 1
KLIM2Klavírní improvizace a hra z listu 2
KLIM3Klavírní improvizace a hra z listu 3
KLIM4Klavírní improvizace a hra z listu 4
KOMHAKomorní hra A
KOMHBKomorní hra B
KOMH1Komorní hra 1
KOMH2Komorní hra 2
KOMH3Komorní hra 3
KOMH4Komorní hra 4
KOREAKorepetice A
KOREBKorepetice B
KORECKorepetice C
KOREDKorepetice D
KORE1Korepetice 1
KORE2Korepetice 2
KORE3Korepetice 3
KORE4Korepetice 4
KORE5Korepetice 5
KORE6Korepetice 6
MCRKLCelovečerní recitál
MSZZKAbsolventský koncert a jeho obhajoba
PGPRAPedagogická praxe A
PGPRBPedagogická praxe B
SZZ1Interpretace hudby
SZZ2Absolventský koncert a jeho obhajoba
SZZ3Dějiny a literatura hlavního oboru
SZZ4Didaktika a metodika hlavního oboru
DKIS1Interpretační seminář 1
DKIS2Interpretační seminář 2
DKIS3Interpretační seminář 3
DKIS4Interpretační seminář 4
DKIS5Interpretační seminář 5
DKIS6Interpretační seminář 6
DPIS1Interpretační seminář 1
DPIS2Interpretační seminář 2
DPIS3Interpretační seminář 3
DPIS4Interpretační seminář 4
DPIS5Interpretační seminář 5
DPIS6Interpretační seminář 6


AutorNázev práceTypRok
Gerych OleksiiMorfogeneze klavírní improvizace v klasickém baletním tréninkudisertační 2019 
Zotenko IrynaCharakteristické rysy Prokofjevova kompozičního umění na příkladu raných klavírních sonátdiplomová 2018 
Farana AdamGrażyna Bacewicz (1909-1969): Klavírní dílodiplomová 2016 
Ondrušíková KateřinaImages (I.) Claudea Debussyho- komparace nahrávek, problematika nácviku jednotlivých částídiplomová 2016 
Hrabalová EliškaFryderyk Chopin, Sonáta pro klavír b moll, No.2, Op.35 - analýza a komparace nahrávek vybraných interpretůdiplomová 2012 
Berezkina AnnaM.P.Musorgskij - "Obrázky z výstavy"diplomová 2009 
Faltusová KláraVítězslav Novák a jeho Balada "Manfred" (op. 2)bakalářská 2018 
Abdurashidova AmaliyaKlavírní tvorba Paula Hindemitha se zaměřením na Sonátu č. 3 pro klavír.bakalářská 2017 
Zotenko IrynaVývoj interpretace Rapsodie v modrém George Gershwinabakalářská 2015 
Kubíčková VeronikaMezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseníkbakalářská 2012 
Voříšková EvaZdeněk Lukáš - Život a dílobakalářská 2012 
Černobilová KláraKonzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměřížbakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub