Děkanát Fakulty umění OU

Adresa
Podlahova 3
701 03 Ostrava
telefon:553 46 2902
Děkan Fakulty umění
Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. e-mail:
telefon:553 46 2901
553 46 2936
Proděkani
Mgr. Jan Drozd
proděkan pro vědu a rozvoj
e-mail:
telefon:
Mgr. Petr Maceček, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2938
MgA. Martina Farana, Ph.D.
proděkan pro studium a sociální záležitosti
e-mail:
telefon:553 46 2900
Tajemnice FU OU
Mgr. Dana Starostková e-mail:
telefon:553 46 2904
Projektový manažer
Mgr. Dana Starostková e-mail:
telefon:553 46 4040
731 628 502
Referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
M.A. Alexandra Bočková e-mail:
telefon:553 46 2907
Referentky pro umění a vnější vztahy
Ing. Michaela Vachalová e-mail:
telefon:553 46 2931
Veronika Voráčová e-mail:
telefon:553 46 2907
Referentka pro vědu a rozvoj
Bc. Leona Pavlíková e-mail:
telefon:553 46 4042
Sekretariát děkana a personální oddělení
Mgr. Jana Bartonová e-mail:
telefon:553 46 2902
Studijní referentky
Mária Šolonková e-mail:
telefon:553 46 2903
Ing. Katarína Běnková e-mail:
telefon:604 738 301
553 46 2980
Sekretářka kateder výtvarných umění
Hana Kuchtová e-mail:
telefon:553 46 2908
Sekretářka kateder hudebních umění
Zdenka Adamovská e-mail:
telefon:553 46 2909

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2021