Umělecká rada Fakulty umění OU

Předseda:
děkan Fakulty umění OU
 
Interní členové:
katedra teorie a dějin umění
katedra grafiky a kresby
proděkan pro vědu a rozvoj
vedoucí katedry sólového zpěvu
vedoucí katedry dechových nástrojů
proděkan pro umění a vnější vztahy
katedra klávesových nástrojů
vedoucí katedry grafiky a kresby
katedra intermédií
 
Externí členové:
doc. Mgr. Irena Armutidisová
Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín
doc. MgA. Milan Houser
prorektor pro vnější vztahy Fakulty umění VUT v Brně
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě
prof. Michal Koleček, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
prorektor JAMU v Brně
Jiří Nekvasil
ředitel Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Mgr. Marek Pokorný
ředitel Plato Ostrava
katedra hudební výchovy PdF OU
Mgr. Jan Žemla
ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Zápisy ze zasedání Umělecké rady FU


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 03. 2024