Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech

Pěvkyně Karolína Levková, studentka 3. ročníku bakalářského studia ze třídy doc. MgA. Evy Dřízgové získala skvělé 1. místo v kategorii JUNIOR mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, která má již více než 45letou tradici. Obdržela také Cenu Národního divadla v Praze – nastudování operní role nebo hostování v představení Národního divadla v Praze v sezóně 2023 nebo 2024, kterou udílí umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen.

Tato pěvecká soutěž je nejprestižnější soutěží v České republice a každoročně se jí v Karlových Varech účastní 80-110 pěvců prakticky z celého světa v kategoriích OPERA, JUNIOR, PÍSEŇ a OPERNÍ NADĚJE.

Soutěž pro kategorie JUNIOR (do 24 let včetně) a OPERA (do 35 let včetně) je tříkolová. V prvních dvou kolech soutěžící interpretuje árie z období baroka, klasicismu, romantismu, tvorbu Antonína Dvořáka, až k dílům 20. století. Třetí kolo spočívá v interpretaci jedné árie dle volby účastníka. Následně se koná koncert laureátů, kde zpívají finalisté soutěže s Karlovarským symfonickým orchestrem.

Letos přijelo soutěžit celkem 87 soutěžících. Do kategorie JUNIOR se přihlásilo 29 soutěžících z různých zemí např. Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Slovensko, Norsko, Rusko, Polsko, Čína, USA a samozřejmě Česko. Karolína Levková si pro první kolo připravila skladby: A. Dvořák – „Dobrú noc, má milá“ z cyklu písní V národním tónu, G. F. Händel – „Tornami a vagheggiar“ – árie Morgany z opery Alcina a G. Puccini – „Quando m'en vo“ – árie Musetty z opery La Bohème. Do druhého kola postoupilo 15 soutěžících. Pro toto kolo si Karolína připravila skladby: S. Rachmaninoff – „Zdes' khorosho“, B. Smetana – „Samostatně vládnu já“ – árie Karoliny z opery Dvě vdovy a G. Donizetti – „Quel guardo il cavaliere“ – árie Noriny z opery Don Pasquale. Obě kola doprovázel na klavír MgA. Martin Pančocha. Do finálového třetího kola porota pustila 10 soutěžících, kde Karolína v krátkém časovém horizontu nazkoušela a zazpívala společně se symfonickým orchestrem árii Noriny G. Donizettiho – „Quel guardo il cavaliere“ z opery Don Pasquale.

Celou soutěž hodnotila odborná porota ve složení: Peter Dvorský (předseda poroty), Zbyněk Brabec (dramaturg opery Divadla J. K. Tyla v Plzni), Monika Brychtová, Antonio Carangelo, Magdaléna Hajóssyová, Ondřej Hučín (šéfdramaturg Opery Národního divadla a Státní opery), Nikola Mijailović (umělecký ředitel Opery Národního divadla v Bělehradě), Eva Randová, Zdeněk Šmukař, Daniela Štěpánová Šimůnková a Alois Ježek (ředitel soutěže).

Kromě výše zmíněných ocenění si odvezla i řadu dalších:

  • Cenu společnosti Antonína Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka
  • Cenu Karlovarského symfonického orchestru – vystoupení s KSO v rámci koncertní sezóny 2023/2024. Cenu udílí ředitelka KSO MgA. Michaela Moc Káčerková, M. Mus
  • Cenu ředitele pražské konzervatoře MgA. Petra Čecha, ArtD. nejlepšímu českému soutěžícímu v kategorii Junior v podobě honorovaného vystoupení v rámci festivalu Kultura v srdci Prahy
  • Cenu Jarmily Novotné nejlépe umístěné české účastnici III. kola soutěže. Součástí ceny je vystoupení v rámci festivalu Jarmily Novotné v Litni. Cenu udílí nezisková organizace Zámek Liteň a pan George Daubek, syn Jarmily Novotné

Karolíně Levkové patří obrovská gratulace a velké dík za nádhernou reprezentaci Fakulty umění Ostravské univerzity!


Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Studentka Fakulty umění Karolína Levková zvítězila na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2022