OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Personální složení

Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění


Děkanát Fakulty umění
Katedra teorie a dějin umění
Katedra grafiky a kresby
Katedra intermédií
Katedra malby
Katedra sochařství
Katedra klávesových nástrojů
Katedra sólového zpěvu
Katedra dechových nástrojů
Katedra strunných nástrojů

Děkanát Fakulty umění

Abecední členění
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
email:
telefon: 553 46 2909
Bočková Alexandra, M.A.
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 2907
731 675 904
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
proděkan pro vědu a rozvoj
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Čurda Martin, Mgr., Ph.D.
proděkan pro studium
email:
telefon: 553 46 2910
Diener Michal email:
telefon: 553 46 1061
596 632 297
Dienerová Alena email:
telefon: 553 46 2950
Dvořáková Eva email:
telefon: 553 46 2950
Fajnor Richard, doc. Mgr. email:
telefon:
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
email:
telefon: 553 46 2938
Jurčík Miloslav email:
telefon: 553 46 1061
Klimešová Jana, Ing.
tajemník - ekonom
email:
telefon: 553 46 2904
777 920 059
Koudelná Hana
sekretářka děkana, personalistka FU OU
email:
telefon: 553 46 2902
Kowolowski František, doc. MgA.
děkan FU OU
email:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Kubenka Karel email:
telefon: 553 46 1060
553 46 1067
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
email:
telefon: 553 46 2908
Pavlíková Leona, Bc.
referentka pro uměleckou a projektovou činnost
email:
telefon: 553 46 4040
Plekaniecová Anna email:
telefon:
Poledníková Marta email:
telefon: 553 46 1074
Starostková Dana, Mgr.
projektový manažer
email:
telefon: 553 46 4040
731 628 502
Šolonková Mária
studijní referentka
email:
telefon: 553 46 2903
Urbánková Alena email:
telefon: 553 46 2900
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2910
Voráčová Veronika
na mateřské dovolené
email:
telefon: 553 46 2906
Weimann Michaela, Ing.
referentka pro vnější vztahy
email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra teorie a dějin umění

Abecední členění
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Celhoffer Martin, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro hudební část
email:
telefon: 553 46 2934
734 393 760
Celhofferová Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Cseres Jozef, Mgr. email:
telefon:
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Čurda Martin, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2910
Fečáková Lucie, Mgr. email:
telefon: 553 46 2950
Fišr Martin, Mgr. email:
telefon: 553 46 2937
Knoflíček Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
email:
telefon: 553 46 2937
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910
Vorlová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2937
Kowolowski František, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Kubenka Karel email:
telefon: 553 46 1060
553 46 1067
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Pavlíková Leona, Bc. email:
telefon: 553 46 4040
Plekaniecová Anna email:
telefon:
Poledníková Marta email:
telefon: 553 46 1074
Starostková Dana, Mgr. email:
telefon: 553 46 4040
731 628 502
Šolonková Mária email:
telefon: 553 46 2903
Urbánková Alena email:
telefon: 553 46 2900
Velek Viktor, Mgr. Dr. Phil., Ph.D.
vedoucí KTD
email:
telefon: 553 46 2910
Voráčová Veronika email:
telefon: 553 46 2906
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra grafiky a kresby

Abecední členění
Čabalová Eliška, doc. PhDr. email:
telefon: 553 46 2962
Daněk Josef, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2964
Drozd Jan, Mgr. email:
telefon:
Dvořák Lubomír email:
telefon: 553 46 2965
Franz Marek, BcA. email:
telefon:
Gajewski Dariusz Edward, Mgr. email:
telefon:
Halberštát Eduard, doc., akad. malíř email:
telefon:
Havlíček Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2966
Henzl Lukáš, MgA. email:
telefon:
Janáček Zbyněk, prof. email:
telefon: 553 46 2961
731 194 194
Jiroušková Petra, MgA. email:
telefon: 553 46 2962
Krupicová Iva, MgA.
tajemník výtvarných kateder, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2995
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Lasota Vítězslav, Mgr. email:
telefon: 553 46 2963
Mičolová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Nerad Filip, MgA. email:
telefon: 553 46 2966
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. email:
telefon: 553 46 2963
Novotný Libor, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2964
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra intermédií

Abecední členění
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2908
Egert Martin, Mgr. email:
telefon: 553 46 2952
Fialová Denisa, Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Jánská Denisa, Mgr. email:
telefon: 553 46 2955
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2936
Kita Karel, BcA. email:
telefon:
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Lysáček Petr, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2952
Mikudová Barbora email:
telefon:
Mráz Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Najbrt Lukáš, Mgr. email:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. email:
telefon:
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Lasota Vítězslav, Mgr. email:
telefon: 553 46 2963
Mičolová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Nerad Filip, MgA. email:
telefon: 553 46 2966
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. email:
telefon: 553 46 2963
Novotný Libor, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2964
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra malby

Abecední členění
Balabán Daniel, prof., akad. malíř
vedoucí KMB
email:
telefon: 553 46 2970
Kowolowski František, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2901
553 46 2971
Kuděla Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2971
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Rodek Václav, MgA., ArtD.
pedagogický poradce
email:
telefon:
Sumec Ivo email:
telefon: 553 46 2970
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Lysáček Petr, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2952
Mikudová Barbora email:
telefon:
Mráz Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Najbrt Lukáš, Mgr. email:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. email:
telefon:
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Lasota Vítězslav, Mgr. email:
telefon: 553 46 2963
Mičolová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Nerad Filip, MgA. email:
telefon: 553 46 2966
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. email:
telefon: 553 46 2963
Novotný Libor, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2964
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra sochařství

Abecední členění
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2973
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Špaček Jan, MgA. email:
telefon:
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Rodek Václav, MgA., ArtD. email:
telefon:
Sumec Ivo email:
telefon: 553 46 2970
Kuchtová Hana email:
telefon: 553 46 2908
Lysáček Petr, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2952
Mikudová Barbora email:
telefon:
Mráz Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Najbrt Lukáš, Mgr. email:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. email:
telefon:
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Lasota Vítězslav, Mgr. email:
telefon: 553 46 2963
Mičolová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Nerad Filip, MgA. email:
telefon: 553 46 2966
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. email:
telefon: 553 46 2963
Novotný Libor, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2964
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra klávesových nástrojů

Abecední členění
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Bárta Michal, MgA. email:
telefon:
Bernatík Rudolf, prof. email:
telefon:
Farana Adam, MgA. email:
telefon: 553 46 2941
Farana Martina, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2941
Foltýnová Radana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Gerych Oleksii, MgA. email:
telefon: 775 136 837
Kahánek Ivo, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2900
Klánský Ivan, prof. email:
telefon:
Kožaná Manderla Izabela, MgA. email:
telefon:
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
email:
telefon: 553 46 2941
Novotná Eliška, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2911
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KKN
email:
telefon: 553 46 2914
Rainko Magdalena Maria, MgA. email:
telefon:
Starý Alexandr, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Vondráčková Jana, MgA. email:
telefon: 553 46 2942
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. email:
telefon: 553 46 2963
Novotný Libor, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2964
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra sólového zpěvu

Abecední členění
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Divulitová Lubica email:
telefon: 553 46 2927
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2911
Forejtová Veronika email:
telefon: 553 46 2927
Gábor Peter, MgA. email:
telefon: 553 46 2927
Gatto Paolo email:
telefon:
Hajnová Veronika, Mgr. art. email:
telefon: 553 46 2927
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof.
garant KSZ
email:
telefon: 553 46 2923
Nekvasil Jiří email:
telefon: 553 46 2927
Pappová Alžběta email:
telefon: 553 46 2900
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KSZ
email:
telefon: 553 46 2914
Skeřilová Zdeňka, MUDr. email:
telefon: 553 46 2900
Teslya Tatiana email:
telefon: 553 46 2927
Tomsová Jana, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Vovk Alexandr, doc., ArtD. email:
telefon: 553 46 2911
Žídek Jakub, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Noga Pavel, doc. Mgr. A., ArtD. email:
telefon: 553 46 2963
Novotný Libor, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2964
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra dechových nástrojů

Abecední členění
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Debef Pavel, MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2900
Dohnal Karel, MgA., Ph.D. email:
telefon:
Doležil Karel, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Fintes Zdeněk, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Foltýn Dušan, doc. MgA.
vedoucí KDN
email:
telefon: 553 46 2930
Františák Igor, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2938
Grigoriadis Nikolaos, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Kaleta Zbigniew, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Maceček Vladislav, Mgr.
zástupce vedoucího katedry
email:
telefon: 553 46 2900
Masný Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
723 257 097
Molinger Jindřich, MgA. email:
telefon:
Ostrý Jan email:
telefon: 553 46 2900
Petrák Martin, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Pícha Petr email:
telefon: 553 46 2900
605 818 486
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KDN
email:
telefon: 553 46 2914
Stavělová Anna email:
telefon:
Vítek Valter, doc. Mgr. email:
telefon:
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297

Katedra strunných nástrojů

Abecední členění
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Cap Luděk, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Gola Zdeněk, prof. Mgr. email:
telefon:
Hališka Jan, prof. email:
telefon: 553 46 2900
Hanousek Jiří, doc. MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Jelínek Miloslav, prof. MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Maceček Petr, Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2921
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KSN
email:
telefon: 553 46 2914
Vítek Pavel, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2900
Vodička Jiří, MgA. email:
telefon:
Molinger Jindřich, MgA. email:
telefon:
Ostrý Jan email:
telefon: 553 46 2900
Petrák Martin, MgA. email:
telefon: 553 46 2900
Pícha Petr email:
telefon: 553 46 2900
605 818 486
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KSN
email:
telefon: 553 46 2914
Stavělová Anna email:
telefon:
Vítek Valter, doc. Mgr. email:
telefon:
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř email:
telefon:
Schallner Kateřina, MgA. email:
telefon:
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2905
Surůvka Jiří, doc. Mgr. email:
telefon: 553 46 2954
Tobolewski Tomasz, Mgr. email:
telefon:
Weimann Michaela, Ing. email:
telefon: 553 46 2931
Závadová Eva email:
telefon: 553 46 2950
596 632 297
facebook
rss
social hub