Složení komisí Fakulty umění OU

Stipendijní komise FU OU:

Předsedkyně:
proděkanka pro studium a sociální záležitosti
Členové:
vedoucí katedry dechových nástrojů
vedoucí katedry grafiky a kresby
MgA. Ondřej Janča
 
 
BcA. Tamara Masnicová
 
 

Disciplinární komise FU OU:

Předseda:
Členové:
vedoucí katedry dechových nástrojů
vedoucí katedry grafiky a kresby
Ján Garláthy
student katedry dechových nástrojů
Zuzana Ptáčková
studentka katedry grafiky a kresby
Tereza Samková
studentka katedry malby


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 09. 2023