Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 3336
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
 
Členové katedry
Profesoři
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
činnost: hra na hoboj, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3336
Františák Igor, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, komorní hra, dějiny a literatura nástroje
553 46 3312
Odborní asistenti
Debef Pavel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na pozoun, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3338
Dohnal Karel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, didaktika a metodika
553 46 3312
Farana Martina, MgA., Ph.D.
činnost: klavírní korepetice
737 458 137
553 46 3334
Kaleta Zbigniew, Mgr., Dr
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3337
Motyka Artur
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party, komorní hra
553 46 3337
Asistenti
Farana Adam, MgA.
činnost: klavírní korepetice
553 46 3334
Foltýnová Radana, Mgr.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
Grigoriadis Nikolaos, MgA.
činnost: hra na trubku, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3338
Ostrý Jan
činnost: hra na flétnu, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 2900
Petrák Martin, MgA.
činnost: hra na fagot, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika, komorní hra
553 46 2900
Veverka Vilém, MgA.
činnost: hra na hoboj
 
Externisté
Masný Jiří, MgA.
činnost: hra z listu a orchestrální party (klarinet)
553 46 2900
723 257 097