Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2930
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát katedry
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
 
Členové katedry
Docenti
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
činnost: hra na hoboj, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 2930
Františák Igor, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, komorní hra, dějiny a literatura nástroje
553 46 2938
Odborní asistenti
Cal Pawel
činnost: hra na lesní roh, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika, komorní hra
 
Debef Pavel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na pozoun, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 2900
Dohnal Karel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, didaktika a metodika
 
Farana Adam, MgA.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
Farana Martina, MgA., Ph.D.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
737 458 137
Foltýnová Radana, Mgr.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
Grigoriadis Nikolaos, MgA.
činnost: hra na trubku, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 2900
Kaleta Zbigniew, Mgr., Dr
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 2900
Molinger Jindřich, MgA.
činnost: hra na lesní roh, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
 
 
Motyka Artur
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party, komorní hra
 
Ostrý Jan
činnost: hra na flétnu, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 2900
Petrák Martin, MgA.
činnost: hra na fagot, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika, komorní hra
553 46 2900
Externisté
Masný Jiří, MgA.
činnost: hra z listu a orchestrální party (klarinet)
553 46 2900
723 257 097