Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
kurátor výstavy
 
Rok: 2013
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012, Kontexty
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2012
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012, Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
kurátor výstavy
 
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2012, Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012, FO ART, s.r.o.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění
článek v odborném periodiku