OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát

Děkanát Fakulty umění OU

Adresa
Podlahova 3
701 03 Ostrava
telefon:553 46 2902
Děkan
doc. MgA. František Kowolowski e-mail:
telefon:553 46 2901
Proděkan
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
proděkan pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon:553 46 2934
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2938
Mgr. Martin Čurda, Ph.D.
proděkan pro studium
e-mail:
telefon:553 46 2910
728 160 347
Tajemník FU OU
Ing. Jana Klimešová e-mail:
telefon:553 46 2904
Referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
M.A. Alexandra Bočková e-mail:
telefon:553 46 2907
Referentka pro umění a vnější vztahy
Veronika Voráčová e-mail:
telefon:553 46 2907
Referentka pro vědu a rozvoj
Bc. Leona Pavlíková e-mail:
telefon:553 46 4042
Sekretariát děkana a personální oddělení
Hana Koudelná e-mail:
telefon:553 46 2902
Studijní referentka
Mária Šolonková e-mail:
telefon:553 46 2903
facebook
rss
social hub