Složení komisí Fakulty umění OU

Stipendijní komise FU OU:

Předseda:
Mgr. Martin Čurda, Ph.D. 
Členové:
prof. Dušan Foltýnvedoucí katedry dechových nástrojů
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.vedoucí katedry grafiky a kresby
Ján Garláthystudent katedry dechových nástrojů
Zuzana Ptáčkovástudentka katedry grafiky a kresby
Tereza Samkovástudentka katedry malby

Disciplinární komise FU OU:

Předseda:
Mgr. Martin Čurda, Ph.D.proděkan pro studium, proděkan pro vědu a rozvoj
Členové:
prof. Dušan Foltýnvedoucí katedry dechových nástrojů
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.vedoucí katedry grafiky a kresby
Ján Garláthystudent katedry dechových nástrojů
Zuzana Ptáčkovástudentka katedry grafiky a kresby
Tereza Samkovástudentka katedry malby

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 09. 2020