Projekty a granty
Ostravská malba
Hlavní řešitelprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený