Děkanát Fakulty umění OU

Adresa
Podlahova 3
701 03 Ostrava
telefon:553 46 2902
Děkan
doc. MgA. František Kowolowski e-mail:
telefon:553 46 2901
Proděkani
Mgr. Petr Maceček, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2938
Mgr. Martin Čurda, Ph.D.
proděkan pro studium, proděkan pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon:553 46 2910
728 160 347
Tajemník FU OU
Ing. Pavel Mauryc e-mail:
telefon:553 46 2904
Projektový manažer
Mgr. Dana Starostková e-mail:
telefon:553 46 4040
731 628 502
Referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
M.A. Alexandra Bočková e-mail:
telefon:553 46 2907
Referentky pro umění a vnější vztahy
Ing. Michaela Weimann e-mail:
telefon:553 46 2931
Veronika Voráčová e-mail:
telefon:553 46 2907
Referentka pro vědu a rozvoj
Bc. Leona Pavlíková e-mail:
telefon:553 46 4042
Sekretariát děkana a personální oddělení
Hana Koudelná e-mail:
telefon:553 46 2902
Studijní referentka
Mária Šolonková e-mail:
telefon:553 46 2903
Sekretářka kateder výtvarných umění
Hana Kuchtová e-mail:
telefon:553 46 2908
Sekretářka kateder hudebních umění
Zdenka Adamovská e-mail:
telefon:553 46 2909

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2020