Umělecká rada Fakulty umění OU

Předseda:
Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.děkan Fakulty umění OU
 
Interní členové:
prof. Daniel Balabán, akad. malířvedoucí katedry malby
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.katedra teorie a dějin umění
Mgr. Martin Čurda, Ph.D. 
doc. Mgr. Josef Daněkkatedra grafiky a kresby
doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.vedoucí katedry sólového zpěvu
prof. Dušan Foltýnvedoucí katedry dechových nástrojů
prof. Mgr. Igor Františák, Ph.D.katedra dechových nástrojů
Mgr. Petr Maceček, Ph.D.proděkan pro umění a vnější vztahy
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.vedoucí katedry grafiky a kresby
doc. Mgr. Jiří Surůvkakatedra intermédií
 
Externí členové:
doc. Mgr. Irena Armutidisováděkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín
doc. MgA. Milan Houserděkan Fakulty umění VUT v Brně
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě
prof. Michal Koleček, Ph.D. děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.prorektor JAMU v Brně
Jiří Nekvasilředitel Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Mgr. Marek Pokornýředitel Plato Ostrava
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.katedra hudební výchovy PdF OU
Mgr. Jan Žemlaředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Zápisy ze zasedání Umělecké rady FU


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 08. 2021