Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010, Ateliér
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
kurátor výstavy
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
kurátor výstavy
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010, Galerie výtvarného umění v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
kurátor výstavy
 
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2010
kurátor výstavy
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
kurátor výstavy
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace