Erasmus+ Inter-institucionální smlouvy Fakulty umění OU (projektové období 2021/22 - 2028/29)

Portfolio smluv je průběžně rozšiřováno na základě individuálních požadavků.

ISCED code:
0210 (021) - Umění
0211 - Audiovizuální technika a mediální produkce
0213 - Výtvarné umění
0215 - Hudební a scénické umění

Město
Instituce
E+ kód
ISCED code
Belgie
B ANTWERP62
0215
B BRUSSEL46
0211, 0215
B BRUXEL07
0215
 
Bulharsko
 
Estonsko
EE TALLIN03
0213, 0215
 
Francie
 
Chorvatsko
HR ZAGREB01
0215
 
Irsko
 
Itálie
I CASTELF01
0215
I CATANIA03
0213
I FROSINO01
0213
 
Lotyšsko
LV RIGA04
0213
 
Maďarsko
HU GYOR01
0215
 
Německo
D DRESDEN04
0213
D TRIER02
0213
D WURZBUR02
0215
 
Polsko
PL GDANSK05
021
PL KATOWIC01
0215
PL LODZ02
0213
PL LODZ09
0213
PL OPOLE01
0213
PL SZCECI15
0211, 0213, 0215
PL WARSZAW09
0215
PL WARSZAW10
0213
PL ZIELONA01
021
 
Portugalsko
P PORTALE01
0211
 
Řecko
G EGALEO02
0211
(Photography, Audio-Visual Arts)
 
Severní Makedonie
 
Slovensko
SK BANSKA02
021
SK BRATISL02
0215
SK ZILINA01
0211
 
Srbsko
RS BELGRAD01
0210
 
Španělsko
E BARCELO01
0213
E CIUDA-R01
0213
E ELCHE01
0213
E GRANADA01
0213
E MADRID03
0213, 0215
E MALAGA01
0213
 
Švédsko
 
Turecko
TR BURDUR01
0213
(Visual Arts, Animated Picture)
TR ISTANBU06
0211, 0213
(Photography, Painting)
TR ISTANBU15
0213, 0215


Erasmus+ Inter-institucionální smlouvy Fakulty umění OU (projektové období 2014/15 - 2020/21)

Přihlášku na E+ lze zaslat také na níže uvedené školy. Erasmus+ Inter-institucionální smlouva pak bude uzavřena na základě konkrétního zájmu.

Belgie
 
Bosna a Hercogovina
 
Bulharsko
 
Estonsko
 
Francie
 
Chorvatsko
 
Irsko
 
Itálie
 
Lotyšsko
 
Maďarsko
 
Německo
 
Nizozemsko
 
Polsko
 
Portugalsko
 
Rakousko
 
Řecko
 
Slovensko
 
Slovinsko
 
Srbsko
 
Španělsko
 
Švédsko
 
Turecko


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024