Publikační činnost - IS PUBL
Whiffling
František Kowolowski
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)

Close off
František Kowolowski
Rok: 2021
kurátor výstavy

HYBRID - IN
František Kowolowski
Rok: 2021
kurátor výstavy

HYBRID - IN
František Kowolowski
Rok: 2021
uspořádání výstavy (E)

Wolność sztuki. Sztuka wolności
František Kowolowski
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anna Leśniak
František Kowolowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Situation Silesia 2019
František Kowolowski
Rok: 2019
kurátor výstavy

Slezský koncept / Kacept Ślaski
František Kowolowski
Rok: 2019
uspořádání výstavy (E)

Art in Culture - Culture in Art
František Kowolowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

člen pracovní skupiny RpVH
František Kowolowski
Rok: 2018
ostatní

Ateliér hostujícího umělece / škola Gregora Eldarba
František Kowolowski
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Barbora Lungová
Jiří Kuděla
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Catfish blues
Ivo Sumec
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury
František Kowolowski
Rok: 2017
ostatní

člen Vědecké a umělecké rady FMK UTB ve Zlíně
František Kowolowski
Rok: 2017
ostatní

František Kowolowski Morfologie času v efemérním umění performance a instalaci
František Kowolowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

František Lozinski o.p.s.
František Kowolowski, Jiří Surůvka, Petr Lysáček
Rok: 2017, BIURO
článek v odborném periodiku

Franzensbad
František Kowolowski, Jiří Kuděla, Minseo Kim, Lukáš Kováčik, Nikola Vrbinárová, Katarína Harceková, Tereza Slováková
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Habilitační řízení MgA. Vasil Artamanov
František Kowolowski
Rok: 2017
ostatní

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí
František Kowolowski, Daniel Balabán, Ivo Sumec, Václav Rodek, Jiří Kuděla
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí
František Kowolowski, Daniel Balabán, Ivo Sumec, Václav Rodek, Jiří Kuděla
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Krajoina v pozoru
František Kowolowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Milan Hajdík / Signál
František Kowolowski
Rok: 2017
úvodní slovo k výstavě

Moučka Michal, Space attack
Václav Rodek
Rok: 2017
úvodní slovo k výstavě

Obraz wewnętrzny
František Kowolowski
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Obraz wewnętrzny
František Kowolowski, Tomáš Knoflíček
Rok: 2017, Fakulta umění Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Odborný posudek monografické publikace Tomáše Rullera
František Kowolowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Painting Rediscovery
František Kowolowski
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Petronela Bencová, Moment
Václav Rodek
Rok: 2017
úvodní slovo k výstavě

Posudek oponenta disertační práce / Mgr. Miroslav Hašek
František Kowolowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Evy Mrázikové
František Kowolowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesor wizytujacy
František Kowolowski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Redakční rada Artlist 2015 - 2017
František Kowolowski
Rok: 2017
ostatní

Reflexe a vývoj vzniku Fakult umění v regionech
František Kowolowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Robert Piesen - Gehinnom
František Kowolowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruller vs. Kowolowski
František Kowolowski
Rok: 2017
ostatní

Užitečná symbióza II
František Kowolowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VISEGRAD4ART
František Kowolowski
Rok: 2017, Sejm Publishing Office
kapitola v odborné knize

Vladimír Beskid / Sonda, Ján Vasilko/ Keometria
František Kowolowski
Rok: 2017
ostatní

Vlastimil Nenadál, Znenadání
Václav Rodek
Rok: 2017
úvodní slovo k výstavě

712 - 217
Václav Rodek
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

akad. mal. Milan Hnat, ArtD / Oponentský posudek habilitační práce
František Kowolowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Krtička
František Kowolowski
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Marta Hošková - I want it darker
Jiří Kuděla
Rok: 2016
kurátor výstavy

MgA. Tomáš Vaněk / Oponentský posudek habilitační práce
František Kowolowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mgr. Jana Musilová
František Kowolowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Radek Horáček - Umění bez revolucí?
František Kowolowski
Rok: 2016
ostatní

redakční rada Artlist
František Kowolowski
Rok: 2016
ostatní

Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström
František Kowolowski, Lenka Sedláčková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström
František Kowolowski, Lenka Sedláčková
Rok: 2016
kurátor výstavy


123456789101112131415