Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
 
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Profesoři
Odborní asistenti
Pomocní asistenti
553 46 2970
 
 
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Pomocní asistenti
553 46 2970