FAQ

Katedra klávesových nástrojů
Fakulta umění
Ostravská univerzita
Sokolská tř. 17
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 900, 553 462 900

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KKN
Michel Lukáš, Mgr., ArtD. e-mail: lukastečkamichelzavináčosutečkacz
vedoucí KKN
 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
tajemník a pedagogický poradce KKN
 
telefon: 553 46 2914, 597 09 2914
 
Sekretariát KKN
Adamovská Zdenka e-mail: zdenkatečkaadamovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2909, 597 09 2909
 
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof. e-mail:  
činnost: hra na klavír, školitel doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace
 
telefon:  
 
Hostující profesoři
Klánský Ivan, prof. e-mail:  

 
telefon:  
 
Docenti
Novotná Eliška, doc. MgA. e-mail: eliskatečkanovotnazavináčosutečkacz
činnost: hra na klavír, komorní hra
 
telefon: 553 46 2911, 597 09 2911
 
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA. e-mail: michaltečkabartazavináčosutečkacz
činnost: klavírní korepetice
 
telefon:  
 
Farana Adam, MgA. e-mail: adamtečkafaranazavináčosutečkacz
činnost: klavírní korepetice
 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Foltýnová Radana, Mgr. e-mail: radanatečkafoltynovazavináčosutečkacz
činnost: klavírní korepetice
 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Kahánek Ivo, MgA., Ph.D. e-mail:  
činnost: hra na klavír, komorní hra
 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Michel Lukáš, Mgr., ArtD. e-mail: lukastečkamichelzavináčosutečkacz
vedoucí KKN
činnost: hra na klavír,komorní hra
 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D. e-mail: lukastečkapolednazavináčosutečkacz
tajemník a pedagogický poradce KKN
činnost: klavírní korepetice
 
telefon: 553 46 2914, 597 09 2914
 
Starý Alexandr, MgA. e-mail: alexandrtečkastaryzavináčosutečkacz
činnost: klavírní korepetice
 
telefon: 553 46 2900, 597 09 2900
 
Vondráčková Jana, MgA. e-mail: janatečkavondrackovazavináčosutečkacz
činnost: hra na klavír, komorní hra
 
telefon: 553 46 2942, 597 09 2942
 
Externisté
Farana Martina, MgA., Ph.D. e-mail:  
činnost: klavírní korepetice
 
telefon: 553 46 2941, 597 09 2941
 
Gerych Oleksii, MgA. e-mail: oleksiitečkagerychzavináčosutečkacz
činnost: klavírní korepetice
 
telefon: 775 136 837
 
Kožaná Manderla Izabela, MgA. e-mail: izabelatečkakozanazavináčosutečkacz
činnost: hra na cembalo, interpretace staré hudby
 
telefon:  
 
Rainko Magdalena Maria, MgA. e-mail:  

 
telefon:  
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt