Mimořádný úspěch studenta Katedry sólového zpěvu Pavla Divína

Student Magisterského studijního programu Zpěv Pavel Divín, žák Martina Gurbaľa, exceloval na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Přivezl 1. místo v kategorii Píseň, 3. místo v kategorii Opera a také další zvláštní Cenu ředitele Českého rozhlasu Plzeň a Cenu hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka. Na klavír jej doprovázel MgA. Michal Bárta Ph.D., který byl taktéž oceněn, získal Cenu ředitele společnosti Bohemia lázně a.s. za vynikající klavírní doprovod.

Gratulujeme všem a přikládáme odkaz na článek Milana Bátora, kde se dočtete více.

Obrázek
Foto: Adam Živnůstka


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2023