Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy

Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan pro umění a vnější vztahy

proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon:
Referát pro umění a vnější vztahy
M.A. Alexandra Bočková
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2907
731 675 904
Veronika Voráčová
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2906
553 46 4041
Ing. Michaela Weimann
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2931

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 04. 2019