Děkanát Fakulty umění OU

Adresa
Telefon
Podlahova 3
701 03 Ostrava
553 46 2902


Děkan Fakulty umění
553 46 2901
553 46 2936
 
Proděkani
Drozd Jan, Mgr., dr
proděkan pro vědu a rozvoj
Maceček Petr, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
553 46 2938
Farana Martina, MgA., Ph.D.
proděkan pro studium a sociální záležitosti
553 46 2900
 
Tajemnice FU OU
 
Projektový manažer
553 46 4040
731 628 502
 
Referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
 
Referentky pro umění a vnější vztahy
553 46 3307
739 407 883
553 46 2907
 
Referentka pro vědu a rozvoj
 
Sekretariát děkana a personální oddělení
553 46 2902
 
Studijní referentky
CIT#MAIL13246)
553 46 2903
604 738 301
553 46 2980
 
Sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
 
Sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2024