OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Kresba
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace oboru:V prvním roce magisterského studia řeší posluchači v dialogu s vedoucím ateliéru vlastní kresebný projekt s vyhraněným zaměřením (volná kresba, ilustrace, velký formát, koncept pro instalaci aj.). V dalším ročníku uzavřou magisterský program diplomovou prací z kresby.
Profil absolventa:Ateliérový program připravuje své absolventy tak, aby maximalizoval jejich šanci na uplatnění v prestižní roli autorky /autora, kteří jsou schopni se prosadit ve tvrdých a proměnlivých konkurenčních podmínkách výstavního provozu. Důrazem na rozvoj jazykových a komunikačních schopností znalostí funkčních strategií reálného umělecké praxe zároveň zvyšuje způsobilost pro budoucí praktické uplatnění těch studentů a absolventů, kteří dají, před výlučnou kariérou nezávislého autora, přednost práci v rámci kulturně organizačních či vzdělávacích institucí nebo organizací.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
  • teoretické znalosti uchazeče z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 19. dubna 2018
náhradní termín: 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub