Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy

Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan pro umění a vnější vztahy
Mgr. Petr Maceček, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon:
553 46 2928
739 549 388
Referát pro umění a vnější vztahy
M.A. Alexandra Bočková
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
e-mail:
telefon:
553 46 2907
731 675 904
Veronika Voráčová
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon:
553 46 2906
553 46 4041
Ing. Michaela Vachalová
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon:
553 46 2931


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 03. 2022