OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Personální složení

Personální složení

abecední členění


Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů

Děkanát Fakulty umění

Úsek děkana
Děkan
Kowolowski František, doc. MgA.
děkan FU OU
email:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Sekretariát děkana
Koudelná Hana
sekretářka děkana, personalistka FU OU
email:
telefon: 553 46 2902
Projektový manažer
Starostková Dana, Mgr.
projektový manažer
email:
telefon: 553 46 4040
731 628 502
Úsek proděkana pro vědu a rozvoj
Proděkan
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
proděkan pro vědu a rozvoj
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Referát pro vědu a rozvoj
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro uměleckou a projektovou činnost
email:
telefon: 553 46 4040
Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
email:
telefon: 553 46 2938
Referát pro umění a vnější vztahy
Bočková Alexandra, M.A.
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 2907
731 675 904
Weimann Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
email:
telefon: 553 46 2931
Úsek proděkana pro studium
Proděkan
Čurda Martin, Mgr., Ph.D.
proděkan pro studium
email:
telefon: 553 46 2910
Studijní oddělení
Šolonková Mária
studijní referentka
email:
telefon: 553 46 2903
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník - ekonom
Klimešová Jana, Ing.
tajemník - ekonom
email:
telefon: 553 46 2904
777 920 059
Personální úsek
Koudelná Hana
sekretářka děkana, personalistka FU OU
email:
telefon: 553 46 2902
Sekretariáty kateder
Výtvarné umění
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
email:
telefon: 553 46 2908
Hudební umění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
email:
telefon: 553 46 2909

Katedra teorie a dějin umění

Vedení KTDU
Vedení katedry
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910
Sekretariát KTDU
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Odborní asistenti
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Čurda Martin, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2910
Fišr Martin, Mgr. email:
telefon: 553 46 2937
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
email:
telefon: 553 46 2937
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2937
Pedagogové doktorského studia
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910

Katedra grafiky a kresby

Vedení katedry
Vedení KGK
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
email:
telefon: 553 46 2905
Krupicová Iva, MgA.
tajemník výtvarných kateder, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2995
Sekretariát KGK
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
Janáček Zbyněk, prof. email:
telefon: 553 46 2961
731 194 194
Emeritní profesoři
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Docenti
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
email:
telefon: 553 46 2905
Odborní asistenti
Krupicová Iva, MgA.
tajemník výtvarných kateder, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2995
Mičolová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Externí vyučující
Drozd Jan, Mgr. email:
telefon:
Ateliér obalového a knižního designu
Vedoucí ateliéru
Čabalová Eliška, doc. PhDr. email:
telefon: 553 46 2962
Odborní asistenti
Jiroušková Petra, MgA. email:
telefon: 553 46 2962
Externí vyučující
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Henzl Lukáš, MgA. email:
telefon:
Franz Marek, BcA. email:
telefon:
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
Nerad Filip, MgA. email:
telefon: 553 46 2966
Docenti
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. email:
telefon: 553 46 2963
Odborní asistenti
Havlíček Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2966
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Daněk Josef, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2964
Emeritní profesoři
Halberštát Eduard, doc., akad. malíř email:
telefon:
Odborní asistenti
Novotný Libor, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2964
Externí vyučující
Gajewski Dariusz Edward, Mgr. email:
telefon:
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Serigrafická dílna
Tiskaři
Dvořák Lubomír email:
telefon: 553 46 2965

Katedra intermédií

Vedení katedry
Vedení KIM
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2936
Sekretariát KIM
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Ateliér intermediální tvorby
Vedoucí ateliéru
Lysáček Petr, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2952
Odborní asistenti
Egert Martin, Mgr. email:
telefon: 553 46 2952
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Odborní asistenti
Fialová Denisa, Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Externisté
Mikudová Barbora email:
telefon:
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2936
Odborní asistenti
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2908
Externisté
Kita Karel, BcA. email:
telefon:
Ateliér animace a audiovizuálního umění
Vedoucí ateliéru
Jánská Denisa, Mgr. email:
telefon: 553 46 2955
Odborní asistenti
Jánská Denisa, Mgr. email:
telefon: 553 46 2955
Mráz Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. email:
telefon:
Externisté
Najbrt Lukáš, Mgr. email:
telefon:

Katedra malby

Vedení katedry
Vedení KMB
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
email:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
email:
telefon:
Sekretariát KMB
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Ateliér malby I
Vedoucí ateliéru
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
email:
telefon: 553 46 2970
Odborní asistenti
Sumec Ivo email:
telefon: 553 46 2970
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
email:
telefon:
Ateliér malby II
Vedoucí ateliéru
Kowolowski František, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Odborní asistenti
Kuděla Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2971

Katedra sochařství

Vedení katedry
Vedení KSO
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2973
Sekretariát KSO
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Členové katedry
Docenti
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2973
Odborní asistenti
Špaček Jan, MgA. email:
telefon:

Katedra klávesových nástrojů

Vedení katedry
Vedení KKN
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
email:
telefon: 553 46 2941
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KKN
email:
telefon: 553 46 2914
Sekretariát KKN
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof. email:
telefon:
Hostující profesoři
Klánský Ivan, prof. email:
telefon:
Docenti
Novotná Eliška, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA. email:
telefon:
Farana Adam, MgA. email:
telefon: 553 46 2941
Foltýnová Radana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Kahánek Ivo, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2900
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
email:
telefon: 553 46 2941
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KKN
email:
telefon: 553 46 2914
Starý Alexandr, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Vondráčková Jana, MgA. email:
telefon: 553 46 2942
Externisté
Farana Martina, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2941
Gerych Oleksii, MgA. email:
telefon: 775 136 837
Kožaná Manderla Izabela, MgA. email:
telefon:
Rainko Magdalena Maria, MgA. email:
telefon:

Katedra sólového zpěvu

Vedení katedry
Vedení KSZ
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2911
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KSZ
email:
telefon: 553 46 2914
Sekretariát KSZ
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof.
garant KSZ
email:
telefon: 553 46 2923
Docenti
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2911
Vovk Alexandr, doc., ArtD. email:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Teslya Tatiana email:
telefon: 553 46 2927
Externisté
Divulitová Lubica email:
telefon: 553 46 2927
Forejtová Veronika email:
telefon: 553 46 2927
Gábor Peter, MgA. email:
telefon: 553 46 2927
Gatto Paolo email:
telefon:
Hajnová Veronika, Mgr. art. email:
telefon: 553 46 2927
Nekvasil Jiří email:
telefon: 553 46 2927
Pappová Alžběta email:
telefon: 553 46 2900
Skeřilová Zdeňka, MUDr. email:
telefon: 553 46 2900
Tomsová Jana, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Žídek Jakub, MgA. email:
telefon: 553 46 2900

Katedra dechových nástrojů

Vedení katedry
Vedení KDN
Foltýn Dušan, doc. MgA.
vedoucí KDN
email:
telefon: 553 46 2930
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KDN
email:
telefon: 553 46 2914
Sekretariát KDN
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Emeritní profesoři
Vítek Valter, doc. Mgr. email:
telefon:
Docenti
Foltýn Dušan, doc. MgA.
vedoucí KDN
email:
telefon: 553 46 2930
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2938
Odborní asistenti
Debef Pavel, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2900
Molinger Jindřich, MgA. email:
telefon:
Ostrý Jan email:
telefon: 553 46 2900
Petrák Martin, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Externisté
Dohnal Karel, MgA., Ph.D. email:
telefon:
Doležil Karel, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Fintes Zdeněk, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Grigoriadis Nikolaos, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Kaleta Zbigniew, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Maceček Vladislav, Mgr.
zástupce vedoucího katedry
email:
telefon: 553 46 2900
Masný Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
723 257 097
Pícha Petr email:
telefon: 553 46 2900
605 818 486
Stavělová Anna email:
telefon:

Katedra strunných nástrojů

Vedení katedry
Vedení KSN
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2921
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KSN
email:
telefon: 553 46 2914
Sekretariát KSN
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Jelínek Miloslav, prof. MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Emeritní profesoři
Gola Zdeněk, prof. Mgr. email:
telefon:
Hališka Jan, prof. email:
telefon: 553 46 2900
Docenti
Cap Luděk, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Hanousek Jiří, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Vítek Pavel, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Odborní asistenti
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2921
Maceček Petr, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Vodička Jiří, MgA. email:
telefon:
facebook
rss
social hub