Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KDN
553 46 2930
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát KDN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
 
Členové katedry
Docenti
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
činnost: hra na hoboj, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 2930
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, komorní hra
553 46 2938
Odborní asistenti
Debef Pavel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na pozoun, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Dohnal Karel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, didaktika a metodika
 
Farana Adam, MgA.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
Farana Martina, MgA., Ph.D.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
737 458 137
Foltýnová Radana, Mgr.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
Grigoriadis Nikolaos, MgA.
činnost: hra na trubku, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Kaleta Zbigniew, Mgr., Dr
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Molinger Jindřich, MgA.
činnost: hra na lesní roh, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
 
Ostrý Jan
činnost: hra na flétnu, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Petrák Martin, MgA.
činnost: hra na fagot, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Stavělová Anna
činnost: hra na flétnu, komorní hra
553 46 2900
 
Externisté
Kolek Lukáš, Lic., DiS.
činnost: hlavní obor, hra z listu a orchestrální party, komorní hra (obor saxofon)
553 46 2900
 
Masný Jiří, MgA.
činnost: hra z listu a orchestrální party (klarinet)
553 46 2900
723 257 097