Koncert k poctě docenta Valtra Vítka – videoklip

Koncert se uskutečnil 31. března 2022 v Aule Ostravské univerzity. Byl součástí komorní řady koncertů Fakulty umění Ostravské univerzity "30 LET SPOLU" k 30. výročí založení univerzity a fakulty.

Klarinetové legendě docentu Valtru Vítkovi přišlo pogratulovat bezmála 20 interpretů. Dramaturgii koncertu si tentokráte vzala pod patronát Katedra dechových nástrojů, jejíž pedagogové také na koncertu vystoupili. Doplnili je rovněž studenti a také absolventi klarinetové třídy docenta Vítka.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 05. 2022