Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
608 935 997
553 46 3324
Debef Pavel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na pozoun, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3338
Dohnal Karel, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, didaktika a metodika
553 46 3312
Farana Adam, MgA.
činnost: klavírní korepetice
553 46 3334
Farana Martina, MgA., Ph.D.
činnost: klavírní korepetice
737 458 137
553 46 3334
Foltýn Dušan, prof.
vedoucí KDN
činnost: hra na hoboj, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3336
Foltýnová Radana, Mgr.
činnost: klavírní korepetice
553 46 2900
Františák Igor, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: hra na klarinet, komorní hra, dějiny a literatura nástroje
553 46 3312
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Grigoriadis Nikolaos, MgA.
činnost: hra na trubku, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3338
Kaleta Zbigniew, Mgr., Dr
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 3337
Masný Jiří, MgA.
činnost: hra z listu a orchestrální party (klarinet)
553 46 2900
723 257 097
Motyka Artur
činnost: hra na saxofon, hra z listu a orchestrální party, komorní hra
553 46 3337
Ostrý Jan
činnost: hra na flétnu, komorní hra, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika
553 46 2900
Petrák Martin, MgA.
činnost: hra na fagot, hra z listu a orchestrální party, dějiny a literatura nástroje, didaktika a metodika, komorní hra
553 46 2900
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
Veverka Vilém, MgA.
činnost: hra na hoboj