Proběhl 9. ročník Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum

„V národní písni je celý člověk, tělo, duše, okolí, vše. Národní píseň má jednoho ducha, protože má toho čistého člověka s tou kulturou Boží, ne s tou přiočkovanou. A proto myslím, když naše umělá hudba poroste z téhož zřídla lidového, tak my se všichni v těch výtvorech umělé hudby budeme objímat, tak to bude společné, tak nás to bude spojovat. Lidová píseň váže národ, váže národy, všechno lidstvo v jednoho ducha, v jedno štěstí, v jedno blaho." Leoš Janáček

Právě lidová píseň v klavírní stylizaci a klavírní dílo folkloristů Leoše Janáčka, Bély Bartóka a Zoltána Kodályho bylo tématem již 9. ročníku Festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum, který se uzavřel v sobotu 3. února 2024. V osvědčeném formátu rozkročeném mezi interpretační seminář, přednášky a koncert předávali své vzácné zkušenosti mladým klavíristům a veřejnosti z řad pedagogů klavírní hry doc. Ivo Kahánek, Mgr. Jan Rokyta a MgA. Tomáš Vrána. Během interpretačního semináře Ivo Kahánka se na podiu vystřídalo osmnáct mladých klavíristů, kteří reprezentovali jak základní uměleckou úroveň, tak zde byli zástupci konzervatoří a nesměli chybět i studenti Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity. Vyslechli jsme provedení skladeb jak výše zmíněných folkloristů, tak mnohdy velice kontrastní zpracování lidové písně z pera Petra Ebena, Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinů, Milana Dvořáka, Dmitrije Kabalevského, Ihora Shamo, bratrů Václava a Josefa Flegla a dokonce autorské provedení vlastní skladby od jednoho z účastníků – Davida Vlčka. Texty zpracovávaných písní byly častou oporou v uchopení charakterů skladeb, na které lektor – Ivo Kahánek upozorňoval. Zachycoval je do emocí, které pomocí pestrých úhozových variant přenášel do klavírního zvuku. Dalším frekventovaným elementem interpretace byl čas a jeho uchopení. Pod Kahánkovým vedením se rozpohybovaly hudební fráze, prokresloval se zvuk, měnil se výraz a často se oživovala nejen hudba, ale i samotní interpreti.

Během dvou přednášek měli možnost účastníci festivalu nahlédnout do zvolené tématiky z jiných úhlů pohledu. Jan Rokyta zaměřil pozornost ke klavírnímu doprovodu lidových melodií, a to především k inspiraci vycházející z tradice cimbálových muzik, zvuku cimbálu a vybízel k vytváření doprovodů mimo notový zápis, spontánně, v souladu s obsahem písně. Vyslechli jsme celou řadu vzácných i historických nahrávek. Tomáš Vrána se v rámci svých doktorských studií na AMU v Praze zabývá klavírním dílem Bély Bartóka. Jeho přednáška nesla název: Klavírní dílo Bély Bartóka, klavír jako bicí nástroj. Seznámil nás s mnohými okolnostmi Bartókovy tvorby, a to i prostřednictvím záznamů přímo Bartókových komentářů k vlastním skladbám. Velmi osvěžující byly časté ukázky přímo u klavíru, které dokazovaly Vránovo intenzivní ponoření do světa Bartókovy hudby. K jejímu častějšímu uvádění jistě inspiroval nejednoho návštěvníka přednášky.

Festival Gradus ad Parnassum pořádá Katedra klávesových nástrojů. Její pedagogové stojí nejen v pozadí organizace celé akce, ale především připravují studenty a jejich vystoupení na semináři a koncertě. Letos měl každý z kmenových zaměstnanců katedry zástupce své třídy i na podiu: MgA. Jana Vondráčková, Ph.D. připravovala Stepana Ralyka, Mgr. Lukáš Michel, ArtD. vedl Simonu Lengyelovoudoc. Eliška Novotná formovala výkon Anny Pražákové. Na realizaci celého projektu spolupracují kolegové z výtvarných oborů Fakulty umění. Za všechny zmiňme studentku knižního designu Barboru Hlavicovou (ta vytvořila plakáty, pozvánky a certifikáty inspirované folklorní estetikou) a tým kolem Mgr. Denisy Jánské z Katedry intermédií, která již tradičně zaštiťovala nahrávání videí. Letos poprvé probíhala přípravná fáze, a i samotná realizace projektu, ve spolupráci se studijním programem OU Produkce v kulturních a kreativních odvětvích. BcA. Darja Kuzněcovová zajistila propagaci festivalu na sociálních sítích, a i díky její snaze jsme mohli přivítat rekordní počet téměř padesáti pedagogů z dvaadvaceti vzdělávacích institucí. Za stylové krojované úvodní slovo závěrečného koncertu děkujeme Mgr. et MgA. Kateřině Michlové, která ke spoluúčinkování přizvala Ludmilu Vondráčkovou. Srdečné díky patří všem, kteří pomáhají hladkému průběhu celého projektu, za všechny chceme zmínit paní Leonu Pavlíkovou, bez jejíž pomoci bychom neměli, jak festival financovat, dále správním zaměstnancům i ochotným studentům, kteří nabídli svou pomocnou ruku.

9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum
9. ročník festivalu Gradus ad Parnassum

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.
Loga


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2024