Publikační činnost - IS PUBL
B. Finger - Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett-Sonáta C-dur; G.F.Händel-Sonáta B-dur
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

B. Martinů, P. Hindemith, O. Flosmann, J. Brahms - Ensemble Moravia
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

B.Finger-Sonáta C-dur, D-dur; F. Geminiani-Sonáta e-moll; W. Corbett- Sonáta C-dur; J.B. Loeillet-Sonáta C-dur
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

C. Debussy - Premi?re Rhapsodie, F. Schubert - Pastýř na skále Eva Dřízgová - soprán, Michal Bárta - klavír
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

C.Gervaise-Renesanční tance; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J.Ibert- Tři krátké kusy; I.Krejčí-Dechový kvintet; D. Milhaud-Krb krále Renée
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

C.Gervaise-Renesanční tance; F.Danzi-Dechový kvintet B-dur; J.Ibert- Tři krátké kusy; K.Stamic-Dechový kvartet; D. Milhaud-Krb krále Renée
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

"Cyklus komorních koncertů" (A. Glazunov, M. Ravel) Collegium 21, I. Dohnalová - harfa
Igor Františák, Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Cyklus komorních koncertů (L. van Beethoven, J. Brahms, P. Hindemith) - E. Novotná-klavír, J. Hanousek-violoncello
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Cyklus komorních koncertů (L. van Beethoven, J. Brahms, P.Hindemith) - E. Novotná - klavír, J. Hanousek - violoncello
Igor Františák, Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Cyklus komorních orchestrů - ADASH, Naches
Igor Františák, Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Češi a barokní Evropa
Dušan Foltýn, Dušan Foltýn
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Ensemble Moravia (P. Hindemith, A. Berg, R. Schumann, J. Brahms)
Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Ensemble Moravia (P. Hindemith, A. Berg, R. Schumann, J. Brahms)
Igor Františák, Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Eva Dřízgová - Jirušová - soprán, Michal Bárta - klavír, Igor Františák - klarinet
Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Eva Dřízgová - Jirušová ? soprán, Michal Bárta ? klavír, Igor Františák ? klarinet
Igor Františák, Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

F. I. Biber-Sonáta g-moll; G. Ph. Telemann- Sonáta Es-dur; W.Corbett-Sonáta C-dur; A. Corelli-Koncert F-dur; B. Finger-Sonáta C-dur
Dušan Foltýn
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Festival Louvergny (France) - 8x sólové vystoupení
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Festival Louvergny (Francie)
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

G.Ligeti, P. Kotík, M. Srnka aj. - Ostravská Banda
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Jazz Festival Ostrava, koncert s BOB Ostrava
Zbigniew Kaleta
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

J.S.Bach - Triové sonáty
Jan Ostrý, Jan Ostrý
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

K. Stamic - Kvartet Es dur - Gideon trio
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

K. Stamic - Kvartet Es dur - Gideon trio
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Klarinet-koncert lektorů VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IPUS OU (J.Brahms, K. Slavický) - E. Novotná - klavír, L. Michel - klavír, J. Černohorský - housle
Igor Františák
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Klarinet-Koncert lektorů VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IPUS OU (Ph. Portejoie - Sextet)
Igor Františák
Rok: 2007
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Klarinet-Lektor VI. ročníku mezinárodních interpretačních kurzů na IPIS OU Ostravské univerzity
Igor Františák
Rok: 2007
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Koncer lektorů VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IPUS OU (J.Brahms, K. Slavický) - E. Novotná - klavír, L. Michel - klavír, J. Černohorský - housle
Igor Františák
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Koncer lektorů VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IPUS OU (Ph. Portejoie-Sextet)
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Koncert dne 26.3.2007 "Cyklus komorních koncertů" (A. Glazunov, M. Ravel) - Collegium 21, I. Dohnalová - harfa
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Koncert Es dur op. 109, Alexander Glazunov
Zbigniew Kaleta
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Koncert lektorů VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IpUS OU
Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Koncert lektorů VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IpUS OU (Ph. Portejoie - Sextet, premiéra)
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Koncert s Big Ostrava Band
Zbigniew Kaleta
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Koncert v kostele sv. Vavřince v Paskově, H. Purcell, T. Albinoni
Nikolaos Grigoriadis
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

kurzy
Dušan Foltýn
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

L. Michel - klavír, J. Černohorský - housle (K. Slavický - Trialog)
Igor Františák, Lukáš Michel
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

L. van Beethoven, J. Brahms, P.Hindemith - E. Novotná - klavír, J. Hanousek - violoncello
Igor Františák, Jiří Hanousek
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

L. van Beethoven, J. Brahms, P.Hindemith E. Novotná - klavír, J. Hanousek - violoncello
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

L. van Beethoven, J. Brahms, P.Hindemith E. Novotná - klavír, J. Hanousek - violoncello
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Mezinárodní flétnové kurzy Dolná Krupá - Slovensko
Jan Ostrý
Rok: 2007
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Mezinárodní soutěž Brno
Karel Doležil
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Mezinárodní soutěž-Dechové nástroje-hoboj, klarinet, fagot
Valter Vítek
Rok: 2007
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Natáčení LCD: L. Michel-klavír, J. Černohorský-housle (K. Slavický-Trialog)
Igor Františák, Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

(Ph. Portejoie - Sextet) - koncert lektorů VI. mezinárodních interpretačních kurzů na IpUS OU
Igor Františák
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Stadlerovo klarinetové kvarteto
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Stadlerovo klarinetové kvarteto
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Svatováclavský hudební festival 2007, (W.A. Mozart - Kvintet A dur pro klarinet a smyčce) Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala, Ewald Danel - umělecký vedoucí
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Svatováclavský hudební festival 2007, W.A.Mozart-Quintet A dur- Quintet A dur pro klarinet a smyčce (Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala)
Igor Františák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl


1234567891011121314151617