Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KMB
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
e-mail:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon:
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon:
Sekretariát KMB
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
e-mail:
telefon: 553 46 2970
Odborní asistenti
Sumec Ivo e-mail:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon:
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Kowolowski František, doc. MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Odborní asistenti
Kuděla Jiří, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2971