Publikační činnost - IS PUBL
V. Svatoš-Tři capriccia
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IpUS OU (J.Brahms, K. Slavický) - E. Novotná - klavír, L. Michel - klavír, J. Černohorský - housle
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

W.A.Mozart-Divertimento B-dur; E.Driga-Dechový kvintet; J. Haydn-Divertimento B-dur; I. Krejčí-Dechový kvintet; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur;
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

W.A.Mozart-Divertimento B-dur; E.Driga-Dechový kvintet; J. Haydn-Divertimento B-dur; I. Krejčí-Dechový kvintet; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J. Ibert-Tři krátké kusy
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Židovské a jidiš písně - dívčí sbor ADASH, komorní soubor Naches
Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Andor musicus, sólista: Igor Františák - klarinet W.A.Mozart - Kvintet A dur pro klarinet a smyčce, J.V. Stamic - Koncert B dur pro klarinet a orchestr
Igor Františák
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

B. Finger - Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett-Sonáta C-dur; G.F.Händel-Sonáta B-dur
Dušan Foltýn
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

Benefiční koncert kostel sv.Mikuláše ve Vratimově, P. Baldassare, G.F. Händel
Nikolaos Grigoriadis
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

B.Finger-Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett- Sonáta C-dur; J.B. Loeillet-Sonáta C-dur
Dušan Foltýn
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

CD nahrávky s Cimbálovou muzikou Technik
Igor Františák
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

C.Gervaise-Renesanční tance; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J.Ibert- Tři krátké kusy; I.Krejčí-Dechový kvintet; D. Milhaud-Krb krále Renée
Dušan Foltýn
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (W.A. Mozart - Kvintet A dur, KV 581 pro klarinet a smyčcové kvarteto) - Talichovo kvarteto
Igor Františák
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

J. Francaix - Kvintet, A.Rejcha - Kvintet B dur - Wallingerovo kvarteto
Igor Františák
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

J. Klusák-Stesk po Mozartovi
Dušan Foltýn
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

J.J.Ryba - kvartety
Jan Ostrý, Jan Ostrý
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

koncertní sál Janáčkovy konzervatoře Ostrava, koncert k 15 - ti letům výročí založení Ostravské univerzity (W.A.Mozart - Kvintet pro klavír a dechové kvarteto, L.van Beethoven - Septuor) - E. Novotná - klavír, M. Bačová, L. Cap - housle, P. Vítek - viola
Igor Františák
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

Ostrava - studio 1 ČRO, koncert v rámci 5. ročníku mezinárodních interpretačních kurzů (G. Kurtág - Tre pezzi, Tre altri pezzi, A. Pavlorek - Sblížení protikladů) - Daniel Skála - cimbál
Igor Františák
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Stadler Clarinet Quartet - live
Igor Františák
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

(W.A. Mozart - Kvintet A dur, KV 581 pro klarinet a smyčcové kvarteto) - Talichovo kvarteto
Igor Františák
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

W.A. Mozart-Klavírní kvintet; A. Pavlorek- Střemhlav dolů
Dušan Foltýn
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

5,ročník klarinetových kurzů-workshop
Igor Františák
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

A.Pavlorek, J.Francaix, A.Piazzolla, Fr.Hummel, T.Albinoni - klarinetová kvarteta
Igor Františák
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

B. Smetana - České tance (a moll polka, Hulán)
Marta Toaderová
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

Barokní hudba v českých zemích
Dušan Foltýn, T. Thon, Pavel Hromádka
Rok: 2005
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

C. Debussy: Obrazy - 2. sešit, B. Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír
Lukáš Michel
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

C. Gervaise: Renesanční tance, J. Ibert: Tři krátké kusy, F. Danzi: Dechový kvintet B dur, I. Krejčí: Dechový kvintet, D. Milhaud: Krb krále Renée
Dušan Foltýn
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

C.Debussy - skladby pro klarinet a klavír
Lukáš Michel
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

C.Gervaise - Renesanční tance, F.Danzi - Dechový kvintet D dur, I.Krejčí - Dechový kvintet, J.Ibert - Tři krátké kusy, D.Milhaud - Krb krále René
Dušan Foltýn
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

Česká televize Druhý koncert na kurtech
Nikolaos Grigoriadis
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

F. Chopin
Jana Vondráčková
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

F. I. Biber: Sonáta g moll, G. Ph. Telemann: Sonáta g moll, B. Finger: Sonáta C dur, A. Marcello: Koncert d moll, J. Pezelius: Sonatiny
Dušan Foltýn, Pavel Hromádka, T. Thon
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

G. F. Handel - árie z Mesiáše, A. Dvořák - Cigánské melodie výběr, A. Dvořák - árie Rusalky, P. Mascagni - árie Santuzy
Eliška Novotná, Zuzana Fišerová
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

G. Ph. Telemann: Koncert B dur pro 3 hoboje, 3 housle, a basso continuo
Dušan Foltýn, Radana Foltýnová, M. Kučerová, Marlen Vavříková, T. Svozil, Richard Killmer
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

G.F. Handel: Sonáta d moll pro 2 hoboje a basso continuo, G. Mertl: L´ecoute pro 2 hoboje a cembalo - světová premiéra
Radana Foltýnová, Dušan Foltýn, Richard Killmer, Marlen Vavříková, T. Svozil
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

Handel - árie z op. Mesiáš, Julius Caesare, D. Scarlatti - Sonáta G dur, Janáček - Mor.lid.poesie -výběr, Martinů - Nový Špalíček, Čs. tance, Dvořák - Cigánské melodie -výběr,árie Rusalky, Rachmaninov-romansy, Chopin-Balada As dur op.47, Puccini, Smetana
Eliška Novotná, Zuzana Fišerová
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

hobojové kurzy
Dušan Foltýn
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

hra na klarinet-kurzy-workshop
Igor Františák
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

J. Brahms, A. Dvořák
Jiří Hanousek, Eliška Novotná
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

J. Ibert: Tři krátké kusy, O. Flosman: Dechový kvintet č. 2, F. Danzi: Dechový kvintet B dur, I. Krejčí: Dechový kvintet, D. Milhaud: Krb krále Renée
Dušan Foltýn
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

J. S. Bach: Koncert d moll pro hoboj, housle, smyčce a basso kontinuo
Dušan Foltýn, Vítězslav Kuzník
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

J.B.Loeillet - Sonáta C dur, G.Ph.Telemann-Sonáta g moll, A.Marcello-Koncert d moll
Dušan Foltýn
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

(K. Stamic - Kvartet Es dur, R. Kokai - Quartetino) - Gideon trio
Igor Františák
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

klarinetová kvarteta
Igor Františák
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

klavír
Czeslaw Stanczyk
Rok: 2005
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

klavír
Czeslaw Stanczyk
Rok: 2005
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

klavír
Czeslaw Stanczyk
Rok: 2005
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

klavír
Monika Tugendliebová
Rok: 2005
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy


1234567891011121314151617