Publikační činnost - IS PUBL
J.Francaix - Květinový orloj
Dušan Foltýn
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

J.V.Stamic - Koncert B dur pro klarinet a orchestr
Igor Františák
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

klavír
Czeslaw Stanczyk
Rok: 2004
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

klavír
Czeslaw Stanczyk
Rok: 2004
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

klavír
Czeslaw Stanczyk
Rok: 2004
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Komorní sál kulturního domu L. Janáčka (J.Brahms - Kvintet h moll, op.115) - Wallingerovo kvarteto
Igor Františák
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

Koncert pro 7 dechových nástrojů, bicí nástroje a smyčcový orchestr, MArtin Frank
Zbigniew Kaleta
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Koncertní sá JK Ostrava
Igor Františák
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

koncertní sál Janáčkovy konzervatoře Ostrava - Koncert k roku ?České hudby?(A.Rejcha - Oktet, L.Janáček - Concertino pro klavír a komorní orchestr) - pedagogové IpUS OU
Igor Františák
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Koncertní sál Janáčkovy konzervatoře Ostrava (J.Brahms - Kvintet h moll, op.115) Wallingerovo kvarteto
Igor Františák
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

koncertní turné s JFO
Zdeněk Fintes
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

K.Slavický - Sonáta pro klavír "Zamyšlení nad životem"
Lukáš Michel
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

L.Janáček - Po zarostlém chodníčku II.řada
Lukáš Michel
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

L.Janáček - Po zarostlém chodníčku II.řada, Písně, K.Slavický - Sonáta pro klavír "Zamyšlení nad životem", F.Chopin - Písně
Lukáš Michel
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

L.Janáček - Po zarostlém chodníčku II.řada, W.A.Mozart - výběr árií z opery Figarova svatba, C.Debussy - Preludia, A.Vivaldi - Koncert a moll pro fagot a klavír, F.Schubert - Ave Maria
Lukáš Michel
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

L.Janáček - Pohádka, B.Martinů - Sonáta pro klarinet a klavír, L.van Beethoven - Trio pro klarinet, vcl a klavír
Jiří Hanousek, Igor Františák, Radana Foltýnová
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

Matiné
Dušan Foltýn
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Partitury z Ostravy
Dušan Foltýn
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Studio 1 ČRO, koncert v rámci 3. ročníku mezinárodních interpretačních kurzů (K. Stamic, J. Haydn) - Gideon trio
Igor Františák
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

T.Albinoni , J.S.Bach, G.F.Händel, A.Pavlorek - Echoes pro klarinetový kvartet a varhany/ premiéra - M. Kovařík - varhany (Švýcarsko), Stadlerovo klarinetové kvarteto
Igor Františák
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

T.Albinoni - Koncert d moll
Dušan Foltýn
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

Vltava live
Lukáš Michel
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

W.A.Mozart - Kvintet A dur pro klarinet a smyčcové kvarteto
Igor Františák
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

26x
Lukáš Michel
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

A.Rejcha - Kvintet pro hoboj a smyčcové kvarteto
Dušan Foltýn, Smyčcové Kvarteto Kubínovo Kvarteto
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

B.Finger - Sonáta C dur, F.Geminiani - Sonáta e moll, A.Plánický - Opella sexta, A.Marcello - Koncert d moll, J.Pezzelius - Sonatina C dur
Dušan Foltýn
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

B.Finger - Sonáta C dur, F.Geminiani - Sonáta e moll, A.Plánický - Opella sexta, A.Marcello - Koncert d moll, J.Pezzelius - Sonatina C dur
Dušan Foltýn
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

B.Finger - Sonáta C dur, F.Geminiani - Sonáta e moll, A.Plánický - Opella sexta, A.Marcello - Koncert d moll, J.Pezzelius - Sonatina C dur
Dušan Foltýn
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

C.Ditters von Dittersdorf - Koncert pro hoboj
Dušan Foltýn, Komorní Těleso Janáčkův Komorní Orchestr
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

C.Gervaise - Renesanční tance, K.Stamic - Dechový kvartet, D.milhaud - Krb krále Renée, J.Ibert - Tři krátké kusy, A.Rejcha - Dechový kvintet Es dur
Dušan Foltýn
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

E.Driga - Scherzo pro fagot a klavír
Lukáš Michel, Jiří Dřevjaný
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

E.Suchoň - Malá suita
Lukáš Michel
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

F.Chopin - Koncert pro klavír a orchestr f moll
Eliška Novotná, Orchestr Plzeňská Filharmonie
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

F.Chopin - Písně, R.Schumann - Gedichte Maria Stuart, F.Schubert - Písně, L.Janáček - Moravská lidová poezie, J.Haydn - Sonáta c moll pro klavír
Lukáš Michel
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

F.Hába - Směs vánočních koled, K.B.Kopřiva - Salve Regina, pásmo mezinárodních koled
Lukáš Michel
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

F.Hába - Směs vánočních koled, K.B.Kopřiva - Salve Regina, pásmo mezinárodních koled, B.Britten - Slavnosti koled, A.Dvořák - Largo ze symfonie Z Nového světa, G.F.Händel - Aleluja
Lukáš Michel
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

Finger, Geminiani, Plánovský, Marcello, Pezelius - komorní hudba
Dušan Foltýn, T. Thon, Pavel Hromádka
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

F.Schubert - Fantazie, J.Brahms - Uherské tance, A.Dvořák - Slovanské tance II.řada
Eliška Novotná, Zdeňka Gazdová
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

Furer - Divertimento pro klarinet, klavír a smyčcový orchestr
Eliška Novotná, Orchestr Pražská Komorní Filharmonie
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

Gershwin - Rapsody in Blue
Xenie Hranická
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

G.F.Händel - árie, L.Janáček - Moravská lidová poezie, B.Martinů - Nový Špalíček, A.Dvořák - Cikánské melodie, S.Rachmaninov - Romansy
Eliška Novotná
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

G.F.Händel - sonáty, D.Popper - Uherská rapsodie, P.de Sarasate - Fantazie Carmen, Cikánské melodie, L.van Beethoven - Jarní sonáta
Jan Hališka, Václav Hudeček, Eliška Novotná
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

G.Tartini - Sonáta, Svensen - Romance, L.van Beethoven - Trio, C.Saint-Saëns - Labuť, Allegro Appassionato, R.Schumann - Fantazijní kusy
Eliška Novotná, Igor Františák
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

hra na klarinet
Igor Františák
Rok: 2003
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

hra na klarinet
Igor Františák
Rok: 2003
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

II. Ročník mezinárodních kurzů na IpUS OU
Igor Františák
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

J.Ch.Bach - Sonáta G dur, J.Brahms - Uherské tance, R.Schumann - Andante s variacemi, A.Dvořák - Slovanské tance II.řada
Eliška Novotná, Zdeňka Gazdová
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl

J.Haydn - Sonáta c moll, E.Suchoň - Malá suita, C.M.von Weber - Grand duo concertant, K.Slavický - Sonáta Zamyšlení nad životem
Lukáš Michel
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl


1234567891011121314151617