Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
 
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
 
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
 
553 46 2970
 
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti