Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy

Úsek proděkana pro umění a vnější vztahy
Proděkan pro umění a vnější vztahy
Mgr. Petr Maceček, Ph.D.
proděkan pro umění a vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2928
739 549 388
Referát pro umění a vnější vztahy
M.A. Alexandra Bočková
referentka pro program ERASMUS+ a zahraniční vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2907
731 675 904
Kateřina Chýlková
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2913
Veronika Voráčová
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2906
553 46 4041
Ing. Michaela Weimann
referentka pro vnější vztahy
e-mail:
telefon:553 46 2931

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 01. 2021