OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra klávesových nástrojů > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KKN
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
email:
telefon: 553 46 2941
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KKN
email:
telefon: 553 46 2914
Sekretariát KKN
Adamovská Zdenka email:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Emeritní profesoři
Bernatík Rudolf, prof.
činnost: hra na klavír, školitel doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace
email:
telefon:
Hostující profesoři
Klánský Ivan, prof. email:
telefon:
Docenti
Novotná Eliška, doc. MgA.
činnost: hra na klavír, komorní hra
email:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA.
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon:
Farana Adam, MgA.
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon: 553 46 2941
Foltýnová Radana, Mgr.
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon: 553 46 2900
Kahánek Ivo, MgA., Ph.D.
činnost: hra na klavír, komorní hra
email:
telefon: 553 46 2900
Michel Lukáš, Mgr., ArtD.
vedoucí KKN
činnost: hra na klavír,komorní hra
email:
telefon: 553 46 2941
Poledna Lukáš, MgA., Ph.D.
tajemník a pedagogický poradce KKN
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon: 553 46 2914
Starý Alexandr, MgA.
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon: 553 46 2900
Vondráčková Jana, MgA.
činnost: hra na klavír, komorní hra
email:
telefon: 553 46 2942
Externisté
Farana Martina, MgA., Ph.D.
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon: 553 46 2941
Gerych Oleksii, MgA.
činnost: klavírní korepetice
email:
telefon: 775 136 837
Kožaná Manderla Izabela, MgA.
činnost: hra na cembalo, interpretace staré hudby
email:
telefon:
Rainko Magdalena Maria, MgA. email:
telefon:
facebook
rss
social hub